• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ames - Iowa

  Przeczytaj także...
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.
  Kościół episkopalny – w szerszym znaczeniu wspólnota chrześcijańska, w której władza spoczywa w rękach biskupów (episkopatu); taka definicja objęłaby także Kościół katolicki czy Cerkiew Prawosławną. Najczęściej jednak termin ten oznacza niektóre kościoły wchodzące w skład wspólnoty anglikańskiej:

  Ames – miasto w Stanach Zjednoczonych w stanie Iowa, w hrabstwie Story.

  Według spisu z 2008 roku liczyło 56 tysięcy mieszkańców. Miasto zostało nazwane na cześć dziewiętnastowiecznego kongresmena Oakesa Amesa.

  W Ames ma swoją siedzibę Iowa State University.

  Główny przemysł: elektroniczny.

  Południowa Konwencja Baptystów (ang. Southern Baptist Convention, SBC) – największa protestancka grupa wyznaniowa w Stanach Zjednoczonych skupiająca zbory i lokalne kościoły baptystyczne głównie w południowej części kraju. Łącznie do Południowej Konwencji Baptystów należy blisko 16,2 milionów członków zrzeszonych w ponad 45.010 zborach.Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Kościoły i związki wyznaniowe[ | edytuj kod]

  Spis na 2010 rok, obejmuje aglomeracje miasta:

 • Kościół Ewangelicko-Luterański w Ameryce: 9184 członków w 11 zborach
 • Kościół katolicki: 8825 członków w 6 kościołach
 • Zjednoczony Kościół Metodystyczny: 6893 członków w 14 zborach
 • Protestantyzm bezdenominacyjny: 5757 członków w 6 zborach
 • Zbory Luterańskie w Misji dla Chrystusa: 2448 członków w 6 zborach
 • Kościół Luterański Synodu Missouri: 1526 członków w 2 kościołach
 • Wolny Kościół Ewangeliczny Ameryki: 1465 członków w 5 zborach
 • Kościół Prezbiteriański USA: 1136 członków w 5 kościołach
 • Południowa Konwencja Baptystów: 1043 członów w 6 zborach
 • Kościoły Chrystusowe: 972 członków w 10 zborach
 • Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich: 920 członków w 4 świątyniach
 • Stowarzyszenie "Winnica": 466 członków w 1 zborze
 • Kościół Episkopalny: 461 członków w 1 zborze
 • Stowarzyszenie Uniwersalnych Unitarian: 433 członków w 1 zborze
 • Zjednoczony Kościół Chrystusa: 414 członków w 1 zborze
 • Zbory Boże: 383 członków w 3 zborach
 • Chrześcijański Kościół Reformowany w Północnej Ameryce: 340 członków w 2 kościołach
 • Muzułmanie: 308 wyznawców w 2 meczetach
 • Generalne Stowarzyszenie Regularnych Kościołów Baptystycznych: 4 zbory
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • tramwaje w Ames
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zbory Boże (ang. Assemblies of God, dosłownie: Zgromadzenia Boże) – największa spośród zielonoświątkowych denominacji na świecie. W Stanach Zjednoczonych pierwsza lub druga (różne szacunki) co do ilości zrzeszonych w niej zielonoświątkowców.
  Kościół Ewangelicko-Luterański w Ameryce (ang. Evangelical Lutheran Church in America, w skrócie ELCA) – największy Kościół luterański w Stanach Zjednoczonych, liczący według danych za 2011 rok 4 059 785 członków. Powstał w 1988 roku z połączenia trzech działających na obszarze USA Kościołów luterańskich. Jest członkiem Światowej Federacji Luterańskiej i Światowej Rady Kościołów. Od 2013 roku zwierzchnikiem Kościoła jest biskup Elizabeth Eaton.
  Przemysł elektrotechniczny i elektroniczny − gałąź przemysłu elektromaszynowego wytwarzająca urządzenia elektroenergetyczne, elektroniczne i elektryczne.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Kościoły Chrystusowe – to nurt protestantyzmu utworzony na początku XIX wieku przez Thomasa Campbella - irlandzkiego prezbiterianina, który poszukiwał sposobów przywrócenia jedności chrześcijaństwa.
  Kościół Luterański Synodu Missouri (ang. Lutheran Church – Missouri Synod, skrót: LCMS) – chrześcijański kościół protestancki tradycji staroluterańskiej działający w Stanach Zjednoczonych, należący do konserwatywnej rodziny kościołów luterańskich (tzw. wyznaniowego luteranizmu), stanowczo odrzucający teologię liberalnego chrześcijaństwa, a przez to wpisujący się w nurt protestantyzmu ewangelikalnego. Zorganizowany jest według modelu kongregacjonalnego; każdy zbór posiada autonomię.
  Unitariański Uniwersalizm – teologiczne liberalna religia charakteryzującą się "wolnym i odpowiedzialnym poszukiwaniem prawdy i znaczenia".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.