• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ami - kod

  Przeczytaj także...
  Telekomunikacja – dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją wszelkiego rodzaju informacji na odległość. Obejmuje również sposoby przetwarzania tych informacji, kodowanie, sprzęt telekomunikacyjny, teorie propagacji, sieci telekomunikacyjne i wiele innych zagadnień. Obecnie telekomunikacja w coraz większym stopniu zależy od rozwiązań informatycznych i zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie w sieciach komputerowych. Wykonywana jest przy użyciu środków łączności.Kod (łac. codex – spis) – ciąg składników sygnału (kombinacji sygnałów elementarnych, np. kropek i kresek, impulsów prądu, symboli) oraz reguła ich przyporządkowania składnikom wiadomości (np. znakom pisma). W niektórych zastosowaniach, głównie przy przesyłaniu informacji podlegających utajnieniu, zwany jest szyfrem. Kody są stosowane m.in. w telegrafii, w technice cyfrowej.
  HDB3 (ang.: High Density Bipolar of order 3 code) to telekomunikacyjny kod liniowy stosowany przy przesyle danych głównie w Japonii, Europie i Australii (na przykład w europejskich traktach E-1). Oparty jest na kodzie AMI. Jest także bardzo podobny do kodowania B8ZS wykorzystywanego w amerykańskich traktach T1.

  Transmisyjny Kod AMI (ang. Alternate Mark Inversion) – powszechnie stosowany w telekomunikacji, ISDN na styku S i T. Jest kodem trójstanowym, reprezentowanym poprzez odpowiednie zmiany napięć na magistrali.

  Zasady kodowania:

 • 0 - zero reprezentowana przez brak napięcia (space)
 • 1 - jedynka reprezentowane przez symbole o zmiennej polaryzacji (mark). Naprzemiennie występujące wartości napięć +0.75V (zero dodatnie), -0.75V (zero ujemne).
 • Dzięki zmiennej polaryzacji unika się powstawania składowej stałej.

  Przykład kodowania kodem AMI.


  Złamania kodowe.

  W sieci ISDN w warstwie fizycznej wykorzystuje się zmodyfikowany kod AMI zawierający złamania kodowe (ang. Violation). Polegają one na wystąpieniu dwukrotnie tego samego symbolu (zera dodatniego lub zera ujemnego).

  Aby zachować cechę kodu jaką jest wyeliminowanie składowej stałej oraz jednoznaczne wykrycie początku ramki, każda ramka transmisyjna zawiera dwa złamania kodowe, jedno ujemne i drugie dodatnie. Zabieg ten stosuje się w sieci ISDN, dzięki temu można jednoznacznie rozróżnić flagę początkową nadawanego pakietu w ramce fizycznej (warstwa 1).

  Zobacz też[]

 • Kod HDB3
 • kod
 • Kategoria:Kody liniowe • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.