• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Andrzej Chodkowski

  Przeczytaj także...
  Encyklopedia PWN – encyklopedia internetowa, oferowana – bezpłatnie i bez konieczności uprzedniej rejestracji – przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Encyklopedia zawiera około 122 tysiące haseł i 5 tysięcy ilustracji.Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.
  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (UMFC, daw. Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, PWSM w Warszawie, Konserwatorium Muzyczne w Warszawie) – najstarsza i największa uczelnia muzyczna w Polsce, a także jedna z najstarszych w Europie. Mieści się w Warszawie. Jako jedyna w Polsce posiada status uniwersytetu przymiotnikowego, ponieważ posiada zdolność nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce oraz doktora sztuk muzycznych w pięciu dyscyplinach. Posiada także uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury, kompozycji i teorii muzyki, instrumentalistyki i wokalistyki.

  Andrzej Chodkowski (ur. 25 lutego 1932 w Warszawie) – polski muzykolog, pedagog, publicysta.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W 1958 ukończył studia z zakresu muzykologii u Zofii Lissy i Józefa Michała Chomińskiego na Uniwersytecie Warszawskim. W 1964 uzyskał stopień doktora na podstawie pracy Klasyczna forma sonatowa w twórczości kameralnej Ludwiga van Beethovena.

  Forma sonatowa - jedna z podstawowych form muzycznych, wykształcona i typowa dla epoki klasycyzmu. Występuje m.in. w symfoniach, sonatach i koncertach. Istotą formy sonatowej jest dualizm tematyczny.Zofia Lissa (ur. 19 października 1908 we Lwowie, zm. 26 marca 1980 w Warszawie) – polska muzykolog, profesor nauk humanistycznych.

  Od 1951 do 1986 wykładał w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1976–1988 kierował jego Zakładem Powszechnej Historii Muzyki, obecnie ma status docenta emerytowanego. W latach 1986–1988 był profesorem w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Grazu, a w latach 1994–2000 profesorem Akademii Muzycznej w Warszawie. Wykształcił 6 doktorantów i ponad 40 magistrów. W latach 1956–1959 pracował także w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk jako asystent i sekretarz redakcji kwartalnika „Muzyka”.

  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Był prezesem Związku Kompozytorów Polskich (1989–1993) i dwukrotnie jego wiceprezesem (1969–1971 i 1981–1985). Był także we władzach Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego, rady naukowej Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, Komitetu Nauk o Sztuce PAN, a w 1960 – sekretarzem naukowym Międzynarodowego Kongresu Chopinowskiego w Warszawie.

  Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie – centralny ośrodek chopinowski o zasięgu i znaczeniu międzynarodowym, kontynuator działalności sekcji im. Chopina działającej od 1899 r. przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Siedziba towarzystwa znajduje się w Warszawie, w Centrum Chopinowskim przy ul. Tamka 43, a pierwsza powojenna siedziba znalazła się w Zamku Ostrogskich przy ul. Okólnik 1, gdzie do dziś działa Muzeum Fryderyka Chopina, teraz zarządzane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  W swojej pracy dydaktycznej i naukowej Andrzej Chodkowski koncentrował się na historii muzyki XVIII i XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem związków między muzyką polską i włoską. Duże znaczenie mają jego prace z zakresu teorii formy sonatowej. Współpracował z redakcją wydawnictw muzykologicznych PWN, pisał artykuły publicystyczne i eseje w czasopismach (m.in. w „Ruchu Muzycznym”, „Studiu”, „Przeglądzie Katolickim”). Opracował ponad 500 audycji dla Polskiego Radia, m.in. w latach 1977–1980 zrealizował cykl 114 audycji radiowych Ludwiga van Beethovena opera omnia, a w latach 1991–1998 cykl 293 audycji Wolfganga Amadeusza Mozarta dzieła wszystkie. Jest twórcą Encyklopedii muzyki (1995, ​ISBN 83-01-11390-1​), która powstała w oparciu o jego wieloletnie doświadczenia redakcyjne nad Małą encyklopedią muzyki (1981).

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia St. Moniuszki – zajmuje się propagowaniem kultury muzycznej, organizuje koncerty, wystawy i audycje muzyczne dla dzieci i młodzieży.

  Odznaczenia i nagrody[ | edytuj kod]

 • 1976 – Srebrny Krzyż Zasługi
 • 1979 – Złoty Krzyż Zasługi
 • 1998 – Nagroda Związku Kompozytorów Polskich
 • 2001 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dziębowska 1984 ↓.
  2. Instytut Muzykologii UW (pol.). W: Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego [on-line]. [dostęp 2018-02-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-23)].
  3. Chodkowski 1995 ↓, s. 151.
  4. Andrzej Chodkowski (pol.). W: Polskie Centrum Informacji Muzycznej [on-line]. [dostęp 2018-02-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-05-03)].
  5. Chodkowski Andrzej, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2018-02-23].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Elżbieta Dziębowska: Chodkowski Andrzej. W: Encyklopedia muzyczna PWM. Elżbieta Dziębowska (red.). Wyd. I. T. 2: CD część biograficzna. Kraków: PWM, 1984. ISBN 83-224-0223-6. (pol.)
 • Encyklopedia muzyki. Andrzej Chodkowski (red.). Warszawa: PWN, 1995. ISBN 83-01-11390-1. (pol.)
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Dr Andrzej Feliks Chodkowski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2010-05-02].
 • Wykaz publikacji
 • Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego z siedzibą w Willi Atma w Zakopanem działa od 1977 roku, stawiając sobie za cel popularyzację osoby i twórczości Karola Szymanowskiego.Muzykologia (z gr.) – nauka humanistyczna, której przedmiotem jest muzyka we wszystkich swych aspektach. Jej początki jako dyscypliny uniwersyteckiej kształtowały się w latach 80. i 90. XIX wieku. Koncepcyjne założenia dyscypliny ufundował austriacki uczony, prof. Guido Adler, który pierwszy (w 1885 roku) dokonał systematyki tej dziedziny wiedzy. Od czasów Adlera zwykło się dzielić muzykologię na trzy zasadnicze działy: historyczny (historia muzyki), systematyczny (szeroko rozumiana teoria muzyki, w tym estetyka, psychologia i socjologia muzyczna) i porównawczy (dziś – etnomuzykologia i antropologia muzyczna). Przedmiotem zainteresowań badawczych Adlera była przede wszystkim historia muzyki i badania nad stylem muzycznym. Drugim badaczem, który położył podwaliny pod nowocześnie rozumianą muzykologię był niemiecki uczony Hugo Riemann. Jego działalność naukowa wiąże się przede wszystkim z teorią muzyki (nauka harmonii, nauka o składni muzycznej, nauka o muzycznych formach).
  Warto wiedzieć że... beta

  Józef Michał Chomiński (ur. 24 sierpnia 1906 w Ostrowie koło Przemyśla, zm. 20 lutego 1994 w Falenicy koło Warszawy) – muzykolog polski ukraińskiego pochodzenia, twórca teorii sonorystyki, badającej emancypację brzmienia w muzyce współczesnej, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej humanistyki w XX w.
  Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.
  Pedagog - (łac paedagogus) – to osoba, która formalnie ukończyła wyższe studia o kierunku pedagogika z odpowiednią specjalnością pedagogiczną i ma właściwe kwalifikacje w danej specjalizacji pedagogicznej, potwierdzone wymaganą dokumentacją. Pedagog, jako specjalista kształcenia i wychowania, najczęściej zatrudnia się w szeroko pojętej edukacji, dbając o prawidłowy rozwój psychiczny człowieka.
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Graz (słoweń. Gradec, pol. hist. Grodziec) – miasto w południowo-wschodniej Austrii, stolica Styrii. Miasto jest położone nad rzeką Murą, u podnóża Alp Styryjskich. Po Wiedniu drugie co do wielkości i znaczenia miasto Austrii, 1 stycznia 2009 liczba mieszkańców miasta wynosiła ok. 255 tys. a aglomeracji miejskiej ok. 320 tys.
  Publicystyka (łac.) – Subiektywne gatunki wypowiedzi w środkach komunikacji społecznej (prasa, radio, telewizja, Internet, książka, wydawnictwa jednorazowe) na publicznie interesujące w danym momencie tematy. Typowe rodzaje publicystyki:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.892 sek.