• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Andrzej Pitrus

  Przeczytaj także...
  Hal Hartley (ur. 3 listopada 1959 w Lindenhurst, w stanie Nowy Jork) – amerykański reżyser, scenarzysta i kompozytor. Pionier amerykańskiego kina niezależnego.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Kicz (z niem. Kitsch - lichota, tandeta, bubel) – utwór o miernej wartości, schlebiający popularnym gustom, który w opinii krytyków sztuki i innych artystów nie posiada wartości artystycznej.

  Andrzej Pitrus (ur. 1968) – filmoznawca.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Pracownik naukowy w Instytucie Sztuk Audiowizualnych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Prowadzi badania z zakresu filmoznawstwa oraz mediów elektronicznych (medioznawstwa) oraz teorii reklamy. W 1997 roku otrzymał stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Za książkę (rozprawa habilitacyjna) Znaki na sprzedaż. W stronę integracyjnej teorii reklamy otrzymał w 2002 roku Nagrodę Premiera RP.

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Interesuje się filmem współczesnym i klasycznym kinem gatunków, a także awangardą w kinie i sztuce nowych mediów. Obecnie pracuje nad książką poświęconą niezależnemu filmowi amerykańskiemu. Interesuje się też sztuką XX wieku oraz muzyką - przede wszystkim współczesną. Jego pasją są także podróże.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

  Publikacje na temat reklamy:

 • Kicz czy antykicz? Reklama w poszukiwaniu widza [w:] red. Grażyna Stachówna, Niedyskretny urok kiczu, 1997
 • Krytyczne studia nad reklamą. Główne kierunki, Easy Rider 1997
 • (red. z Andrzejem Stanisławem Barczakiem), Ze świata reklamy, zeszyt I, Kraków 1999, Wyd. UJ, s. 124, ​ISBN 83-233-1237-0
 • Zrozumieć reklamę, Kraków 1999 (II wyd. 2001), Wyd. Rabid, ​ISBN 83-88668-00-5
 • Znaki na sprzedaż. W stronę integracyjnej teorii reklamy, Kraków 2000 (II wyd. 2005), Wyd. Rabid, ​ISBN 83-60236-01-1
 • Książki filmo- i medioznawcze

  Na medioznawstwo (nauki o mediach) składa się szereg przedmiotów akademickich traktujących o treści, historii, znaczeniu i skutkach różnych mediów. Uczeni z dziedziny nauk o mediach skupiają swoją uwagę na różnych tematach: politycznej, społecznej, ekonomicznej czy kulturalnej roli jaką pełnią media lub na wpływie jaki wywierają.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
 • Gore, seks, ciało, psychoanaliza. Pułapka interpretacyjna, 1992
 • Kino kultu, Kraków 1998
 • 100 filmów grozy, 1999
 • 100 filmów science fiction (2000, z Krzysztofem Loską)
 • David Cronenberg: Rozpad ciała, rozpad gatunku (Kraków 2003, z Krzysztof Loską)
 • Nam niebo pozwoli. O filmowej i telewizyjnej twórczości Todda Haynesa (2004)
 • Dotykając lustra. Melodramaty Douglasa Sirka (Kraków 2006)
 • Podstawy wiedzy o filmie (współautorka Alicja Helman)
 • Redaktor prac zbiorowych:

  Todd Haynes (ur. 2 stycznia 1961 w Los Angeles) – amerykański reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich twórców kina niezależnego, przedstawiciel tzw. „New Queer Cinema”, jednego z nurtów kina gejowskiego. Niemal każda z jego produkcji wzbudzała kontrowersje, ale i zainteresowanie. Filmoznawstwo (również: wiedza o filmie lub filmologia) jest dyscypliną humanistyczną, zajmującą się naukową refleksją nad filmem. Obejmuje trzy zasadnicze dziedziny: teorię filmu (z historią myśli filmowej), historię filmu oraz krytykę filmową. W kręgu zainteresowań filmoznawców znajduje się także wiele innych przenikających się dyscyplin, np. antropologia filmu, teoria nowych mediów i audiowizualności.
 • Autorzy kina europejskiego II
 • Autorzy kina europejskiego III
 • Autorzy kina europejskiego IV
 • Borderlines: Studies In Literature And Film
 • Gesty-osoby-teksty: Kino Hala Hartleya
 • Olbrzym w cieniu. Gry wideo w kulturze audiowizualnej
 • Tak pięknie jest śnić
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Zdjęcie Andrzeja Pitrusa
 • Oficjalna strona
 • Prof. dr hab. Andrzej Pitrus, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2009-04-25].
 • Notka o Andrzeju Pitrusie na stronach Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ
 • Szklaneczka whisky zamiast popcornu - Andrzej Pitrus (wywiad i zdjęcie)
 • Dwa oblicza reklamy - artykuł w Biuletynie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Krytyczna teoria reklamy – teoria, która zakłada (w przeciwieństwie do tzw. operacyjnej teorii reklamy), że reklama jest instrumentem nacisku na odbiorcę indywidualnego ze strony rynku i systemu społeczeństwa konsumpcyjnego.SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.039 sek.