• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Amunicja karabinowa

  Przeczytaj także...
  Amunicja smugowa zawiera pocisk smugowy – czyli taki, który zawiera element zwany smugaczem (traser). Smugacz zapalany jest przez gazy prochowe w przewodzie lufy. Spalający się smugacz pozostawia dobrze widoczny ślad wizualny w postaci smugi dymu lub jasnego światła. Ułatwia to korygowanie ognia i może poprawiać jego celność. Amunicja ta jest stosowana w celach zapalających, przeciwpancernych, przeciwlotniczych i wskaźnikowych.Ciężki karabin maszynowy (ckm, cekaem) – szybkostrzelna broń strzelecka zespołowa, karabin maszynowy strzelający amunicją karabinową. Dużą szybkostrzelność praktyczną uzyskano dzięki zastosowaniu luf chłodzonych wodą lub szybkowymiennych luf chłodzonych powietrzem. Działanie broni najczęściej oparte na zasadzie krótkiego odrzutu lufy (np. Maxim) lub odprowadzania gazów prochowych z lufy (np. Hotchkiss). Broń strzela z ciężkiej podstawy (trójnożnej, saneczkowej, kołowej) ogniem ciągłym (długimi lub krótkimi seriami). Podstawa często umożliwia prowadzenie ognia przeciwlotniczego.
  Lekki karabin maszynowy (lkm) – rodzaj karabinu maszynowego, lżejszego od ciężkiego karabinu maszynowego. Jest wyposażony w dwójnóg i kolbę, podobnie jak ręczne karabiny maszynowe, lecz jest od nich cięższy.
  Od lewej:
  9 × 19 mm (nabój pistoletowy)
  7,92 × 33 mm (nabój pośredni)
  7,92 × 57 mm (nabój karabinowy)

  Amunicja karabinowaamunicja zespolona przeznaczona do zasilania karabinów. Kaliber od 6 do 13 mm (najczęściej 7-8 mm). Charakteryzuje się wysoką prędkością początkową.

  9 × 19 mm Parabellum (9 × 19 mm Luger, 9 × 19 mm NATO) − nabój pistoletowy kaliber 9 mm, o długości łuski 19,15 mm (9 × 19 mm). Jest to obecnie najpopularniejszy na świecie nabój pistoletowy, używany w większości typów pistoletów wojskowych i policyjnych oraz pistoletów maszynowych.Karabin wyborowy (karabin strzelca wyborowego, pot. snajperka) – karabin przeznaczony dla strzelca wyborowego w celu prowadzenia ognia pojedynczego na dużą odległość, z dużą precyzją, używany do likwidowania pojedynczych, istotnych dla przeciwnika celów (głównie osób), w odległości do kilkuset metrów. Jest to wyselekcjonowany model broni standardowej lub konstrukcja oryginalna przeznaczona wyłącznie do tego celu. Posiada osprzęt umożliwiający precyzyjne prowadzenie ognia na znacznych (do około 1000 m) odległościach (celownik optyczny), także w nocy, z użyciem noktowizora. Broń powtarzalna lub samopowtarzalna, istnieją też modele strzelające ogniem ciągłym (HK G3SG1).

  Istnieje kilka rodzajów amunicji karabinowej:

  Amunicja szkolna - jest to amunicja służąca do nauki posługiwania się bronią lub do nauki o budowie i sposobach użycia amunicji bojowej.Amunicja przeciwpancerna – termin określający ogół pocisków artyleryjskich, rakiet, min, granatów oraz pocisków wystrzeliwanych z broni strzeleckiej przeznaczonych do rażenia celów opancerzonych - czołgów, opancerzonych wozów bojowych oraz umocnień. Celem tego rodzaju pocisków jest przebicie jak najmocniejszego pancerza. Głównym czynnikiem rażącym większości rodzajów amunicji przeciwpancernej jest ich energia kinetyczna.
 • zwykła – przeznaczona dla karabinów i lekkiej broni maszynowej (ręcznych i lekkich karabinów maszynowych);
 • z pociskiem ciężkim – ma cięższy pocisk, czasem także nieco inny skład prochu. Dawniej stosowana do zasilana ciężkich karabinów maszynowych, obecnie głównie jako amunicja do broni wyborowej;
 • przeciwpancerna – przeznaczona do niszczenia lekko opancerzonych wozów bojowych, ma pocisk wyposażony w rdzeń przeciwpancerny;
 • smugowa – ma smugacz, który spalając się pozostawia kolorową smugę;
 • świetlna – pociski tego rodzaju amunicji podczas lotu emitują światło, co pozwala śledzić ich lot (stosowana w nocy);
 • wskaźnikowa – z pociskiem wybuchającym w momencie uderzenia w cel;
 • ślepa – naboje bez pocisków albo z pociskami rozpadającymi się po opuszczeniu lufy;
 • szkolna – nie ma ładunku miotającego ani spłonki.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • amunicja rewolwerowa
 • amunicja pistoletowa
 • amunicja pośrednia
 • Amunicja pistoletowa – amunicja (amunicja zespolona) do broni strzeleckiej, przeznaczona do strzelania z pistoletów i pistoletów maszynowych.Amunicja oświetlająca – jest to amunicja zawierająca materiały emitujące światło o wysokim natężeniu i żądanym czasie trwania podczas spalania lub wybuchu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Ręczny karabin maszynowy (rkm) – broń strzelecka indywidualna, karabin maszynowy strzelający amunicją karabinową lub pośrednią (karabinek maszynowy) z podstawy dwunożnej. Najlżejszy rodzaj zespołowej broni maszynowej, stanowi główną broń drużyny piechoty. Zasadniczym rodzajem ognia jest ogień krótkimi (3-6 strzałów) seriami. Zasilanie magazynkowe lub taśmowe. W celu zwiększenia szybkostrzelności praktycznej, ręczne karabiny maszynowe wyposaża się w lufy ciężkie, często szybkowymienne.
  Kaliber broni - najmniejsza średnica przewodu lufy broni palnej. Pod uwagę nie bierze się zakończenia lufy, które, np. w garłaczu, może rozszerzać się lejkowato. W przypadku luf gwintowanych kaliber broni oznacza średnicę lufy mierzoną na polach gwintu.
  Amunicja zespolona (amunicja scalona) - rodzaj amunicji do broni palnej, w której pocisk, ładunek miotający (prochowy) i spłonka połączone są w całość za pomocą łuski.
  Amunicja pośrednia – amunicja (amunicja zespolona) do broni strzeleckiej, o energii wylotowej pocisku osiągającej wartość pośrednią między amunicją pistoletową a amunicją karabinową (stąd nazwa). Energia amunicji pośredniej waha się w granicach 1300-2300 J. Jest ona przeznaczona do zasilania subkarabinków (na przykład wz. 96 Mini Beryl, AKS-74U, Colt M733, FN SCAR-L(CQC) czy HK416D10RS), karabinów automatycznych (na przykład wz. 96 Beryl, AK/AKM, M16A1/A2, G36, vz. 58, FA MAS, L85A1/A2), a także ręcznych karabinów maszynowych (na przykład FN Minimi, H&K MG4, wz. 2003, AMELI, L86A1/A2, Ultimax).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.