Analiza sieciowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Diagram sieci znajomych użytkowników Facebooka

Analiza sieciowa lub analiza sieci społecznych (ang. social network analysis, SNA) – badania sieci społecznej i stosunków społecznych, wykorzystujące teorię sieci(ang.) i koncentrujące się na analizie stosunków pomiędzy elementami sieci (jednostkami, organizacjami itp.). W analizie sieciowej nacisk kładzie się na relacje i ich wzorce, z których wynikają szanse i ograniczenia dla węzłów sieci.

Teoria prawdopodobieństwa (także rachunek prawdopodobieństwa lub probabilistyka) – dział matematyki zajmujący się zdarzeniami losowymi. Rachunek prawdopodobieństwa zajmuje się badaniem abstrakcyjnych pojęć matematycznych stworzonych do opisu zjawisk, które nie są deterministyczne: zmiennych losowych w przypadku pojedynczych zdarzeń oraz procesów stochastycznych w przypadku zdarzeń powtarzających się (w czasie). Jako matematyczny fundament statystyki, teoria prawdopodobieństwa odgrywa istotną rolę w sytuacjach, w których konieczna jest analiza dużych zbiorów danych. Jednym z największych osiągnięć fizyki dwudziestego wieku było odkrycie probabilistycznej natury zjawisk fizycznych w skali mikroskopijnej, co zaowocowało powstaniem mechaniki kwantowej.Algebra – jeden z najstarszych działów matematyki, powstały już w starożytności. Zajmuje się on algebrami ogólnymi i relacjami. Algebra elementarna zajmuje się takimi działaniami jak dodawanie i mnożenie; wprowadza pojęcie zmiennej i wielomianu razem z jego rozkładem na czynniki (faktoryzacją) i znajdowaniem ich pierwiastków, choć algebra jest działem bardziej ogólnym (patrz podział algebry).

Formalizacja idei dotyczących sieci społecznych w naukach społecznych wykorzystywała teorię grafów, teorię prawdopodobieństwa oraz działy algebry.

Podstawowymi pojęciami w analizie sieciowej są: punkty i węzły dla określenia elementów sieci (aktorów, osób, pozycji) oraz ogniwa, powiązania i połączenia traktowane jako zasoby (symbole, rzeczy, uczucia) i ich przepływy. Analizowane właściwości sieci to: liczba powiązań, ukierunkowanie, odwzajemnienie powiązań, przechodniość powiązań, centralność, gęstość powiązań, siła powiązań, pomosty, pośredniczenie i równoważność.

Społeczeństwo sieciowe - jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych czy kręgach zainteresowań przez jednostkę.Sieć społeczna - to struktura społeczna złożona z węzłów, które są indywidualnymi elementami organizacji. Węzły z kolei połączone są poprzez różne rodzaje powiązań - od przypadkowych spotkań do bliskich relacji rodzinnych. Termin użyty pierwszy raz w 1954 r. przez J. A. Barnesa (Class and Committees in a Norwegian Island Parish, "Human Relations").

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Socjometria
 • Społeczeństwo sieciowe
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Turner 2004 ↓, s. 604.
  2. Turner 2004 ↓, s. 607-613.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Batorski D. Zdziarski M.. Analiza sieciowa i jej zastosowania W badaniach organizacji i zarządzania.. „Problemy Zarządzania”. 26 (4). s. 157-184.. 
 • Christina Prell: Social Network Analysis: History, Theory and Methodology. Sage, 2011-10-26. ISBN 978-1-4462-5410-3. (ang.)
 • Jonathan H. Turner, Alexandra Maryanski: Analiza sieciowa. W: Jonathan H. Turner: Struktura teorii socjologicznej. Aleksander Manterys, Grażyna Woroniecka (red.). Warszawa: PWN, 2004. ISBN 83-01-14072-0.
 • Facebook – serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będących własnością Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park. W październiku 2012 liczba użytkowników na całym świecie wynosiła ponad 1 miliard, a co miesiąc wgrywany jest ponad 1 mld zdjęć oraz 10 mln filmów, których obecnie jest 265 miliardów. Średni wiek użytkownika serwisu to 22 lata. Dane zgromadzone na Facebooku to ponad 180 petabajtów, co 24 godziny przybywa ponad 0,5 petabajta.Pozycja społeczna wyróżnione i określone w danej kulturze miejsce jednostki społecznej w hierarchii społecznej i szerzej w strukturze społecznej. Pozycja społeczna określa prestiż jednostki. Z zajmowanej pozycji społecznej wynika rola społeczna jaką odgrywać powinna jednostka. Osoba znajdująca się na pewnej pozycji społecznej związana jest też z określonymi przywilejami i obowiązkami, jakie powinna pełnić wobec grupy czy społeczeństwa.
  Warto wiedzieć że... beta

  Aktor społeczny w socjologii i antropologii jest to jednostka, grupa społeczna lub instytucja w rozumieniu podmiotu społecznego odgrywająca w danej sytuacji społecznej określoną rolę społeczną i oddziałująca przez swoje działanie na innych.
  Aleksander Manterys – polski socjolog, zastępca kierownika Katedry Socjologii Collegium Civitas, do 2010 roku redaktor naczelny Studiów Socjologicznych. Laureat Nagrody im. Stanisława Ossowskiego (1997), Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

  Reklama