• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Andrzej Feliks Grabski  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Zygmunt Wojciechowski (ur. 27 kwietnia 1900 w Stryju, zm. 14 października 1955 w Poznaniu) – historyk państwa i prawa.Rocznik Łódzki, czasopismo naukowe, rocznik wydawany od 1958 w Łodzi przez miejscowy oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.

  Andrzej Feliks Grabski (ur. 13 września 1934 w Warszawie, zm. 26 czerwca 2000 w Łodzi) – polski historyk, ekspert z zakresu historii historiografii i historii średniowiecza.

  Był synem Andrzeja Kazimierza i Marii z Jaśkowskich, wnukiem Władysława – ekonomisty i premiera RP.

  Kariera naukowa[ | edytuj kod]

  W 1951 rozpoczął studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym , gdzie kształcił się m.in. pod okiem Stanisława Zajączkowskiego, Stefana Krakowskiego i Mariana Henryka Serejskiego. Ukończył je w 1955. W 1962 uzyskał stopień doktora na podstawie pracy Polska X–XII wieku w opinii współczesnych. Po skończeniu studiów podjął pracę w Instytucie Historii PAN, gdzie w 1967 przedstawił pracę habilitacyjną Polska w opiniach Europy Zachodniej XIV–XV wieku. Profesorem nadzwyczajnym został w 1976, zwyczajnym w 1988.

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Marc Bloch (Marc Léopold Benjamin Bloch; ur. 6 lipca 1886, zm. 16 czerwca 1944) – francuski historyk średniowiecza, członek francuskiego ruchu oporu, rozstrzelany przez hitlerowców, współzałożyciel szkoły Annales.

  W latach 1986–1989 był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego.

  Zajmował się historią średniowiecza, dziejami myśli społecznej i politycznej XIX i XX wieku oraz przede wszystkim historią historiografii.

  Przez cały okres swej kariery zawodowej związany z Instytutem Historii PAN nie zerwał związków z UŁ, gdzie pod koniec lat 70. współtworzył Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych. Ponadto pełnił funkcję przewodniczącego Rady Narodowej m. Łodzi. W latach 90. objął Katedrę Historii Historiografii UŁ, którą kierował aż do śmierci.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Historia historiografii – obejmuje dzieje piśmiennictwa historycznego od jego początków do dnia dzisiejszego. Badaniem historii historiografia zajmuje się odrębny dział historii.

  Członek-założyciel Międzynarodowej Komisji Historii Historiografii, członek komitetu redakcyjnego periodyku Storia della Storiografia, redaktor serii Klasycy Historiografii, uhonorowany wieloma odznaczeniami i nagrodami.

  Opublikował 17 książek i kilkaset artykułów naukowych, w tym liczne monografie oraz podręczniki i syntezy z zakresu historii historiografii. Wśród nich, wyróżniają się zwłaszcza pozycje Zarys historii historiografii polskiej i Dzieje historiografii. Wiele z jego prac zostało wydanych również za granicą.

  Według Sławomira Nowinowskiego był tajnym współpracownikiem SB.

  Andrzej Kazimierz Grabski (ur. 15 maja 1908, zm. 18 maja 1965) – Był absolwentem SGGW (1931), dziedzic po ojcu Borowa, polski ekonomista, polityk, poseł na Sejm PRL III kadencji.Władysław Smoleński hr. Zagłoba (ur. 6 kwietnia 1851 w Grabienicach Małych w byłym powiecie niedzborskim na Mazowszu, zm. 7 maja 1926 w Warszawie) – historyk, przedstawiciel tzw. szkoły warszawskiej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i autor wielu prac historycznych.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Michał Hieronim Bobrzyński (ur. 30 września 1849 w Krakowie, zm. 3 lipca 1935 w Łopuchówku koło Poznania) – polski historyk i konserwatywny polityk, namiestnik Galicji.
  Kwartalnik Historyczny – najstarsze polskie czasopismo historyczno-humanistyczne założone we Lwowie w 1887 roku przez historyka Ksawerego Liskego. W latach 1946-1950 wydawane w Krakowie (roczniki 52/53-57) pod redakcją m.in. J. Dąbrowskiego, R. Grodeckiego, K. Lepszego. Po roku 1950 przeniesione do Warszawy, gdzie wydawane jest pod auspicjami Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk przez Wydawnictwo Naukowe Semper. Pismo publikuje artykuły o ściśle naukowym charakterze dotyczące historii średniowiecza, czasów nowożytnych i najnowszych (bez uwzględnienia starożytności).
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Andrzej Stanisław Wierzbicki (ur. w 1942) - polski historyk historiografii XIX i XX wieku. Absolwent historii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat w Instytucie Historii PAN w 1974 roku. Habilitacja w 1994 roku tamże. Kierownik Pracowni Dziejów Myśli Społecznej i Politycznej Instytutu Historii PAN.
  Alina Barszczewska-Krupa (ur. 7 maja 1932, zm. 10 sierpnia 2001) – polska historyk, profesor, zajmująca się głównie dziejami Wielkiej Emigracji, wykładowca akademicki na Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego.
  Klasycy Historiografii Polskiej - seria książek historycznych wydawana przez Państwowy Instytut Wydawniczy w latach 1972-1991. Seria od 1979 miała zmieniony tytuł Klasycy Historiografii. Inicjatorem serii był Marian Henryk Serejski. W jej ramach publikowano klasyczne dzieła historyków polskich i zagranicznych.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.002 sek.