• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ananiasz

  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.
  Ananiasz (I w.) – chrześcijanin, żydowski prozelita, mieszkający w Damaszku. Według Dziejów Apostolskich uzdrowił ze ślepoty i ochrzcił Pawła z Tarsu. Część egzegetów przypuszcza, że był zwierzchnikiem chrześcijańskiej gminy w Damaszku.
  Masaccio, Śmierć Ananiasza (1424-25)

  Ananiaszimię męskie pochodzenia biblijnego. Grecka forma hebrajskiego Hananiah – „Jahwe jest łaskawy”. Jednym z patronów tego imienia jest św. Ananiasz z Damaszku.

  Ananiasz imieniny obchodzi 25 stycznia, 1 grudnia i 16 grudnia.

  Ananiasz w innych językach:

  Wydawnictwo WAM, znane jako: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (WAM) (1872-1918, 1935-1994), Wydawnictwo Księży Jezuitów (1918-1935), Wydawnictwo WAM (od 1994) – najstarsze polskie wydawnictwo katolickie, założone w 1872 przez ks. Stanisława Stojałowskiego SJ w Krakowie.Ananiasz z Edessy (I w. n.e.) – wysłannik króla Edessy Abgara V, chorego na trąd, do Jezusa z prośbą o przybycie i uleczenie (według legend i tekstów apokryficznych, takich jak Nauka Addaja).
 • rosyjski – Анания, Ананий.
 • łaciński – Ananias
 • angielski – Annas, Ananias
 • francuski – Ananie
 • włoski – Anania
 • Postaci biblijne o imieniu Ananiasz[ | edytuj kod]

 • Ananiasz (Ne 3, 23) – dziadek pewnego mężczyzny, który po powrocie z niewoli babilońskiej pomagał przy budowie świątyni
 • Ananiasz (Jdt 8, 1) – przodek Judyty w szóstym pokoleniu
 • Ananiasz (Jr 28) – fałszywy prorok, przeciwnik Jeremiasza
 • Ananiasz (Tb 5, 13–14) – postać, pod którą dał się poznać Anioł Rafał staremu Tobiaszowi jako Azariasz, syn wielkiego Ananiasza
 • Ananiasz (Chananiasz) (Dn 1, 6–20; 3, 12–13) – towarzysz Daniela z pokolenia Judy uprowadzony w młodym wieku do Babilonii, gdzie pod zmienionym imieniem jako Szadrak otrzymał staranne wykształcenie, który za odmowę oddania czci boskiej złotemu posągowi (wraz z dwoma towarzyszami) został wrzucony do rozpalonego pieca i cudownie ocalony
 • Ananiasz z Damaszku (Dz 9, 10–19; 22, 12–16)
 • Ananiasz, syn Nebedeusza (Dz 23, 1–5)
 • Ananiasz (Dz 5, 1–11) – mąż Safiry, członek pierwszej gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie, którego za kłamstwo spotkała nagła śmierć.
 • Znane osoby o imieniu Ananiasz[ | edytuj kod]

 • Ananiasz z Edessy
 • Ananiasz Davisson (1780–1857) – amerykańska kompozytorka
 • Ananiasz Harari (1912–2000) – amerykański malarz i ilustrator
 • Ananiasz Maidana Palacios (1923–2010) – paragwajski polityk
 • Ananiasz Zajączkowski
 • Postaci fikcyjne o imieniu Ananiasz[ | edytuj kod]

 • Ananiasz – jeden z bohaterów cyklu Mikołajek René Goscinnego; w rzeczywistości we francuskim oryginale nosi on imię Agnan, francuski odpowiednik imienia Anian.
 • Książę Ananiasz – bohater operetki Victora Herberta pod tym samym tytułem.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ananiasz na DEON.pl (SJ i Wydawnictwo WAM)
  2. Hrynkiewicz-Adamskich B., Антропонимиа севера России конца XV–XVI века. Мужские христанские личные имена (основные формы), [w:] Onomastica, rocznik L, Kraków 2005

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin: Tow. Nauk. KUL, 1973, ​ISBN 83-86668-01-6
 • Henryk Fros, Franciszek Sowa, Księga imion i świętych, t. 1, Kraków: WAM, 1997, ISBN 83-7097-271-3, OCLC 830132402.
 • Nowy leksykon biblijny, Warszawa: Jedność, 2011, ​ISBN 978-83-7442-950-4
 • Słownik imion, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975.
 • Ananiasz Zajączkowski (ur. 12 listopada 1903 w Trokach, zm. 6 kwietnia 1970 w Rzymie) – polski orientalista (turkolog), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, działacz karaimski, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.Ananiasz syn Nebedeusza, Ananiasz II (Jahwe jest łaskawy) (zm. 66 w Jerozolimie) – arcykapłan żydowski w latach 47-59.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Imieniny – zwyczaj świątecznego obchodzenia (czasami hucznego) dnia świętego lub błogosławionego z chrześcijańskiego kalendarza lub innego dnia, tradycyjnie przypisywanego temu imieniu. Zwyczaj szczególnie popularny w Polsce (z wyjątkiem Górnego Śląska i Kaszub), ale także obecny w regionach katolickich np. Bawarii. Imieniny obchodzi się również w Bułgarii, w Grecji, w Szwecji, w Czechach, na Węgrzech i Łotwie, a kiedyś i w Rosji. W Szwecji oficjalną listę imienin publikuje Królewska Szwedzka Akademia Nauk. Zwykle wiąże się ze składaniem życzeń i wręczaniem prezentów solenizantowi. Czasem można spotkać się ze zwyczajem, że jeśli jest więcej niż jeden święty lub błogosławiony (patron) imienia (tj. jeśli jest kilka dat imienin w kalendarzu), imieniny obchodzi się w dniu wypadającym jako pierwszy w kolejności po urodzinach.
  René Goscinny (ur. 14 sierpnia 1926 w Paryżu, zm. 5 listopada 1977 tamże) – scenarzysta i pisarz, jeden z najbardziej znanych twórców komiksu europejskiego.
  Safira – postać biblijna, żona Ananiasza. Razem z mężem sprzedali swoją posiadłość i próbowali oszukać apostołów na potrzeby własnej dumy. Pierwszy poszedł Ananiasz, ale został zabity przez gniew Boży za oszustwo. Mniej więcej 3 godziny potem przyszła Safira, która nie wiedząc o śmierci Ananiasza, również chciała okłamać chrześcijan. Podzieliła los małżonka.
  Jahwe (hebr. יהוה) – imię własne Boga czczonego w judaizmie i chrześcijaństwie. Odnosi się do bóstwa pojmowanego na sposób monoteistyczny. Przynajmniej do czasów Mojżesza (ok. XIII w. p.n.e.), któremu, według Biblii, imię to miało zostać objawione, Żydzi oddawali mu cześć jedynie na sposób monolatrii – czcząc jedno bóstwo Jahwe, lecz nie przecząc istnieniu innych bóstw. Niektórzy uczeni podają hipotezę, jakoby kult Jahwe został przejęty z wierzeń ugaryckich. Przeczy temu tradycja elohistyczna. Imię Jahwe występuje w tekście masoreckim Starego Testamentu 6828 razy. W 25 przypadkach występuje w skróconej, późniejszej formie Jāh. Poza Biblią hebrajską znaleziono je na przykład na steli króla Meszy z IX/VIII w. p.n.e. oraz w korespondencji z Lakisz z ok. 589 r. p.n.e. Imię to jest częścią występujących w Biblii wielu imion nadawanych ludziom, jak Eliasz (hebr. Eliyyáhu), Izajasz etc.
  Biblia, Pismo Święte (z greckiego βιβλίον, biblion – zwój papirusu, księga, l.m. βιβλία, biblia – księgi) – zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku (w formie koinè (gr. κοινὴ)), uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach obejmuje księgi Starego Testamentu. Poszczególne tradycje chrześcijańskie mają nieco inny kanon ksiąg biblijnych.
  Imię (łac. nomen) – osobista nazwa nadawana osobie przez grupę, do której należy. Wraz (z ewentualnym drugim i następnymi imionami oraz) z nazwiskiem, czasem patronimikiem (ros. отчество (trans.) otcziestwo), a rzadziej przydomkiem stanowi u większości ludów podstawowe określenie danej osoby.
  Język hebrajski (hebr. עִבְרִית, trb. iwrit) – język z grupy kananejskiej języków semickich, należący do afroazjatyckiej rodziny językowej, zapisywany alfabetem hebrajskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.