• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Amlodypina

  Przeczytaj także...
  Losartan potasu (Losartan, ATC: C 09 DA 09) – lek obniżający ciśnienie tętnicze krwi z grupy antagonistów receptora angiotensyny II (typu AT1) (tak zwanych sartanów), stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego.Leki beta-adrenolityczne (inaczej β-blokery, leki β-sympatykolityczne; ATC (medycyna): C07) – grupa leków działających antagonistycznie na receptory β1 i β2 adrenergiczne. Hamują aktywność układu współczulnego, wywierając działanie na niemal cały organizm. Jest to jedna z najważniejszych grup leków stosowanych w kardiologii, a zwłaszcza w chorobie niedokrwiennej serca. Znajdują też zastosowanie w leczeniu innych schorzeń.
  Zawał mięśnia sercowego (łac. infarctus myocardii), nazywany też zawałem serca i atakiem serca – martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem na skutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do obszaru serca.

  Amlodypina (łac. amlodipinum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy pirydyn, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, o działaniu blokującym wolne kanały wapniowe, a więc zaliczający się do antagonistów kanału wapniowego.

  DrugBank — ogólnodostępna i bezpłatna baza informacji o lekach, utworzona w 2006 roku przez zespół Craiga Knoxa i Davida Wisharta z Wydziału Informatyki i Nauk Biologicznych Uniwersytetu Alberty w Kanadzie. Łączy dane z dziedziny chemii, biochemii, genetyki, farmakologii i farmakokinetyki.Nitraty (azotany) − grupa leków nasercowych, stosowanych głównie w przerywaniu oraz zapobieganiu napadom choroby wieńcowej.

  Wskazania[ | edytuj kod]

 • nadciśnienie tętnicze (monoterapia lub leczenie skojarzone z diuretykami, beta-adrenolitykami, inhibitorami konwertazy angiotensyny, sartanami)
 • stabilna dławica piersiowa (monoterapia lub leczenie skojarzone z beta-adrenolitykami, inhibitorami konwertazy, azotanami długo działającymi)
 • dławica Prinzmetala (monoterapia lub leczenie skojarzone z azotanami lub beta-adrenolitykami)
 • Przeciwwskazania[ | edytuj kod]

 • nadwrażliwość na składniki preparatu czy inne leki – pochodne dihydropirydyny
 • ciężkie niedociśnienie tętnicze lub wstrząs
 • zawężenie drogi odpływu z lewej komory serca (objawowa stenoza aortalna)
 • niestabilna dławica piersiowa
 • niewydolność serca po świeżym zawale serca (w ciągu pierwszych 28 dni)
 • Preparaty[ | edytuj kod]

  W 2016 roku amlodypina była dopuszczona do obrotu w Polsce zarówno w preparatach prostych, jak i złożonych z aliskirenem, atorwastatyną, bisoprololem, hydrochlorotiazydem, indapamidem, kandesartanem, lizynoprylem, losartanem, olmesartanem, peryndoprylem, ramiprylem, rosuwastatyną, telmisartanem, walsartanem.

  Lizynopryl – organiczny związek chemiczny, lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI), stosowany przede wszystkim w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.Aliskiren – organiczny związek chemiczny, lek zarejestrowany w 2007 roku przez FDA do leczenia nadciśnienia tętniczego będący niskocząsteczkowym inhibitorem reniny.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Amlodipine, [w:] DrugBank [online], University of Alberta, DB00381 (ang.).
  2. Amlodypina (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-03-28].
  3. Amlodypina (ZVG: 535780) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2017-10-30].
  4. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Amlodipine sc-200195 (ang.). Santa Cruz Biotechnology. [dostęp 2016-05-21].
  5. Drugs and Supplements Amlodipine (Oral Route) (ang.). Mayo Foundation for Medical Education and Research, 2016-01-01. [dostęp 2016-05-21].
  6. Podlewski Jan K., Alicja Chwalibogowska-Podlewska: Leki współczesnej terapii. T. 1. Warszawa: Medical Tribune, 2010, s. 46. ISBN 978-83-60135-94-5.
  7. Amlodypina (amlodipine). Medycyna Praktyczna. [dostęp 2016-05-21].
  8. Norvasc 5mg, Norvasc 10 mg – Charakterystyka Produktu Leczniczego. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Rejestr Produktów Leczniczych. [dostęp 2016-05-21].
  9. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, 2016-04-06. [dostęp 2016-04-17].

  Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Medycyna Praktyczna – miesięcznik wydawany przez Wydawnictwo Medycyna Praktyczna przeznaczony dla internistów i lekarzy pierwszego kontaktu oraz dla specjalistów ze szczegółowych dziedzin medycyny. Redaktorem naczelnym jest dr med. Piotr Gajewski. Zastępcami redaktora naczelnego są: dr med. Grzegorz Goncerz oraz dr med. Wiktoria Leśniak.Uniwersytet Alberty (ang. University of Alberta) to uniwersytet działający w kanadyjskim mieście Edmonton, w prowincji Alberta. Ma 3200 wykładowców i ponad 35 tys. studentów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ramipryl – organiczny związek chemiczny, lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny stosowany głównie w terapii nadciśnienia tętniczego. Jest prolekiem, jego aktywną formą jest ramiprylat (posiada 6-krotnie silniejsze działanie).
  Telmisartan – organiczny związek chemiczny, którego szkielet składa się z dwóch reszt benzimidazolowych i jednej bifenylowej. Jest swoistym, wybiórczym antagonistą receptora angiotensyny II.
  Atorwastatyna – lek należący do grupy syntetycznych statyn. Jest wybiórczym inhibitorem reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A (reduktazy HMG-CoA).
  Leki moczopędne, inaczej diuretyki lub też natriuretyki – grupa leków, których działanie polega na zwiększaniu objętości wydalanego moczu, czyli zwiększaniu diurezy. W zdecydowanej większości ich działanie opiera się na powodowaniu wzrostu wydalania jonów sodowych (Na) co powoduje zwiększanie wydalania wody.
  Hydrochlorotiazyd (łac. Hydrochlorothiazidum) – organiczny związek chemiczny z grupy tiazydów, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
  Peryndopryl – organiczny związek chemiczny, lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, stosowany przede wszystkim w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca.
  Rosuwastatyna – lek hipolipemizujący należący do grupy statyn, wybiórczy inhibitor reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A (reduktazy HMG-CoA). Substancja metabolizowana jest przez CYP450 2C9. Nazwy handlowe preparatów: Crestor, Zahron, Romazic, Rosucard, Roswera, Suvardio, Rosuvastatin TEVA i Zaranta.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.