• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Amerykański Instytut Naftowy

  Przeczytaj także...
  Rafinacja – oczyszczanie substancji (np. tłuszczów, benzyn) w celu nadania im odpowiednich właściwości, np. pozbawienia zabarwienia, poprawienia zapachu, zwiększenia trwałości. Rafinacja może odbyć się za pomocą metod fizycznych (destylacja, ekstrakcja) lub chemicznych (działanie kwasami, zasadami)Transport rurociągowy - transport dóbr poprzez rurociągi. Najczęściej przesyłane są ciecze i gazy, ale istniały także pneumatyczne rury mogące transportować ciała stałe z wykorzystaniem powietrza pod ciśnieniem.
  Ropa naftowa (olej skalny, czarne złoto) – ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych (bituminów), z niewielkimi domieszkami azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń. Ma podstawowe znaczenie dla gospodarki światowej jako surowiec przemysłu chemicznego, a przede wszystkim jako jeden z najważniejszych surowców energetycznych.

  Amerykański Instytut Naftowy (American Petroleum Institute, API) - zrzeszenie branżowe producentów ropy naftowej. Jego członkami jest 400 spółek działających w branży, które zajmują się m.in. produkcją, rafinacją i zaopatrzeniem w ropę, eksploatacją rurociągów naftowych czy transportem morskim.

  Kongres Stanów Zjednoczonych (ang. United States Congress) – dwuizbowy parlament, najwyższy organ przedstawicielski i zasadniczy organ władzy ustawodawczej w Stanach Zjednoczonych.

  Pierwotnie zakres działalności organizacji miał charakter narodowy, który w ostatnich latach uległ poszerzeniu ze względu na stale rosnący zasięg międzynarodowych interesów związanych z przemysłem naftowym. Główne funkcje API to:

 • prowadzenie negocjacji i rozmów ze społeczeństwem, Kongresem, władzą wykonawczą, władzami stanowymi i mediami, prowadzących to ustanawiania korzystnych rozwiązań prawnych dla przemysłu naftowego,
 • prowadzenie lub zlecanie badań naukowych i statystycznych,
 • certyfikacja,
 • edukacja.
 • Linki zewnętrzne[]

 • American Petroleum Institute Website • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.