• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Andamanie

  Przeczytaj także...
  Języki andamańskie – postulowana rodzina językowa, skupiająca języki, używane przez autochtoniczną ludność Andamanów, indyjskiego terytorium związkowego. W jej skład wchodzą dwie grupy – wielko-andamańska i ongijska oraz język sentinel (nieudokumentowany, a co za tym idzie niezaklasyfikowany).Andaman Południowy – wyspa archipelagu Andamany leżącego we wschodniej części Oceanu Indyjskiego. Położona jest w południowej części grupy Wielki Andaman, który tworzy wraz z wyspami Andaman Północny, Andaman Środkowy oraz wieloma mniejszymi. Wchodzi w skład indyjskiego terytorium związkowego Andamany i Nikobary.
  Andamany – archipelag leżący na Oceanie Indyjskim pomiędzy Zatoką Bengalską a Morzem Andamańskim. Wchodzi w skład indyjskiego terytorium związkowego Andamany i Nikobary.
  Andamanie
  Andamanie

  Andamanie, Andamańczycy – rdzenni mieszkańcy indyjskiego archipelagu Andamany, uważani za jeden z najprymitywniejszych ludów świata.

  Dzielą się na kilka plemion i posługują kilkoma różnymi językami. Największe grupy stanowią plemiona Onge na Małym Andamanie, Jarawa na Andamanie Południowym (około 750 osób) i Sentinelczycy na wyspie Sentinel Północny (100–300 osób). Antropologicznie bliscy są Melanezyjczykom.

  Animizm (łac. anima – dusza) – zespół wierzeń występujący w religiach archaicznych bądź tradycyjnych zakładający istnienie świata materialnego i duchowego, współistnienie duszy z ciałem, przypisujący duszę lub rzadziej ducha zmarłych ludzi, wszystkim roślinom, zwierzętom, minerałom i żywiołom.Sentinelczycy – rdzenni mieszkańcy niewielkiej wyspy North Sentinel w archipelagu Andamanów w Zatoce Bengalskiej. Administracyjnie mieszkają na indyjskim terytorium związkowym Andamanów i Nikobarów.

  Są koczownikami. Do ich tradycyjnych zajęć zalicza się rybołówstwo, zbieractwo i połów żółwi morskich, w lasach także myślistwo. Do niedawna Andamanie nie umieli krzesać ognia. Obecnie ich tradycyjny styl życia ulega zmianom pod wpływem imigrantów z kontynentu.

  Andamanie przetrwali dzięki stawianiu zaciekłego oporu obcym żeglarzom. Do czasów współczesnych notowane są przypadki ostrzeliwania z łuków (nawet zatrutymi strzałami) podpływających łodzi – ostatnie takie przypadki zanotowano na Sentinelu Północnym.

  Jarawa (lub Dźarawa) – lud azjatycki posługujący się językiem jarawa z grupy języków andamańskich. Mieszkają w zamkniętym rezerwacie na południu archipelagu Andamanów.Monsun, (z grec. μουσώνες - zmienny) układ wiatrów, które zmieniają swój kierunek na przeciwny w zależności od pory roku. Są to wiatry sezonowe między oceanem a lądem.

  Religia Andamanów obejmuje wierzenia animistyczne i kult bóstw monsunowych.

  Ciekawostki[ | edytuj kod]

  Andamańczycy pozdrawiają się nawzajem poprzez siadanie sobie na kolanach z rękami dookoła szyi partnera i krótki płacz.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • języki andamańskie
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Żegnaj Afryko – witaj Azjo, „Świat Nauki”, marzec 1999, s. 10
  2. Marcin Brocki, Język ciała w ujęciu antropologicznym, Wyd. I, Astrum, Wrocław 2000, s. 250.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Krystyna Damm, Aldona Mikusińska (red.), Ludy i języki świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 18
 • Mały Andaman – wyspa archipelagu Andamany leżącego we wschodniej części Oceanu Indyjskiego. Wyspa położona jest na południe od grupy Wielki Andaman, od której oddzielona jest Cieśniną Duncan. Wchodzi w skład indyjskiego terytorium związkowego Andamany i Nikobary.Ludy pierwotne – termin wprowadzony na przełomie XIX i XX wieku przez ewolucjonistów na oznaczenie ludów tubylczych, których styl życia pozostał niezmieniony od początków historii ludzkości. Ludy pierwotne nie znają rolnictwa, pisma, udomowionych zwierząt ani organizacji społecznych większych niż plemię. Utrzymują się z myślistwa i zbieractwa, wyznają zazwyczaj animizm i szamanizm.
  Warto wiedzieć że... beta

  Melanezyjczycy – rdzenna ludność wysp Melanezji, w 1991 roku ich liczebność wynosiła ok. 1 mln. Są wynikiem zmieszania się pierwotnej ciemnoskórej ludności z późniejszą napływową ludnością jasnoskórą, przybyłą do Melanezji z obszarów wschodniej i południowo-wschodniej Azji w trzech falach między XX a VIII wiekiem p.n.e. Są silnie zróżnicowani kulturowo, posługują się wieloma różnymi językami (języki austronezyjskie i papuaskie). Podstawą gospodarki Melanezyjczyków jest przeważnie rybołówstwo i w mniejszym zakresie chów zwierząt. Struktura społeczna opiera się najczęściej na matriarchacie. W tradycyjnych wierzeniach dużą rolę odgrywa magia i kult przodków.
  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.
  Zbieractwo – zbieranie płodów dziko rosnących roślin, między innymi runa leśnego, stanowiące podstawę utrzymania społeczeństw pierwotnych, jedna z najstarszych form gospodarki, występowało zwykle w połączeniu z łowiectwem, tworząc wraz z nim podstawę pierwotnego podziału pracy. Jako forma utrzymania niektórych społeczeństw zachowało się do czasów współczesnych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.723 sek.