• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Andrzej Bylicki

  Przeczytaj także...
  Polskie Towarzystwo Chemiczne – stowarzyszenie naukowe skupiające osoby zawodowo lub tylko amatorsko związane z chemią. Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i popularyzacja ich wśród społeczeństwa.CODATA (ang. Committee on Data for Science and Technology), Komitet Danych dla Nauki i Techniki - międzynarodowa organizacja z siedzibą w Paryżu, założona w 1966 roku jako część ICSU (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Naukowych).
  Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne (ang. American Chemical Society, ACS) – stowarzyszenie naukowe mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych i zajmujące się różnymi zagadnieniami związanymi z chemią i naukami pokrewnymi, założone w 1876 roku na Uniwersytecie Nowojorskim. W kwietniu 2017 liczyło około 157 000 członków na całym świecie.

  Andrzej Maria Bylicki (ur. 1916, zm. 24 września 2010 w Warszawie) – polski chemik, profesor Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1951).

  Przez całe życie zawodowe związany z Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, w którym przez wiele lat był Kierownikiem Zakładu Fizykochemicznych Podstaw Surowców Organicznych. W latach 1977–1980 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych, a w latach 1988–1989 kierował Zakładem Karbochemii PAN.

  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.

  Członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Przez kilkadziesiąt lat pełnił wiodącą rolę kierując w Polskiej Akademii Nauk polską szkołą badań nad węglem; kierował m.in. Centralnym Programem Badań Podstawowych "Struktura i własności węgli i podstawy metod ich przetwórstwa". Wybitny specjalista w zakresie fizykochemii mieszanin związków organicznych (ponad 100 publikacji i 16 patentów) i wychował wiele pokoleń chemików, kilkunastu doktorów.

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.

  Przez wiele lat (1980–1990) był przedstawicielem Polski w Międzynarodowym Komitecie Unii Naukowych CODATA. Prof. Bylicki był organizatorem sesji Zgromadzenia Ogólnego CODATA w Warszawie. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i American Chemical Society oraz prezesem Fundacji im. Wojciecha Świętosławskiego na rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencjału Naukowego w Polsce.

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Odznaczenia[ | edytuj kod]

  W uznaniu zasług został odznaczony m.in.:

 • Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
 • Złotym Krzyżem Zasługi.
 • Medal 40-lecia Polski Ludowej
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Andrzej Bylicki, nekrologi.wyborcza.pl
  2. Zmarł prof. Andrzej Bylicki - nestor polskich chemików, fakty.interia.pl
  3. Polski Narodowy Komitet CODATA, codata.gda.pl
  4. Zmarł prof. Andrzej Bylicki - nestor polskich chemikównaukowy.pl
  5. Kto jest kim w Polsce 1989, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1989, str. 151

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Prof. dr Andrzej Bylicki, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2018-08-02].
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.