• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Andrzej Kmita

  Przeczytaj także...
  Biecz – miasto w południowo-wschodniej Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Biecz. Leży nad rzeką Ropą, na jednym ze wzgórz Pogórza Karpackiego. Ze względu na swoją bogatą historię często jest nazywane perłą Podkarpacia lub małym Krakowem. Bywa także określany jako polskie Carcassonne, dzięki zachowanym fragmentom średniowiecznych murów miejskich i zabudowy.Piotr Kmita z Wiśnicza herbu Szreniawa (ur. 1442, zm. 1505) – wojewoda krakowski w latach 1501-1505, marszałek wielki koronny od 1494 roku, kasztelan sandomierski od 1499 roku, starosta spiski w 1478 roku, starosta sądecki w latach 1501-1505.
  Bełz (ukr. Белз, jid. בעלז) – obecnie miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, rejon sokalski, nad rzeką Sołokiją, dopływem Bugu; 2400 mieszkańców (2004). Położony przy samej granicy z Polską.

  Andrzej Kmita herbu Szreniawa (zm. 1493/94) – starosta bełski i biecki

  Ojcem jego był Jan Kmita (zm. 1458/60) kasztelan przemyski i lwowski. Ożenił się przed 1488 r., z żoną kasztelana przemyskiego (1501) Rafała Jarosławskiego – Barbarą Mosińską, (córką wojewody Macieja Mosińskiego), która miała syna Hieronima Jarosławskiego (zm. 1527) – dworzanina królewskiego (1517).

  Starosta – urząd związany z zarządzaniem jednostką administracyjną. W Polsce urząd starosty został wprowadzony podczas panowania króla Wacława II (1291-1305) z czeskiej dynastii Przemyślidów w celu sprawniejszego zarządzania krajem. Stanowisko to na przestrzeni lat zmieniało swoje znaczenie i funkcje, znane jest też w sąsiednich krajach. Obecnie w Polsce funkcja starosty oznacza osobę kierującą powiatem. Stanisław Stadnicki herbu Szreniawa bez Krzyża (zm. w 1542 roku) – kasztelan zawichojski w 1535 roku, kasztelan sanocki w latach 1530-1535, podkomorzy przemyski w latach 1523-1530, dworzanin królewski.

  Andrzej Kmita miał z Barbarą Mosińską syna Piotra Kmitę (zm. 1515) – starostę soleckiego, (bezpotomnego), oraz córkę Nawojkę Kmitę, która wyszła za mąż za Stanisława Stadnickiego (zm. 1542) – kaszelana zawichojskiego i sanockiego, podkomorzego przemyskiego, a potem za Piotra Ligęzę – (zm. 1543) kasztelana czechowskiego,

  Kasztelan (łac. comes castellanus, komes grodowy, żupan; nazwa kasztelan pojawia się w XII w.) – urzędnik lokalny w średniowiecznej Polsce. Zajmował się administracją gospodarczą (ściąganiem danin na rzecz panującego), obroną i sądownictwem na terenie kasztelanii. Podlegali mu chorąży, wojski, sędzia grodowy i włodarz.Polski Słownik Biograficzny (PSB) – wielotomowa publikacja mająca na celu gromadzenie biografii zasłużonych, nieżyjących już osób związanych z Polską (również z Wielkim Księstwem Litewskim, z Rzecząpospolitą Obojga Narodów i ich lennami), mieszkających czy działających w kraju i za granicą – od czasów legendarnego Popiela począwszy, aż do roku 2000.

  Jego braćmi byli:

 • Piotr Kmita z Wiśnicza (ok. 1442–1505) wojewoda krakowski
 • Stanisław Kmita (ok. 1450–1511) wojewoda bełski i ruski, ożeniony z córką Przecława z Dmosic (zm. 1474) – starosty spiskiego.
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Franciszek Piekosiński- „Pieczęcie Polskie Wieków średnich” Kraków 1899
 • Polski Słownik Biograficzny (t. 13 s. 86)
 • Franciszek Ksawery Walerian Leonard Adolf Piekosiński, pierwotnie Piekusiński (ur. 3 lutego 1844 w Wiercanach, zm. 27 listopada 1906 w Krakowie) – polski historyk, heraldyk i prawnik, profesor UJ, członek Akademii Umiejętności.Maciej Mosiński (ur. po 1420-1493) h. Łodzia, Maciej z Bnina Moszyński, starosta generalny Wielkopolski (1475), wojewoda poznański (1477), oraz kaliski (1476).
  Warto wiedzieć że... beta

  Stanisław Kmita Sobieński herbu Szreniawa, z łac. Stanislaus Kmitha de Vissnicze, castellanus Premisliensis, (ok. 1450 - 1511), z Wiśnicza, z Sobnia – wojewoda ruski (od 1507 do 1511 roku), kasztelan sanocki (do 1486 r.), podkomorzy przemyski (1489 r.) i starosta przemyski i spiski, wojewoda bełski (1501 r.).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.65 sek.