• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ananiasz syn Nebedeusza

  Przeczytaj także...
  Klaudiusz, Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus, oficjalna tytulatura cesarska: Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus (ur. 1 sierpnia 10 p.n.e. w Lugdunum w Galii, zm. 13 października 54 n.e.) – historyk, czwarty cesarz rzymski od 25 stycznia 41 roku do swojej śmierci, syn Druzusa Starszego i Antonii Młodszej; bratanek cesarza Tyberiusza, stryj cesarza Kaliguli, brat Germanika.Sanhedryn (hebr. סנהדרין Sanhedrin, gr. συνέδριον Synedrion), inaczej Wysoka Rada lub Wielki Sanhedryn (hebr. Sanhedrin Ha-Gdola) był w starożytnej Judei najwyższą żydowską instytucją religijną i sądowniczą wspomnianą w źródłach po raz pierwszy w 203 roku p.n.e. Sanhedryn zbierał się w Jerozolimie na Wzgórzu Świątynnym i składał się z 71 członków, głównie arystokracji saducejskiej. Od czasu Machabeuszów w skład sanhedrynu wchodzili także faryzeusze. Przewodniczącym (nasim) sanhedrynu był z urzędu arcykapłan.
  Menachem (zm. 66) Jeden z przywódców powstania Żydów przeciwko Rzymianom w 66 r. Opanował arsenał w Masadzie po czym wkroczył do Jerozolimy. Tam dopuścił do masakry na Rzymianach a także zabójstwa arcykapłana Ananiasza i jego brata Ezechiasza. W zajętym mieście sprawował rządy tyrańskie, podając się za króla i mesjasza. Jego wojska zostały wyparte przez innego przywódcę żydowskiego Eleazara ben Symeona a on sam ujęty, poddany torturom i zabity wraz z adiutantem Absalomem. Cześć jego sił z Eleazarem ben Jairem schroniła się w Masadzie.

  Ananiasz syn Nebedeusza, Ananiasz II (Jahwe jest łaskawy) (zm. 25 września 66 w Jerozolimie) – arcykapłan żydowski w latach 47-59.

  W 47 roku został mianowany przez Heroda z Chalkis arcykapłanem jako następca Józefa syna Kamei.

  W 52 roku namiestnik Syrii Ummidiusz Kwadratus kazał odesłać Ananiasza razem z Kumanusem prokuratorem Judei do Rzymu przed oblicze cesarza Klaudiusza w związku z zatargiem między Galilejczykami a Samarytanami. Cesarz uznał Samarytan za winnych a Ananiasza uniewinnił.

  Około 58 roku jako przewodniczący Sanhedrynu sądził Pawła z Tarsu, który został uwięziony pod zarzutem jakoby wprowadził poganina na teren świątyni jerozolimskiej. Kazał też uderzyć broniącego się apostoła, na co ten odpowiedział: Uderzy cię Bóg, ściano pobielana! Zasiadłeś, aby mnie sądzić według Prawa, a każesz mnie bić wbrew Prawu?. Do kolejnego przesłuchania nie doszło. Wobec sprzysiężenia części Żydów, rzymski trybun Klaudiusz Lizjasz odesłał Pawła do rzymskiego prokuratora Antoniusza Feliksa do Cezarei. Tam po pięciu dniach zjawił się Ananiasz z retorem Tertullosem i kilkoma starszymi, aby wnieść oskarżenie przeciwko Apostołowi Narodów.

  Arcykapłan (hebr. כהן גדול Kohen ha-Gadol) – najwyższy dostojnik religijny w starożytnym Izraelu od wyjścia z Egiptu do 70 n.e.Jerozolima (hebr. ירושלים, trl. Yerushalayim, trb. Jeruszalajim; arab. القدس, trl. Al-Quds, trb. Al-Kuds oraz اورشليم trl. Ūrushalīm, trb. Uruszalim, łac. Hierosolyma, Aelia Capitolina – zobacz też: nazwy Jerozolimy) – największe miasto Izraela, stolica administracyjna Dystryktu Jerozolimy i stolica państwa Izraela (według izraelskiego prawa). Znajduje się tutaj oficjalna siedziba prezydenta, większość urzędów państwowych, sąd najwyższy, parlament i inne.

  W 59 roku został pozbawiony urzędu przez króla Heroda Agryppę II.

  Zginął na początku wojny żydowskiej 25 września 66 n.e. Będąc stronnikiem rzymskich rządów, budził niechęć wśród powstańców. Po poddaniu się obleganych w pałacu Heroda wojsk króla Agryppy II Ananiasz wraz ze swoim bratem Ezechiaszem schronił się w podziemiach pałacu królewskiego. Gdy ich odnaleziono, zostali wyciągnięci z kryjówki i zamordowani prawdopodobnie przez zwolenników Menahema.

  Wojna żydowska (66-73 n.e.) rozpoczęła się od wybuchu żydowskiego powstania przeciwko panowaniu rzymskiemu w Judei. Powstańcze walki przemieniły się w regularną wojnę, która zakończyła się klęską Żydów i doprowadziła do zniszczenia całego kraju.Jan Radożycki (urodzony 22 listopada 1911 w Bukowsku - zmarł 19 lipca 2003 w Warszawie), żołnierz AK, do roku 1947 prezes sanockiego Stronnictwa Narodowego, wieloletni więzień stalinowski, tłumacz dzieł autorów starożytnych (przede wszystkim Józefa Flawiusza) i nowożytnych, wyróżniony nagrodami Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich i Polskiego PEN Clubu. W okresie 1941 - 1942 nauczyciel gimnazjalny w Bukowsku, członek Rady Głównej Opiekuńczej oddz. Bukowsko.

  Miał syna Eleazara, dowódcę straży świątynnej, który przyczynił się do wybuchu wojny żydowskiej w 66 roku. Innym synem Ananiasza był Szymon, który stanął na czele poselstwa do prokuratora Judei Gesjusza Florusa.

  Przypisy

  1. Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, ks. XX, rozdz. V, 2.
  2. Józef Flawiusz, Wojna żydowska, ks. II, rozdz. XII, 6 [243].
  3. Józef Flawiusz, Wojna żydowska, ks. II, rozdz. XII, 3-7.
  4. Dzieje Apostolskie 23,3 (BT).
  5. Józef Flawiusz, Wojna żydowska, ks. II, rozdz. XVII, 8-9 [440-442].
  6. Byra 2011 ↓, s. 99, 100.
  7. Józef Flawiusz, Wojna żydowska, ks. II, rozdz. XVII, 2 [409].
  8. Józef Flawiusz, Wojna żydowska, ks. II, rozdz. XVII, 2 [418].

  Bibliografia[]

 • Józef Flawiusz: Wojna żydowska. Z języka greckiego przeł. oraz wstępem i komentarzem opatrzył Jan Radożycki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Rytm", 1992. ISBN 83-85249-09-5.
 • Józef Flawiusz: Dawne dzieje Izraela. Tłum. Zygmunt Kubiak, Jan Radożycki. Warszawa 2001: Oficyna Wydawnicza "Rytm". ISBN 83-88794-46-9.
 • Pius Czesław Bosak: Postacie Nowego Testamentu. Słownik-konkordancja. Poznań - Pelplin: 1996, s. 43.
 • Mateusz Byra: Powstanie w Judei 66-74 n.e. Zabrze: 2011. ISBN 978-83-89943-62-0.
 • André Lemaire: Dzieje biblijnego Izraela. Poznań: 1998, s. 107. ISBN 83-232-0831-X.
 • Cezarea Nadmorska (łac. Caesarea Maritima) – ruiny starożytnego miasta, położone w pobliżu współczesnej izraelskiej wioski Cezarei na wybrzeżu Morza Śródziemnego.Józef Flawiusz (hebr. Josef ben Matatia, stgr. ᾿Ιώσηπος Φλαύιος, łac. Iosephus Flavius, ur. 37, zm. po 94) – żydowski historyk pochodzący z rodu kapłańskiego. Józef pochodził z klasy Joariba, pierwszej klasy kapłańskiej w Izraelu. Jego pradziadek, Mattias Garbaty (ur. 135 p.n.e.), był po kądzieli wnukiem Jonatana Machabeusza. Był synem Mattiasa syna Józefa, jerozolimskiego kapłana.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Marek Antoniusz Feliks, Marcus Antonius Felix – grecki wyzwoleniec Klaudiusza, w latach 52–58 n.e. zarządca Judei (procurator), przed nim został oskarżony św. Paweł Apostoł (Dzieje Apostolskie XXIV). Jego bratem był Marek Antoniusz Pallas.
  Jahwe (hebr. יהוה) – imię własne Boga czczonego w judaizmie i chrześcijaństwie. Odnosi się do bóstwa pojmowanego na sposób monoteistyczny. Przynajmniej do czasów Mojżesza (ok. XIII w. p.n.e.), któremu, według Biblii, imię to miało zostać objawione, Żydzi oddawali mu cześć jedynie na sposób monolatrii – czcząc jedno bóstwo Jahwe, lecz nie przecząc istnieniu innych bóstw. Niektórzy uczeni podają hipotezę, jakoby kult Jahwe został przejęty z wierzeń ugaryckich. Przeczy temu tradycja elohistyczna. Imię Jahwe występuje w tekście masoreckim Starego Testamentu 6828 razy. W 25 przypadkach występuje w skróconej, późniejszej formie Jāh. Poza Biblią hebrajską znaleziono je na przykład na steli króla Meszy z IX/VIII w. p.n.e. oraz w korespondencji z Lakisz z ok. 589 r. p.n.e. Imię to jest częścią występujących w Biblii wielu imion nadawanych ludziom, jak Eliasz (hebr. Eliyyáhu), Izajasz etc.
  Zygmunt Kubiak (ur. 30 kwietnia 1929, zm. 19 marca 2004) − polski pisarz, eseista, tłumacz, propagator kultury antycznej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, laureat Nagrody Kościelskich za 1963 rok.
  Tertullos (forma zdrobniała od Tercjusz) – według Dziejów Apostolskich retor, który w imieniu arcykapłana Ananiasza i starszych żydowskich oskarżał św. Pawła przed rzymskim prokuratorem Judei Antoniuszem Feliksem (Dz 24,1). W swoim wystąpieniu użył wobec pierwszych chrześcijan określenia „nazarejczycy” (Dz 24,5), oskarżając ich o buntowanie się przeciwko władzy rzymskiej i chęć zniszczenia Świątyni.
  André Lemaire (ur. 1942 w Neuville-aux-Bois) - francuski orientalista, specjalista w zakresie inskrypcji zachodniosemickich.
  Klaudiusz Lizjasz – postać biblijna z Dziejów Apostolskich, trybun wojskowy, dowódca rzymskiego garnizonu Jerozolimy.
  Herod Agryppa II (ur. ok. 27 w Rzymie, zm. 92/93 lub 99/100 w Rzymie) – król Chalkis w latach 49-53, Batanei, Gaulanitydy, Trachonu i Paneas od 53. Syn Heroda Agryppy I, po śmierci ojca w 44 roku z racji młodego wieku nie odziedziczył jego królestwa. Później jednak otrzymał nadania od cesarzy rzymskich Klaudiusza i Nerona. W okresie wojny żydowskiej zajmował stanowisko prorzymskie. Oskarżany o kazirodczy związek ze swoją siostrą Bereniką.

  Reklama