• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Amnezja organiczna

  Przeczytaj także...
  Pamięć deklaratywna – jeden z rodzajów pamięci długotrwałej, wyróżniany obok pamięci niedeklaratywnej. W literaturze przedmiotu obecne jest także pojęcie "pamięć jawna" lub "pamięć świadoma", jako synonim pamięci deklaratywnej. Dzieje się tak, ponieważ dane z pamięci deklaratywnej mogą być stosunkowo łatwo wydobyte i uświadomione w odróżnieniu od danych gromadzonych przez pamięć niedeklaratywną ("pamięć nieświadomą" lub "pamięć niejawną").Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.
  Amnezja dysocjacyjna (amnezja psychogenna) – niemożność przypomnienia sobie czegoś, najczęściej utrata pamięci ważnych wydarzeń życiowych, częściej występuje u mężczyzn. Częściej odnotowuje się je również w okresie wojny czy różnego rodzaju klęsk żywiołowych.

  Amnezja organiczna, amnezja (gr. Ἀμνησία, amnesia) – całkowity lub czasowy zanik pamięci deklaratywnej.

  Wyróżnia się 2 typy amnezji:

 • Amnezja następowa – typ amnezji polegający na utracie zdolności zapamiętywania nowych informacji.
 • Amnezja wsteczna – amnezja polegająca na utracie pamięci w odniesieniu do zdarzeń, których dana osoba była świadkiem przed urazem, będącym powodem amnezji. Może wystąpić w postaci psychogennej jako fuga dysocjacyjna.
 • Czasem wymieniana jest niepamięć środczesna (amnesia congrada). Jest to całkowita niepamięć w trakcie głębokich zaburzeń świadomości.

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Całkowitą lub przejściową amnezję może spowodować uraz głowy (amnezja pourazowa). Amnezja (ostra, nieodwracalna) występuje również w chorobie Alzheimera. Należy również do skutków ubocznych terapii elektrowstrząsowej.

  Amnezję wywołuje się w znieczuleniu ogólnym w celu:

 • zniesienia czucia i reakcji na ból,
 • wyłączenia świadomości aktualnych zdarzeń,
 • utraty zapamiętywania aktualnych zdarzeń, często występuje niepamięć wsteczna.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Angelica Staniloiu, Hans J. Markowitsch, Towards Solving the Riddle of Forgetting in Functional Amnesia: Recent Advances and Current Opinions, „Frontiers in Psychology”, 3, 2012, DOI10.3389/fpsyg.2012.00403, ISSN 1664-1078, PMID23125838, PMCIDPMC3485580 [dostęp 2017-09-05].
  2. Kevin Walsh, David Darby: Neuropsychologia kliniczna. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014, s. 115. ISBN 978-83-7489-540-8.
  3. A Grinshpoon i inni, Delayed amnesia and disorientation after electroconvulsive treatment., „Journal of Psychiatry and Neuroscience”, 17 (5), 1992, s. 191–193, ISSN 1180-4882, PMID1489760, PMCIDPMC1188454 [dostęp 2017-09-05].

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • amnezja dysocjacyjna
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  PMCID (ang. PubMed Central Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego cytowanego artykułu naukowego bazy PubMed Central.Terapia elektrowstrząsowa (EW, ang. electroconvulsive therapy, ECT) - psychiatryczna terapia szokowa polegająca na przepuszczeniu przez mózg pacjenta prądu elektrycznego o napięciu do 450 V i natężeniu do 0,9 A.
  Warto wiedzieć że... beta

  Niepamięć następcza – jeden z rodzajów utraty pamięci dotyczący wydarzeń, które zaistniały po wystąpieniu amnezji. Jej powodem może być zażycie zbyt dużej ilości leków, uzależnienie od alkoholu czy depresja. Niepamięć następczą można stwierdzić, kiedy po odzyskaniu przytomności chory mówi coś, lecz zaraz o tym zapomina.
  Fuga (fuga dysocjacyjna, ucieczka histeryczna) to dysocjacyjne zaburzenie nerwicowe, w którym występują ucieczkowe działania impulsywne, których dana osoba nie potrafi w żaden sposób wyjaśnić (mimo rzeczywistych szczerych chęci).
  Choroba Alzheimera (AD) – najczęstsza postać otępienia, nieuleczalna i postępująca choroba neurodegeneracyjna, prowadząca do śmierci pacjenta. Opisał ją po raz pierwszy niemiecki neuropatolog Alois Alzheimer w 1906, od nazwiska którego ją nazwano. Najczęściej spotyka się ją u osób po 65. roku życia, aczkolwiek rzadziej pojawia się też wcześniej. W 2006 na świecie cierpiało na nią około 26,6 miliona osób. Przewiduje się, że w 2050 dotknie ona jednej osoby na 85 ludzi.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Choroba – jedno z podstawowych pojęć medycznych; ogólne określenie każdego odstępstwa od pełni zdrowia organizmu. Zdefiniowanie stanu chorobowego jest tak samo trudne, jak sprecyzowanie stanu pełni zdrowia.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.