• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Andrzej Grajewski

  Przeczytaj także...
  Duszpasterstwo – to zorganizowana działalność społeczna kościołów polegająca na głoszeniu zasad wiary i celebrowaniu liturgii w różnych grupach, nad którymi opiekę ze strony kościołów sprawuje duszpasterz. Zazwyczaj dokonuje się ono w ramach parafii (duszpasterstwo parafialne) oraz w ramach duszpasterstw specjalnych, np.: Duszpasterstwo Akademickie, Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców itp.Papież musiał zginąć. Wyjaśnienia Ali Agcy − książka historyczna autorstwa Andrzeja Grajewskiego i Michała Skwary, wydana w 2011, będąca wynikiem badań dokumentów dotyczących procesu w sprawie zamachu na życie Jana Pawła II prowadzonego od 2006 przez pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach.
  Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL) – polska centroprawicowa, konserwatywna partia polityczna, działająca w latach 1997–2003 (od 2002 jako Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe – Ruch Nowej Polski) i od 2007.

  Andrzej Grajewski (ur. 8 października 1953 w Bielsku-Białej) – polski politolog,w latach 1999–2006 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

  Życiorys[]

  Ukończył w 1978 studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, w 2001 uzyskał stopień doktora nauk politycznych.

  Od 1978 do 1981 był asystentem w Śląskim Instytucie Naukowym. Od 1981 związany z redakcją tygodnika "Gość Niedzielny", od 1998 zajmuje stanowisko zastępcy redaktora naczelnego tego czasopisma.

  Redaktor naczelny – osoba odpowiadająca za całość czasopisma (dziennika lub innego periodyku) albo programu telewizyjnego. W praktyce jest to osoba, która kieruje całością działań redakcji od strony merytorycznej i odpowiada za kształt oraz zawartość czasopisma. Redaktor naczelny kieruje także pracą zespołu dziennikarzy, często odpowiadając także za ich przyjmowanie i zwalnianie.Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Solidarność Polsko-Czeska, Solidarność Polsko-Czechosłowacka, także Solidarność Międzynarodowa (czes. Polsko-česko-slovenská Solidarita, także Polsko-československá Solidarita, słow. Poľsko-česko-slovenská Solidarita, także Poľsko-československá Solidarita, ang. Polish-Czech-Slovak Solidarity) (SPCzS) – międzynarodowy ruch społeczny opozycji demokratycznej powstały na początku lat 80. XX wieku. Od 1991 r. stowarzyszenie.

  W 1980 wstąpił do "Solidarności", redagował lokalne biuletyny związku "Naszą Solidarność" i "Zderzenie", wchodził w skład rady programowej Wszechnicy Podbeskidzia. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował pomoc dla internowanych i ich rodzin, działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy, współpracował z prasą niezależną. W 1987 zaangażował się w działalność podziemnej Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. W 1989 organizował manifestacje m.in. w obronie Václava Havla.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Stan wojenny w Polsce 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.

  W drugiej połowie lat 90. należał do Ruchu Stu i Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W latach 1999–2006 z rekomendacji AWS zasiadał w Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej I kadencji, przez rok jako jego przewodniczący. Został też członkiem Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych oraz współprzewodniczącym zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

  Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) – koalicyjne ugrupowanie polityczne o charakterze centroprawicowym, powstałe 8 czerwca 1996, sprawujące władzę w Polsce w latach 1997–2001, którego założycielem był Marian Krzaklewski. Skupiało wiele ugrupowań o różnym charakterze i poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i centroprawicowych. W okresie od 10 listopada 1997 do 6 czerwca 2000 tworzyła koalicję rządową z Unią Wolności, a następnie, po wystąpieniu UW z koalicji, do 19 października 2001 – rząd mniejszościowy. Przewodniczącym AWS (a później także Klubu Parlamentarnego AWS) był Marian Krzaklewski. Premierem z ramienia koalicji był Jerzy Buzek (jego rząd otrzymał wotum zaufania 11 listopada 1997).Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego – największy wydział Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ok. 7000 studentów), mający swoją siedzibę się przy ulicy Bankowej 11, w Katowicach, naprzeciwko rektoratu. Od 1978 roku Wydział mieści się w obecnym budynku, wcześniej przez 5 lat miał swoją siedzibę przy ul. Wita Stwosza. Wydział Nauk Społecznych został utworzony 1 października 1973 r. Na Wydziale dostępne są studia w systemie dziennym oraz zaocznym, a także studia doktoranckie i podyplomowe. Na Wydziale pracuje około 180 pracowników naukowych. Wydział uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie historii uzyskał w 1974 r., zaś z nauk o polityce oraz filozofii i socjologii w roku 1979. Od 2001 r. w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku studenci mogą uczęszczać studia I stopnia na kierunkach filozofia, historia, politologia i socjologia.

  Wybrane publikacje[]

 • Papież musiał zginąć. Wyjaśnienia Ali Agcy, 2011 (wraz z Michałem Skwarą)
 • Czas próby. "Solidarność" na Podbeskidziu w latach 1980–2005 (współautor), 2006
 • Kompleks Judasza. Kościół zraniony. Chrześcijanie w Europie Środkowo-Wschodniej między oporem a kolaboracją, 1999
 • Rosja i krzyż. Z dziejów Kościoła Prawosławnego w ZSRR, 1989
 • Świadek i uczestnik. 70 lat "Gościa Niedzielnego" (1923–1993), 1993
 • Tarcza i miecz. Rosyjskie służby specjalne 1991–1998, 1998
 • Trudne pojednanie. Stosunki czesko-niemieckie 1989–1999, 2000
 • Wygnanie, 1990
 • Bibliografia[]

 • Nota biograficzna w Encyklopedii Solidarności
 • Andrzej Grajewski w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Nota biograficzna na stronie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
 • 8 października jest 281. (w latach przestępnych 282.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 84 dni.Uniwersytet Śląski w Katowicach – polski uniwersytet w Katowicach; powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąta tego typu placówka w kraju.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) – instytucja naukowa o uprawnieniach śledczych.
  Ruch Stu – polska centroprawicowa partia polityczna, działająca w latach 1995–2001, reprezentująca nurt konserwatywno-liberalny.
  Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego, instytucja naukowo-badawcza istniejąca w XX wieku w Katowicach przy ul. Granicznej. Została założona w 1957. Zajmowała się badaniem zjawisk społecznych Górnego Śląska i ich popularyzacją. Od 1971 podlegała Polskiej Akademii Nauk. Swą działalnością nawiązywała do istniejącego w latach 1934–1939 oraz 1945–1948 Instytutu Śląskiego w Katowicach.
  Bielsko-Biała (czes. Bílsko-Bělá, niem. Bielitz-Biala) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, na Pogórzu Śląskim, u stóp Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego, nad rzeką Białą. Jest siedzibą władz powiatu bielskiego, Euroregionu Beskidy, diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego i diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, a także głównym miastem aglomeracji bielskiej i centralnym ośrodkiem Bielskiego Okręgu Przemysłowego.
  Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN; niem. Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit) wspiera dobre relacje między Polakami i Niemcami. Przez 20 lat istnienia FWPN dofinansowała ponad 10 tysięcy bilateralnych projektów i współtworzyła tym samym fundamenty porozumienia polsko-niemieckiego.
  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych, do 1989 również jeden z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polski Ludowej. Początkowo duże wpływy polityczne organizacji w III Rzeczypospolitej (np. Akcja Wyborcza Solidarność w latach 1997–2001) uległy następnie znacznemu osłabieniu.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.