• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Analiza marketingowa

  Przeczytaj także...
  Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.Sprzedaż – umowa cywilna, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę rzeczy w gotówce lub równowartości gotówki.
  Marketing – handel aktywny, wychodzący naprzeciw potrzebom klienta, próbujący odgadnąć skryte potrzeby klienta, usiłujący te potrzeby uświadamiać oraz pobudzać, a nawet kreować i zaspokajać je. Pojęcie marketingu zdefiniowano po raz pierwszy w 1941 roku i opisano je jako „prowadzenie działalności gospodarczej, odnoszącej się do przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika”.

  Analiza marketingowa polega na ocenie zintensyfikowania działań marketingowych oraz na poszukiwaniu lepszego wzbogacenia danej firmy poprzez posiadanie odpowiednich i niezbędnych informacji o określonym rynku, znalezienie miejsca firmy w tym otoczeniu oraz zwiększenie sprzedaży na tym rynku a co za tym idzie zwiększenie potencjału firmowego. Analiza ta powinna uwzględnić różnorodne czynniki, które kształtują obecne, przyszłe możliwości oraz ograniczenia w poszerzaniu i wzbogacaniu działalności danej firmy.

  Konkurencja – proces, w którym podmioty rynkowe współzawodniczą ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej (np. zaoferuje niższe oprocentowanie i raty kredytów) celem realizacji swoich interesów.

  Analiza czynników zewnętrznych powinna uwzględniać:

 • uwarunkowania polityczne i ustawodawstwo
 • stan koniunktury i perspektywy rozwojowe
 • rozwój i możliwości branży działania firmy
 • konkurencję i podział rynku
 • wielkość i charakterystykę poszczególnych segmentów rynków
 • pozycję własnego przedsiębiorstwa na rynku i w branży
 • kanały zbytu, systemy dystrybucji
 • charakterystykę odbiorców, dostawców, pośredników.
 • Analiza czynników wewnętrznych powinna z kolei obejmować:

 • strukturę przedsiębiorstwa i strukturę organizacyjną;
 • obrót, koszty i zyski;
 • możliwości finansowe i inwestycyjne;
 • zakładowe służby zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży;
 • możliwości oddziaływania na rynek (np. środki na reklamę);
 • środki wspierające dystrybucję i sprzedaż. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.