Ammersee

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ammerseejezioro oraz obszar wolny administracyjnie (gemeindefreies Gebiet) w Niemczech w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Bawaria, w regionie Monachium, w powiecie Landsberg am Lech. Teren jest niezamieszkany. Leży na południowy zachód od Monachium.

Krążek Secchiego - skonstruowany w 1865 przez włoskiego astronoma ks. Pietro Angelo Secchiego przyrząd do pomiaru przezroczystości (mętności) wody. Składa się z białego (lub biało-czarnego) krążka opuszczanego na wyskalowanej linie lub pręcie z podziałką centymetrową. Odczyt głębkości, na której krążek przestaje być widoczny, wskazuje na stopień zmętnienia wody.Powiat Landsberg am Lech (niem. Landkreis Landsberg am Lech) - powiat w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Bawaria, w regionie Monachium.

Jezioro jest trzecim pod względem wielkości w Bawarii. Przepływa przez nie rzeka Amper, w górnym biegu nazywana Ammer. Powierzchnia zlewni to 993 km², a czas retencji to ponad dwa i pół roku

Na zachodnim brzegu jeziora leżą gminy należące do powiatu Landsberg am Lech, na wschodnim gminy należące do powiatu Starnberg a na południowym jego brzegu gminy z powiatu Weilheim-Schongau oraz rzeka Amper.

W systemie gospodarki wodnej Ammersee jest jednolitą częścią wód o międzynarodowym kodzie DEBY_ISS01. Jest jednym z jezior reprezentatywnych dla niemieckiego obszaru dorzecza Dunaju na potrzeby raportowania stanu środowiska do Europejskiej Agencji Środowiska. Należy do typu S4, czyli alpejskich jezior stratyfikowanych.

Kąpielisko – oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się. Najczęściej znajdują się na brzegu jeziora, morza lub rzeki. Na strzeżonych kąpieliskach o bezpieczeństwo osób kąpiących się dbają ratownicy.Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

Jakość wody[ | edytuj kod]

Pod koniec XX wieku wody jeziora miały następujące parametry średnioroczne: jony amonowe od poziomu poniżej granicy oznaczalności (< 0,010 mg/l) w latach 1999–2001 do 0,0366 mg/l (1991), chlorofil a od 4,42 µg/l (1993) do 10,09 µg/l (1990), przewodnictwo elektrolityczne właściwe od 3122 µS/cm (1988) do 3649 µS/cm (1997), tlen rozpuszczony od 9,58 mg/l (1984) do 11,42 (1986), azotany od 0,83 mg/l (1985) do 1,15 mg/l (1994), ortofosforany od poniżej granicy oznaczalności (1999–2001) do 0,00453 mg/l (1986), odczyn pH od 8,08 (1984) do 8,45 (1985), widzialność krążka Secchiego od 3,32 m (1986) do 5,21 m (1991), fosfor całkowity od 0,00815 mg/l (1998) do 0,02626 mg/l (1986).

Gospodarka wodami – to wszelkie działania z zakresu planowania, rozwijania, dystrybuowania i zarządzania optymalnym zużyciem wody. Zrównoważone planowanie w obszarze gospodarki wodami uwzględnia konkurencję o zasoby w taki sposób, by przyczynić się do sprawiedliwej alokacji wody, która w całości zaspokoi popyt i różnorodne rodzaje przeznaczenia wody.Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi. Zasilanie należy natomiast przede wszystkim od warunków klimatycznych. Jezioro różni się od stawu występowaniem strefy afotycznej – światło nie dociera do dna uniemożliwiając tam rozwój roślinności.

W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju na lata 2016-2021 podano, że stan ekologiczny wód jeziora był dobry. Taki sam był stan jego składowych elementów jakości: fitoplanktonu, makrofitów z fitobentosem i ichtiofauny. Stan chemiczny wód był zły.

W 2018 na Ammersee funkcjonowało 8 kąpielisk wyznaczonych zgodnie z przepisami dyrektywy kąpieliskowej. Jakość wód wszystkich sklasyfikowano wówczas jako doskonały. W 2008 jedno z nich miało jakość wody niedostateczną.

Jednolita część wód (JCW) – podstawowa jednostka gospodarki wodnej (łącznie z ochroną środowiska) w myśl polskiego prawa wodnego, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną. Jednolita część wód jest pojęciem obejmującym zarówno zbiorniki wód stojących, jak i cieki, a także przybrzeżne fragmenty wód morskich i wody podziemne.Powiat Starnberg (niem. Landkreis Starnberg) – powiat w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Bawaria, w regionie Monachium.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Europejska Agencja Środowiska (ang. European Environment Agency, EEA) – agencja Unii Europejskiej zajmująca się monitorowaniem stanu środowiska naturalnego.
Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) – komisja odpowiedzialna za ustalanie polskich nazw geograficznych świata (egzonimów) oraz za reprezentowanie Polski w kwestiach nazewnictwa geograficznego na arenie międzynarodowej.
Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
Czas retencji, okres retencji, czas wymiany wody – parametr stosowany w hydrologii, charakteryzujący przepływowe zbiorniki wodne, opisujący średni czas potrzebny na wypłynięcie z nich dopływającej wody.
Azotany (nazwa systematyczna: trioksydoazotany(1−); w systemie Stocka: azotany(V)) − grupa związków chemicznych, sole i estry kwasu azotowego (HNO3).
Stan chemiczny wód – pojęcie z zakresu prawa wodnego służące do klasyfikacji jakości wód zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych.
Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

Reklama