• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Andrzej Żbikowski

  Przeczytaj także...
  Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (SEW UW) (wcześniej Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej) - powstało w 1990 przy Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawą organizacji Studium było powołane pod kierownictwem profesora Tadeusza Majdy Seminarium Problemów Narodowościowych Związku Radzieckiego i Europy Środkowej. Inicjatorami powstania seminarium oprócz Majdy byli Andrzej Ananicz oraz Jan Malicki. Studium prowadzi działalność naukową i dydaktyczną związaną z krajami byłego bloku komunistycznego.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (WH UW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Istnieje też możliwość podjęcia studiów doktoranckich.

  Andrzej Żbikowski (ur. 20 października 1953 w Warszawie) – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, w którym kieruje badaniami nad najnowszymi dziejami polskich Żydów.

  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen IWM) – instytut badawczy założony przez Krzysztofa Michalskiego (byłego rektora), ks. Józefa Tischnera wraz z Hansem Georgiem Gadamerem w Wiedniu w 1982 roku. Wzorem dla Instytutu Nauk o Człowieku był Institute for Advanced Study w Princeton.

  Biografia[]

  W 1977 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, broniąc pracy magisterskiej pt. Ormianie lwowscy w XIV i XV wieku, napisanej pod kierunkiem Mariana Małowista. Od 1985 jest pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego, gdzie w latach 2007-2008 pełnił funkcję wicedyrektora ds. nauki, edukacji i publikacji. W 1993 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy pt. Żydzi krakowscy i ich gmina 1869-1919. W 2006 otrzymał na Wydziale Historycznym UW stopień doktora habilitowanego w oparciu o dorobek naukowy i rozprawę pt. U genezy Jedwabnego. Żydzi na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej, wrzesień 1939 - lipiec 1941.

  Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma (ŻIH) z siedzibą w Warszawie zajmuje się badaniami nad dziejami i kulturą Żydów w Polsce. W latach 1994-2008 formalnie funkcjonował jako państwowy Instytut Naukowo-Badawczy, jedyna w Polsce państwowa placówka naukowa związana z mniejszością narodową. Od 1 stycznia 2009 roku instytut nosi imię Emanuela Ringelbluma i ma status państwowej instytucji kultury.Centrum Badań nad Zagładą Żydów (formalnie "Zespół Badań nad Zagładą Żydów") – jednostka naukowo-badawcza przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, powstała w 2003 roku.

  Odbył staże naukowe w Institut Wissenschaften der Menschen w Wiedniu, Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, Instytucie im. Szymona Dubnowa w Lipski i Fundacji Pamięci Szoa w Paryżu. Był profesorem Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz głównym specjalistą w Biurze Edukacji Publicznej IPN. Jest członkiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów.

  Profesor nadzwyczajny (z łac. professor extraordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który ma stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Ustawodawca dopuszcza także zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby, która ma tylko stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, jednak tylko na podstawie umowy o pracę. Stanowisko profesora nadzwyczajnego jest niższe rangą od stanowiska profesora zwyczajnego. Na uczelniach morskich na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić doktora, który dodatkowo ma najwyższy dyplom morski, tj. kapitana żeglugi wielkiej bądź starszego mechanika.Marian Małowist (ur. 19 grudnia 1909, zm. 30 sierpnia 1988 w Warszawie) – polski historyk żydowskiego pochodzenia, profesor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, członek Marksistowskiego Zrzeszenia Historyków, współzałożyciel Towarzystwa Kursów Naukowych.

  Wybrane publikacje[]

  Jest autorem i współautorem wielu publikacji, w tym książek:

 • 2011: Karski (historia życia Jana Karskiego w oparciu o kontekst Państwa Podziemnego w latach 1939-1945)
 • 2010: (współautor) Atlas historii Żydów polskich
 • 2009: (edycja) Raport Juergena Stroopa – Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje!
 • 2009: (współautor) Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1945. Atlas ziem Polski
 • 2006: U genezy Jedwabnego. Żydzi na kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej – wrzesień 1939-lipiec 1941
 • 2006: Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945. Studia i materiały
 • 2005: Pamięć, Historia Żydów Polskich przed, w czasie i po Zagładzie (wraz z Barbarą Engelking-Boni, Feliksem Tychem i Jolantą Żyndul)
 • 2002: Archiwum Ringelbluma. Relacje z Kresów Wschodnich RP (tom III kompletnej edycji Archiwum Ringelbluma)
 • 2001: (edycja) Friedrich Katzmann, Rozwiązanie kwestii żydowskiej w dystrykcie Galicja
 • 2001: Żydzi w Polsce. Leksykon (wraz z J. Tomaszewskim)
 • 1997: Żydzi. Antysemityzm. Holocaust
 • 1997: Żydzi
 • 1994: Ideologia antysemicka w Polsce 1848-1918
 • 1994: Żydzi krakowscy i ich gmina 1868-1918
 • Linki zewnętrzne[]

 • Andrzej Żbikowski w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Andrzej Żbikowski na stronie Centrum Badań nad Zagładą Żydów
 • Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.Żydzi (dosł. "chwalcy /Jahwe/" lub "czciciele /Jahwe/" z hebr. Jehudim, יהודים, jid. Jidn, ייִדן, ladino ג׳ודיוס Djudios) – naród semicki zamieszkujący w starożytności Palestynę (określany wtedy jako Hebrajczycy albo Izraelici), posługujący się wtedy językiem hebrajskim, a w średniowieczu i czasach nowożytnych mieszkający w diasporze na całym świecie i posługujący się wieloma różnymi językami. Żydzi nie stanowią jednolitej grupy religijnej i etnicznej. Dla żydów ortodoksyjnych Żydem jest tylko osoba, która ma ortodoksyjną matkę lub przeszła konwersję na judaizm. Za Żydów uważa się jednak wiele osób, które nie są żydami ortodoksyjnymi. Kto jest Żydem (hebr.? מיהו יהודי) jest pytaniem, na które nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż może to być identyfikacja kulturowa, etniczna lub religijna. Wiele osób, które uważają się z jakichś powodów za Żydów, nie są uznawane przez inne grupy lub instytucje. Dotyczy to na przykład żydów reformowanych, którzy nawet pomimo etnicznego pochodzenia żydowskiego czasem nie są uznawani przez żydów ortodoksyjnych. Według prawa izraelskiego Żydem jest osoba, która ma ortodoksyjną żydowską matkę, chociaż prawo do obywatelstwa bez oficjalnego uznania takiej osoby za Żyda ma każda osoba, która ma przynajmniej jednego dziadka, który był ortodoksyjnym Żydem. Stąd wielu Żydów mieszkających w Izraelu czy USA nie ma według prawa tego kraju oficjalnego statusu Żyda.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Oneg Szabat (עונג שבת, hebr. Radość soboty, jidysz Ojneg Szabos) – kryptonim podziemnej organizacji społecznej, założonej przez historyka Emanuela Ringelbluma w getcie warszawskim.
  Nauki humanistyczne – grupa nauk, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
  Jad Waszem (lub Jad wa-Szem; hebr. יד ושם, ang. Yad Vashem), Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu – instytut w Izraelu poświęcony żydowskim ofiarom Holokaustu, założony w 1953 roku w Jerozolimie na mocy Ustawy o Pamięci, przyjętej przez izraelski parlament Kneset. Zlokalizowany jest w Lesie Jerozolimskim na Wzgórzu Herzla.
  United States Holocaust Memorial Museum – amerykańskie muzeum będące jednocześnie oficjalnym pomnikiem upamiętniającym Holokaust. Znajduje się w Waszyngtonie i jest położone w bezpośrednim sąsiedztwie National Mall. Jest poświęcone ludziom z całego świata, którzy mieli odwagę przeciwstawić się nienawiści, ludobójstwu, jak również wszystkim tym, którzy stoją na straży ludzkiej godności i działają na rzecz wzmacniania demokracji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.