• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Andrzej Andraszak

  Przeczytaj także...
  Posłowie IX kadencji (od 13 października 1985 do 3 czerwca 1989) – posłowie na Sejm PRL, wybrani 13 października 1985. Złożyli ślubowanie poselskie 6 listopada 1985.Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.
  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.

  Andrzej Andraszak (ur. 30 listopada 1945 w Miłosławiu, zm. 10 stycznia 2006 w Opolu) – poseł na Sejm PRL IX kadencji, członek PZPR.

  Życiorys[]

  Z zawodu był monterem instalacji sanitarnych, ukończył zasadniczą szkołę zawodową. Pracę zawodową rozpoczął w 1961 w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budowlanym.

  Po ukończeniu zasadniczej służby wojskowej w brzeskiej jednostce wojskowej zamieszkał w Brzegu. Pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym w wyuczonym zawodzie. Od 1970 pracował w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Brzegu jako monter instalacji sanitarnych. Aktywnie pracował na rzecz społeczeństwa brzeskiego. W 1979 wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Był w niej I sekretarzem OOP, członkiem egzekutywy KMiG, a także członkiem Komitetu Wojewódzkiego. Był radnym Rady Narodowej Miasta i gminy Brzeg. Tutaj też ożenił się z brzeżanką, mieli jedno dziecko.

  Gmina Brzeg (od 2002 gmina Skarbimierz) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1973-2001 w woj. opolskim. Siedzibą władz gminy był Brzeg, który stanowił odrębną gminę miejską.Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.

  Do Sejmu PRL kandydował z okręgu wyborczego nr 47 w Opolu. Jako poseł pełnił funkcję członka sejmowej Komisji Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej.

  Po zakończeniu IX kadencji Sejmu w dniu 30 maja 1989, kontynuował pracę w wyuczonym zawodzie. Do śmierci mieszkał w Brzegu, pochowany został na cmentarzu komunalnym w Brzegu.

  Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Odznaką „Przodownik Pracy Socjalistycznej”.

  Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – składał się w I kadencji z 425, w II kadencji z 459, a w pozostałych kadencjach z 460 posłów. Początkowo ustalono jednolitą normę przedstawicielską – 1 poseł: 60 tys. mieszkańców, później wykreślono ją z konstytucji jako niepraktyczną. Zerwano z zasadą mandatu wolnego (poseł był przedstawicielem ludu pracującego i mógł być przezeń odwołany, w praktyce ani razu nie wykorzystano tego przepisu – jako zbyt niebezpiecznego). Wprowadzono czteroprzymiotnikowe prawo wyborcze (wykreślenie zasady proporcjonalności). Sejm większością głosów przyjmował ustawy i podejmował uchwały, wybierał ze swego grona Prezydium (funkcja marszałka zwykle przypadała przedstawicielowi ZSL), na pierwszym swym posiedzeniu powoływał Prezesa Rady Ministrów wraz z Radą Ministrów oraz Radę Państwa. Uchwalał budżet i narodowe plany społeczno-gospodarcze. Miał prawo przyjmować petycje od obywateli. Do niego należały też niektóre uprawnienia kreacyjne, m.in. wybór szefa NIK, członków Trybunału Stanu i Konstytucyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich (trzy ostatnie instytucje powołane dopiero w latach osiemdziesiątych). Parlament obradował w trybie sesyjnym. Sesje zwoływane były w określonych terminach przez Radę Państwa.Miłosław - miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim, położone na Równinie Wrzesińskiej, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Miłosław. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. poznańskiego.

  Bibliografia[]

 • Profil na stronie Biblioteki Sejmowej • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Opole (niem. Oppeln, śl-niem. Uppeln, cz. Opolí, śl. Uopole) – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, na Nizinie Śląskiej, nad rzeką Odrą.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.