• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Analiza składniowa  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Generator parserów – program generujący analizator składniowy (parser) języka formalnego na podstawie jego opisu, najczęściej w postaci gramatyki. W modelu wzorcowym, generator otrzymuje opis języka w postaci gramatyki, generuje kod źródłowy, który po skompilowaniu daje parser, który z kolei otrzymuje na wejściu symbole leksykalne z leksera i produkuje drzewo wyprowadzenia lub rozpoznaje błędy składniowe.LALR – metoda wstępującej analizy składniowej, działająca na zasadzie przesunięcie-redukcja, jeden z rodzajów analizy typu LR (ang. reads input from Left to right and produces a Rightmost derivation), czyli "czyta wejście od lewej do prawej i wytwarza prawostronne wyprowadzenie".
  Przykład analizy składniowej (parsingu) wyrażeń matematycznych

  Analiza składniowa (ang. parsing) – proces analizy tekstu, w celu ustalenia jego struktury gramatycznej i zgodności z gramatyką języka. Słowo parsing pochodzi od (łac.) pars (ōrātiōnis), które oznacza część mowy.

  Uczenie maszynowe albo uczenie się maszyn, systemy uczące się (ang. machine learning) – stosunkowo młoda i szybko rozwijająca się dziedzina wchodząca w skład nauk zajmujących się problematyką SI (patrz sztuczna inteligencja).Parser LL to parser czytający tekst od lewej do prawej i produkujący lewostronne wyprowadzenie metodą zstępującą. Popularne rodzaje parserów LL to parsery sterowane tablicą i rekurencyjne.

  Spis treści

 • 1 Języki naturalne
 • 2 Języki programowania
 • 3 Metody analizy składniowej
 • 3.1 Analiza zstępująca (top-down)
 • 3.2 Analiza wstępująca (bottom-up)
 • 4 Analizator składniowy (parser)
 • 5 Przykład
 • 6 Bibliografia


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rekurencja, zwana także rekursją (ang. recursion, z łac. recurrere, przybiec z powrotem) to w logice, programowaniu i w matematyce odwoływanie się np. funkcji lub definicji do samej siebie.
  Statystyka (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. [now.] statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.
  Analiza semantyczna w teorii kompilatorów to faza procesu kompilacji, wykonywana po analizie syntaktycznej, a przed generowaniem kodu, w której sprawdzana jest poprawność programu na poziomie znaczenia poszczególnych instrukcji oraz programu jako całości. Analiza semantyczna najczęściej operuje na drzewie składni, do którego dodaje dodatkowe informacja, np. typy wartości.
  Entropia – w ramach teorii informacji jest definiowana jako średnia ilość informacji, przypadająca na pojedynczą wiadomość ze źródła informacji. Innymi słowy jest to średnia ważona ilości informacji niesionej przez pojedynczą wiadomość, gdzie wagami są prawdopodobieństwa nadania poszczególnych wiadomości.
  Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporządkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operują algorytmy.
  Analizator składniowy lub parser – program dokonujący analizy składniowej danych wejściowych w celu określenia ich struktury gramatycznej w związku z określoną gramatyką formalną. Nazwa analizator składniowy podkreśla analogię z analizą składniową stosowaną w gramatyce i językoznawstwie. Analizator składniowy umożliwia przetworzenie tekstu czytelnego dla człowieka w strukturę danych przydatną dla oprogramowania komputera.
  Lekser (ang. lexer lub scanner), nazywany też analizatorem leksykalnym, to program komputerowy który dokonuje analizy leksykalnej danych wejściowych, zwykle jako pierwsza część jakiegoś większego procesu, np. kompilacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.