• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Andrzej Nespiak

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.23 listopada jest 327. (w latach przestępnych 328.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 38 dni.
  Mykologia, mikologia – dział biologii zajmujący się badaniem grzybów (Fungi), ich systematyką, budową (morfologią, anatomią, cytologią), fizjologią, a także znaczeniem dla człowieka.

  Andrzej Nespiak (ur. 23 listopada 1921 we Lwowie, zm. 11 stycznia 1981 we Wrocławiu) – polski botanik, mykolog, wykładowca Wyższej Szkoły Rolniczej i Akademii Medycznej we Wrocławiu.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Andrzej Nespiak ukończył gimnazjum i liceum ogólnokształcące we Lwowie. Egzamin dojrzałości złożył w 1939 roku. Podczas okupacji pracował w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami, prowadzonym przez profesora Rudolfa Weigla, ewakuowanym pod koniec wojny do Krakowa. Tam w 1946 roku rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po dwóch latach przeniósł się na Wydział Nauk Uniwersytetu Wrocławskiego. Dyplom magistra filozofii w zakresie botaniki uzyskał w 1950 roku.

  Rudolf Stefan Jan Weigl (ur. 2 września 1883 w Przerowie, zm. 11 sierpnia 1957 w Zakopanem) – polski biolog, wynalazca pierwszej w świecie skutecznej szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu, prekursor zastosowania owadów, głównie wszy odzieżowej jako zwierzęcia laboratoryjnego do hodowli zarazka tyfusu.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Po zakończeniu studiów został asystentem w Katedrze Fitopatologii Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Wrocławskiego. Po utworzeniu rok później Wyższej Szkoły Rolniczej został jej pracownikiem naukowym: w 1952 roku uzyskał stopień doktora, a w 1961 habilitację. Pomiędzy 1953 a 1955 rokiem był adiunktem w Katedrze Fitopatologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 1961 roku został kierownikiem Pracowni Mykologii w Katedrze Botaniki Wyższej Szkoły Rolniczej. Dziesięć lat później mianowano go kierownikiem Zakładu Botaniki Instytutu Biologiczno-Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1975 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego.

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – państwowa szkoła wyższa, jedna z dziesięciu funkcjonujących w stolicy Dolnego Śląska. Uczelnia działa w budynkach dawnego Instytutu Rolniczego niemieckiego Uniwersytetu we Wrocławiu. Powojenne początki uczelni to jesień 1945 roku, kiedy w połączonych organizacyjnie Uniwersytecie i Politechnice zaczęły funkcjonować Wydziały: Rolniczy i Medycyny Weterynaryjnej. W 1951 roku wyodrębniła się z nich samodzielna uczelnia – Wyższa Szkoła Rolnicza, która od 1971 roku funkcjonuje jako Akademia Rolnicza we Wrocławiu. W listopadzie 2006 roku, zgodnie z podpisaną przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego ustawą (treść ogłoszonej ustawy (Dz. U. z 2006 r. Nr 202, poz. 1483)) uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne (PTFit, ang. Polish Phytopathological Society) – polskie stowarzyszenie fitopatologiczne.

  Był członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, przewodniczącym Rady Redakcyjnej „Acta Mycologica”. Redagował VII tom Flory Polski poświęcony rodzajowi Cortinarius. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1978) i Złotym Krzyżem Zasługi (1975), otrzymał między innymi nagrody: Rektora Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu (1970), Naukową Wydziału Nauk Biologicznych PAN (1976), Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu (1978). Zmarł po ciężkiej chorobie w styczniu 1981 roku, został pochowany na cmentarzu św. Wawrzyńca.

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Antoni Siewiński: Słowo o profesorze Andrzeju Nespiaku. „Wiadomości Botaniczne”. 46 (3/4), 2002. ISSN 0043-5090.
 • Wanda Truszkowska: Prof. dr Andrzej Nespiak (1921–1981). „Wiadomości Botaniczne”. 26 (3), 1982. ISSN 0043-5090.
 • Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Warto wiedzieć że... beta

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, w skrócie SGGW – warszawski uniwersytet przyrodniczy, uważany za najstarszy i największy ośrodek tego typu w Polsce. Jej początki sięgają 23 września 1816, kiedy utworzono Instytut Agronomiczny w miejscowości Marymont (obecnie: Bielany, dzielnica Warszawy).
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Cmentarz św. Wawrzyńca – cmentarz katolicki o powierzchni 4,3 ha, usytuowany przy ul. Bujwida 51 we Wrocławiu na terenie dawnej osady Rybaki.
  Instytut Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami prof. Rudolfa Weigla – placówka naukowo-badawcza założona i prowadzona przez prof. Rudolfa Weigla, funkcjonująca we Lwowie w latach 1920–1944, początkowo (w latach 1920–1939) w ramach Zakładu Biologii Ogólnej Uniwersytetu Jana Kazimierza, później – w czasie obu okupacji Lwowa (sowieckiej i hitlerowskiej) znacznie rozbudowana w celu produkcji szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu na potrzeby okupantów.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Polskie Towarzystwo Botaniczne (PTB) – towarzystwo naukowe założone w kwietniu 1922 roku na Zjeździe Botaników w Warszawie (pierwszym prezesem był prof. Bolesław Hryniewiecki). Ma na celu przyczynianie się do rozwoju nauk botanicznych, stałe podnoszenie poziomu naukowego, powiązanie działalności naukowej z potrzebami kultury i gospodarki narodowej oraz popularyzację wiedzy botanicznej. Towarzystwo wydaje siedem czasopism naukowych i nadaje medale za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie botaniki, za popularyzację i monografie regionalne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.