• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Amortyzator gumowy

  Przeczytaj także...
  Tłumienie (gaśnięcie) drgań – zmniejszanie się amplitudy drgań swobodnych wraz z upływem czasu, związane ze stratami energii układu drgającego. Tłumienie obserwowane jest zarówno w układach mechanicznych jak elektrycznych. W przypadku fal biegnących tłumienie prowadzi do zmniejszania się amplitudy fali wraz ze wzrostem odległości od źródła, co wynika z rozpraszania energii.Moduł Younga (E) – inaczej moduł odkształcalności liniowej albo moduł (współczynnik) sprężystości podłużnej (w układzie jednostek SI) – wielkość określająca sprężystość materiału. Wyraża ona, charakterystyczną dla danego materiału, zależność względnego odkształcenia liniowego ε materiału od naprężenia σ, jakie w nim występuje w zakresie odkształceń sprężystych.
  Guma – rozciągliwy materiał, elastomer chemicznie zbudowany z alifatycznych łańcuchów polimerowych (np. poliolefin), które są w stosunkowo niewielkim stopniu usieciowane w procesie wulkanizacji. W przemyśle, terminem "guma" obejmuje się czasami w uproszczeniu wszystkie rodzaje stałych elastomerów.
  Zależności modułu sprężystości (E) gumy od twardości i współczynnika kształtu (k)
  Amortyzator gumowy

  Amortyzator gumowy – element konstrukcyjny o właściwościach sprężysto-tłumiących wykonany z elastomeru (np. gumy).

  Ponieważ guma jest praktycznie nieściśliwa, element sprężynujący gumowy powinien stykać się z innymi elementami konstrukcyjnymi tylko na powierzchniach przenoszących obciążenie, a pozostałe powierzchnie powinny być swobodne, tak aby element mógł się odkształcać swobodnie. Elementy gumowe łączy się najczęściej z obciążającymi je elementami metalowymi przez przywulkanizowanie (wytrzymałość takiego połączenia jest bliska wytrzymałości gumy).

  Elastomery – to polimerowe tworzywa sztuczne lub naturalne, które cechuje zdolność do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych, z zachowaniem ciągłości ich struktury. Elastomery to szersza grupa materiałów niż gumy, które stanowią tylko jedną z klas elastomerów.Sprężystość – właściwość fizyczna ciał odzyskiwania pierwotnego kształtu i wymiarów po usunięciu sił zewnętrznych wywołujących zniekształcenie – czyli zmianie tensora naprężeń towarzyszy zmiana tensora odkształceń i odwrotnie, przy czym zmiany te są w pełni odwracalne. Istotną cechą sprężystości jest zachowanie energii.

  Amortyzator gumowy walcowy[ | edytuj kod]

  Ugięcie amortyzatora pod wpływem siły

  Przy obciążeniach długotrwałych zaleca się by

  Siła dopuszczalna:

  Współczynnik kształtu:

  gdzie: – siła rozciągająca/ściskająca [N], – dopuszczalna siła rozciągająca/ściskająca [N], – wysokość walca [m], – średnica walca [m], moduł Younga [Pa], – współczynnik kształtu (patrz wykres) [/], – naprężenia dopuszczalne dla gumy [Pa].

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. W. Tryliński, Drobne mechanizmy i przyrządy precyzyjne, WNT 1978, s. 207.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.