• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Analiza porównawcza

  Przeczytaj także...
  Podmiot gospodarczy – obecnie termin kolokwialny wywodzący się z przepisów prawa wynikających z ustawy o działalności gospodarczej z 1988 roku. Ma za zadanie określać każdego uczestnika działalności gospodarczej, jak m.in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe bądź kapitałowe.Wzorzec to słowo, które może oznaczać wzór jednostki miary, wzór rzeczy, wyrobu albo zalecany wygląd lub zachowanie się osoby (wzór do naśladowania) lub zwierzęcia. Wzorzec to zwykle coś pozytywnego, godnego naśladowania a także cel, do którego należy dążyć.
  Przedmiot, obiekt (łac. obiectum) - jedno z podstawowych pojęć ontologii, w języku potocznym określany jako "coś" lub "cokolwiek". Nie należy go mylić z przedmiotem poznania.

  Analiza porównawcza to technika, która rozpoznaje rodzaj elementów tworzących całość z punktu widzenia cech oraz ocena sprawności funkcjonowania tej całości z punktu widzenia przyjętego i określonego wzorca. Analiza porównawcza analizuje konkretne obiekty, które są złożone i różnią się od innych.

  Analiza porównawcza obejmuje:

 • porównywanie wielkości gospodarczych i ich relacji w czasie
 • analizę strukturalną
 • porównanie wielkości i relacji charakterystycznych dla badanego podmiotu gospodarczego z odpowiednimi wielkościami w innych firmach. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.