• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Andrzej Grajewski

  Przeczytaj także...
  Radio eM (ewangeliczna Miłość) – śląska stacja radiowa prowadzona przez archidiecezję katowicką. Ma siedzibę w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 16 (gmach kurii metropolitalnej).Krzyż Wolności i Solidarności – polskie państwowe odznaczenie cywilne, nadawane działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL. Zostało ustanowione ustawą z dnia 5 sierpnia 2010. Po raz pierwszy Krzyż został nadany w czerwcu 2011 przy okazji obchodów 35. rocznicy Wydarzeń Radomskich.
  Duszpasterstwo – to zorganizowana działalność społeczna kościołów polegająca na głoszeniu zasad wiary i celebrowaniu liturgii w różnych grupach, nad którymi opiekę ze strony kościołów sprawuje duszpasterz. Zazwyczaj dokonuje się ono w ramach parafii (duszpasterstwo parafialne) oraz w ramach duszpasterstw specjalnych, np.: Duszpasterstwo Akademickie, Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców itp.

  Andrzej Grajewski (ur. 8 października 1953 w Bielsku-Białej) – polski politolog, dziennikarz i publicysta mediów katolickich, w latach 1999–2006 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Ukończył w 1978 studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, w 2001 uzyskał stopień doktora nauk politycznych.

  Od 1978 do 1981 był asystentem w Śląskim Instytucie Naukowym. Od 1981 związany z redakcją tygodnika "Gość Niedzielny", w 1998 objął stanowisko zastępcy redaktora naczelnego tego czasopisma. Został także felietonistą należącego do Instytutu Gość Media radia eM.

  Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice (pol. Dla Kościoła i Papieża) – jeden z wysokich medali Kościoła rzymskokatolickiego. Może go otrzymać osoba świecka. Krzyż zasługi Pro Ecclesia et Pontifice został ustanowiony przez papieża Leona XIII 17 lipca 1888 dla upamiętnienia 50-lecia jego kapłaństwa.Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.

  W 1980 wstąpił do "Solidarności", redagował lokalne biuletyny związku "Naszą Solidarność" i "Zderzenie", wchodził w skład rady programowej Wszechnicy Podbeskidzia. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował pomoc dla internowanych i ich rodzin, działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy, współpracował z prasą niezależną. W 1987 zaangażował się w działalność podziemnej Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. W 1989 organizował manifestacje m.in. w obronie Václava Havla.

  Papież musiał zginąć. Wyjaśnienia Ali Agcy − książka historyczna autorstwa Andrzeja Grajewskiego i Michała Skwary, wydana w 2011, będąca wynikiem badań dokumentów dotyczących procesu w sprawie zamachu na życie Jana Pawła II prowadzonego od 2006 przez pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach.Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL) – polska centroprawicowa, konserwatywna partia polityczna, działająca w latach 1997–2003 (od 2002 jako Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe – Ruch Nowej Polski) i od 2007.

  W drugiej połowie lat 90. należał do Ruchu Stu i Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W latach 1999–2006 z rekomendacji AWS zasiadał w Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej I kadencji, przez rok jako jego przewodniczący. Został też członkiem Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych oraz współprzewodniczącym zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

  Redaktor naczelny – osoba odpowiadająca za całość czasopisma (dziennika lub innego periodyku) albo programu telewizyjnego. W praktyce jest to osoba, która kieruje całością działań redakcji od strony merytorycznej i odpowiada za kształt oraz zawartość czasopisma. Redaktor naczelny kieruje także pracą zespołu dziennikarzy, często odpowiadając także za ich przyjmowanie i zwalnianie.Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.

  Odznaczenia[ | edytuj kod]

 • 2010 – Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice
 • 2011 – Krzyż Wolności i Solidarności
 • 2015 – Odznaka Honorowa Bene Merito
 • 2016 – Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RFN
 • Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • Papież musiał zginąć. Wyjaśnienia Ali Agcy, 2011 (wraz z Michałem Skwarą)
 • Czas próby. "Solidarność" na Podbeskidziu w latach 1980–2005 (współautor), 2006
 • Kompleks Judasza. Kościół zraniony. Chrześcijanie w Europie Środkowo-Wschodniej między oporem a kolaboracją, 1999
 • Rosja i krzyż. Z dziejów Kościoła Prawosławnego w ZSRR, 1989
 • Świadek i uczestnik. 70 lat "Gościa Niedzielnego" (1923–1993), 1993
 • Tarcza i miecz. Rosyjskie służby specjalne 1991–1998, 1998
 • Trudne pojednanie. Stosunki czesko-niemieckie 1989–1999, 2000
 • Wygnanie, 1990
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2012 r. poz. 366).
  2. Andrzej Grajewski uhonorowany odznaką „Bene Merito”. msz.gov.pl, 28 kwietnia 2015. [dostęp 2016-10-05].
  3. Andrzej Grajewski odznaczony Krzyżem Zasługi I Klasy Orderu Zasługi RFN. ekai.pl, 8 września 2016. [dostęp 2018-04-02].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Nota biograficzna w Encyklopedii Solidarności. [dostęp 2018-04-02].
 • Dr Andrzej Grajewski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2018-04-02].
 • Nota biograficzna na stronie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. [dostęp 2018-04-02].
 • Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Solidarność Polsko-Czeska, Solidarność Polsko-Czechosłowacka, także Solidarność Międzynarodowa (czes. Polsko-česko-slovenská Solidarita, także Polsko-československá Solidarita, słow. Poľsko-česko-slovenská Solidarita, także Poľsko-československá Solidarita, ang. Polish-Czech-Slovak Solidarity) (SPCzS) – międzynarodowy ruch społeczny opozycji demokratycznej powstały na początku lat 80. XX wieku. Od 1991 r. stowarzyszenie.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) – koalicyjne ugrupowanie polityczne o charakterze centroprawicowym, powstałe 8 czerwca 1996, sprawujące władzę w Polsce w latach 1997–2001, którego założycielem był Marian Krzaklewski. Skupiało wiele ugrupowań o różnym charakterze i poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i centroprawicowych. W okresie od 10 listopada 1997 do 6 czerwca 2000 tworzyła koalicję rządową z Unią Wolności, a następnie, po wystąpieniu UW z koalicji, do 19 października 2001 – rząd mniejszościowy. Przewodniczącym AWS (a później także Klubu Parlamentarnego AWS) był Marian Krzaklewski. Premierem z ramienia koalicji był Jerzy Buzek (jego rząd otrzymał wotum zaufania 11 listopada 1997).
  Odznaka Honorowa „Bene Merito” (łac. Dobrze Zasłużonemu) – polskie resortowe odznaczenie cywilne, nadawane przez Ministra Spraw Zagranicznych.
  Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego – największy wydział Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ok. 7000 studentów), mający swoją siedzibę się przy ulicy Bankowej 11, w Katowicach, naprzeciwko rektoratu. Od 1978 roku Wydział mieści się w obecnym budynku, wcześniej przez 5 lat miał swoją siedzibę przy ul. Wita Stwosza. Wydział Nauk Społecznych został utworzony 1 października 1973 r. Na Wydziale dostępne są studia w systemie dziennym oraz zaocznym, a także studia doktoranckie i podyplomowe. Na Wydziale pracuje około 180 pracowników naukowych. Wydział uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie historii uzyskał w 1974 r., zaś z nauk o polityce oraz filozofii i socjologii w roku 1979. Od 2001 r. w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku studenci mogą uczęszczać studia I stopnia na kierunkach filozofia, historia, politologia i socjologia.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.