• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Andrzej Peciak

  Przeczytaj także...
  Bohdan Osadczuk, pseud. Berlińczyk, Alexander Korab (ur. 1 sierpnia 1920 w Kołomyi, zm. 19 października 2011 w Czechówce koło Myślenic) - ukraiński publicysta i dziennikarz, sowietolog, badacz historii Europy Środkowo-Wschodniej. Członek Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.Leopold Unger, pseud. Pol Mathil, Brukselczyk (ur. 12 sierpnia 1922 we Lwowie, zm. 20 grudnia 2011 w Brukseli) – polski dziennikarz żydowskiego pochodzenia, publicysta, eseista, komentator ds. międzynarodowych.
  Poniatowa – miasto w południowo-wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie opolskim, położone w Kotlinie Chodelskiej. Siedziba miejsko-wiejskiej gminy Poniatowa.

  Andrzej Peciak (ur. 27 kwietnia 1955 w Lublinie) – polski historyk i działacz opozycji demokratycznej, wydawca.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Działalność w okresie PRL[ | edytuj kod]

  Od 1979 roku kolporter wydawnictw drugiego obiegu. W dniach 14–16 grudnia 1981 roku uczestnik strajku okupacyjnego w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów. Był w latach 1985-1989, kierowanej przez Zygmunta Łupinę (Opole, Poniatowa, Stalowa Wola, Świdnik i Puławy), wykładowcą podziemnej Wszechnicy Związkowej Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. Współzałożyciel i redaktor drugoobiegowego Funduszu Inicjatyw Społecznych, którego nakładem w latach 1985–1990 ukazało się pięć serii znaczków i kilkanaście książek.

  Tomasz Pietrasiewicz (ur. 21 sierpnia 1955 w Siedlcach) – polski działacz niepodległościowy, animator kultury i reżyser teatralny. Od kwietnia 1998 roku dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, założyciel Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza, członek stowarzyszenia Spoko. W roku 2008 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Tomasz Pietrasiewicz i Andrzej Peciak w Maisons-Laffitte, 1986

  Po wydaniu w 1986 roku siedmioznaczkowej serii poczty „Solidarność” z okazji 40. rocznicy powstania Instytutu Literackiego został zaproszony wraz z Tomaszem Pietrasiewiczem przez redaktora Jerzego Giedroycia do Maisons-Laffitte. Od tego czasu stały współpracownik i wydawca kilkudziesięciu książek i reprintów prezentujących dorobek Instytutu Literackiego.

  Wojciech Jan Skalmowski (pseud. „Maciej Broński”, „M. Broński”, „Piotr Meynert”; ur. 24 czerwca 1933 w Poznaniu, zm. 18 lipca 2008 w Brukseli) – polski orientalista, literaturoznawca, eseista, pisarz, publicysta, krytyk literacki.Michał Kazimierz Heller (ur. 12 marca 1936 w Tarnowie) – polski prezbiter katolicki, teolog, profesor nauk filozoficznych specjalizujący się w filozofii przyrody, fizyce, kosmologii relatywistycznej oraz relacji nauka-wiara.

  Był wydawcą m.in. reprintu pierwszego numeru paryskiej „Kultury” (w roku 1987 i 1994), antologii Wizja polski na łamach KULTURY, w latach 1946–1976 w opracowaniu Grażyny Pomian, Realiści z wyobraźnią – KULTURA w latach 1976–2000 w opracowaniu Basila Kerskiego i Andrzeja S. Kowalczyka, Zamiary, przestrogi, nadzieje – wybór publicystyki „Buntu Młodych” i „Polityki” (1931–1939) w opracowaniu Rafała Habielskiego i Jerzego Jaruzelskiego. Wydał też bibliofilski tom Jerzego Giedroycia doktoraty honoris causa, publikację Trójkąt ukraiński Daniela Beauvois, tom Jerzy Giedroyc. Redaktor. Polityk. Człowiek, Była raz „Kultura”. Rozmowy z Zofią Hertz Izy Chruślińskiej i Paradoksy paryskiej „Kultury” autorstwa Janusza Korka.

  Gustaw Herling-Grudziński (ur. 20 maja 1919 w Kielcach, zm. 4 lipca 2000 w Neapolu) – polski pisarz, eseista, krytyk literacki, dziennikarz, żołnierz, więzień łagrów i obozów NKWD. Aresztowany w 1940 przez sowietów po wkroczeniu wojsk radzieckich do Polski. Jako zwolennik przedwojennej Polskiej Partii Socjalistycznej po wojnie dał się poznać jako krytyk dyktatury komunistycznej w Polsce i całej Europie Środkowo-wschodniej. Przez cały okres komunizmu w Polsce pozostał na wygnaniu jako polski emigrant polityczny. Kawaler Orderu Orła Białego.Jerzy Władysław Giedroyc książę herbu Hippocentaurus (ur. 27 lipca 1906 w Mińsku, zm. 14 września 2000 w Maisons-Laffitte) – polski wydawca, publicysta, polityk i działacz emigracyjny, epistolograf, w dwudziestoleciu międzywojennym związany z obozem młodokonserwatystów, autor wspomnień. Po przewrocie majowym jeden z liderów Myśli Mocarstwowej i Związku Pracy Mocarstwowej. Był m.in. prezesem Związku Drużyn Ludowych Mocarstwowej Polski.
  Z Jerzym Giedroyciem, Maisons - Laffitte 1999

  W latach 1986–1989 był przedstawicielem Konsorcjum Wydawnictw Niezależnych w regionie. W roku 1988 był współinicjatorem reaktywowania i próby rejestracji w sądzie Komitetu Założycielskiego „Solidarność” Pracowników KUL. W dniach 14–15 stycznia 1989 roku współorganizował Ogólnopolskie Spotkanie Przedstawicieli NSZZ „S” Szkół Wyższych i Placówek Naukowych (na KUL).

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  W latach od maja 1985 do czerwca 1989 roku pracownik Redakcji Wydawnictw KUL. Od czerwca do grudnia 1989 roku redaktor "Biuletynu Informacyjnego NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie.

  Działalność w III Rzeczypospolitej[ | edytuj kod]

  W latach 1990–1994 prywatny wydawca. Dyrektor i współwłaściciel Wydawnictwa FIS, którego nakładem ukazało się ponad dwadzieścia książek. Od roku 1994 (po wygraniu konkursu) do 2009 był dyrektorem Wydawnictwa UMCS. W tych latach oficyna uniwersytecka należała do najlepszych, wyznaczając standardy jakości składu, redakcji i szaty graficznej. Wydawnictwo otrzymało w tym czasie kilkanaście nagród i wyróżnień (np. trzykrotnie książki Wydawnictwa UMCS były laureatami Nagrody „Polityki”).

  Daniel Beauvois (wym. [bowuạ]; ur. 9 maja 1938 w Annezin) – francuski historyk, pisarz, autor artykułów i tłumaczeń. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  W wydawnictwie UMCS publikował m.in. książki Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Józefa Czapskiego, Grażyny i Krzysztofa Pomianów, Leo Lipskiego, Jakuba Karpińskiego, Wojciecha Karpińskiego, Jana Karskiego, Bohdana Osadczuka, Jerzego Pomianowskiego, Czesława Bieleckiego, Włodzimierza Odojewskiego, Juliusza Mieroszewskiego, Leopolda Ungera, Andrzeja Bobkowskiego, Michała Hellera, Daniela Beauvois, Wojciecha Skalmowskiego. Wydawał eseje arcybiskupa Józefa Życińskiego, Aleksandra Halla, Kazimierza M.Ujazdowskiego, Basila Kerskiego, Tomasza Dostatniego OP, albumy Edwarda Hartwiga, katalogi wystaw Chagalla i Lebensteina, felietony Macieja Rybińskiego, Macieja Łukasiewicza i innych. Nakładem oficyny uniwersyteckiej ukazały się też 24 tomiki bibliofilskiej serii " Współczesne opowiadanie polskie".

  Świdnik – miasto i gmina w południowo-wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim, ok. 10 km na wschód od centrum Lublina.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  W 1995 roku był współzałożycielem Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, w latach 2000–2006 jego prezesem. Był pomysłodawcą i współorganizatorem cyklu wystaw „Polska Książka Naukowa” w jedenastu stolicach europejskich. Prowadził zajęcia z marketingu wydawniczego na KUL i UMCS. Od kwietnia 2010 roku jest szefem Działu Wydawnictw Instytutu Książki, pomysłodawcą i redaktorem serii „W Kręgu Paryskiej »Kultury«”, wydawanej wspólnie z Instytutem Literackim w Paryżu.

  Kultura - emigracyjny miesięcznik polski, ukazujący się w latach 1947–2000, stanowiący centrum kulturalno-polityczne dla emigracji polskiej po drugiej wojnie wywierając wpływ na Polskę Ludową.Fundusz Wydawnictw Niezależnych – struktura wspomagająca wydawnictwa podziemne w Polsce w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku.

  Odznaczenia i wyróżnienia[ | edytuj kod]

  Ewa i Andrzej Peciakowie w domu Lidii i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Neapol, 1997
  Z państwem Pomianowskimi i Beauvois z wizytą u Arcybiskupa Józefa Życińskiego, Lublin, 2007
 • Zasłużony Działacz Kultury (1999)
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2015)
 • Nagroda honorowa im. Jerzego Giedroycia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2016)
 • Nominacja do Nagrody „Rzeczpospolitej” imienia Jerzego Giedroycia 2018
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Lublin – drogi do wolności, Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”, Lublin 2014, s. 356–366; Fundusz Inicjatyw Społecznych 1985–2015, Lublin 2015;Encyklopedia Solidarności – hasło Andrzej Wiesław Peciak.
  2. Grzegorz Józefczuk, Lubelskie znaczki w " Time", „Gazeta Wyborcza”, Lublin, 30 kwietnia–1 maja 2005, s. 5.
  3. Dzika kaczka z Maisons-Laffitte, rozmowa Krzysztofa Masłonia z Andrzejem Peciakiem w „Stulecie Jerzego Giedroycia”, dodatek do „Rzeczpospolitej”, 27 lipca 2006, s. 5;Nie cierpiał sztampy, uroczystości, orderów...”, rozmowa Franciszka Malinowskiego z Andrzejem Peciakiem, „Forum Polonijne” 2006, nr 5, s. 18–19.
  4. Elżbieta Sawicka, Ludzie książki – Andrzej Peciak, „Plus Minus”, dodatek do „Rzeczpospolitej”, 27 września 1995, s. 10; Andrzej Peciak, Miłe miasto Lublin, „Plus Minus”, dodatek do „Rzeczpospolitej”, 22–23 czerwca 1999, s. 6; Wydawca nie może się obrażać, rozmowa Jana Pleszczyńskiego z Andrzejem Peciakiem, „Gazeta Wyborcza”, Lublin, 27–28 listopada 1999, s. 5
  5. Grzegorz Józefczuk, Prezent dla moskiewskich studentów i naukowców, „Gazeta Wyborcza”, Lublin, 7 czerwca 2006, s. 6.
  6. Andrzej Peciak „Głos wydawcy” w książce „Rosyjski łącznik. Rzecz o Jerzym Pomianowskim” , Wydawnictwo UMCS Lublin 2016 s. 61-65
  Maisons-Laffitte – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Île-de-France, w departamencie Yvelines. Przez miejscowość przepływa Sekwana.Instytut Książki – narodowa instytucja kultury otwarta 11 stycznia 2004 w Krakowie przy ul. Szczepańskiej, której powstanie zainicjował minister kultury Waldemar Dąbrowski. Jej celem jest popularyzacja książek i czytelnictwa oraz promocja polskiej literatury i języka polskiego na świecie. Od 1 kwietnia 2010 Instytut przejął wydawanie czasopism patronackich Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Józef Mirosław Życiński (ur. 1 września 1948 w Nowej Wsi, zm. 10 lutego 2011 w Rzymie) – polski biskup rzymskokatolicki, filozof, teolog, publicysta, biskup diecezjalny tarnowski w latach 1990–1997, arcybiskup metropolita lubelski w latach 1997–2011.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Zasłużony Działacz Kultury – polska odznaka honorowa, nadawana osobom zasłużonym w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  27 kwietnia jest 117. (w latach przestępnych 118.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 248 dni.
  Jakub Światopełk Karpiński, pseud. Marek Tarniewski, Jan Nowicki (ur. 17 czerwca 1940 w Warszawie, zm. 22 marca 2003 tamże) – polski socjolog, historyk, politolog i logik.
  Jerzy Pomianowski, pseud. Dyonizy Aczkolwiek, Michał Kaniowski (ur. 13 stycznia 1921 w Łodzi jako Jerzy Birnbaum) – polski prozaik, eseista, ekspert do spraw historii Europy Wschodniej, krytyk teatralny, scenarzysta filmowy, tłumacz literatury pięknej z języka rosyjskiego i niemieckiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.901 sek.