• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Amerykańska odmiana języka angielskiego

  Przeczytaj także...
  Międzynarodowy alfabet fonetyczny, MAF (ang. International Phonetic Alphabet, IPA; fr. Alphabet phonétique international, API) – alfabet fonetyczny, system transkrypcji fonetycznej przyjęty przez Międzynarodowe Towarzystwo Fonetyczne jako ujednolicony sposób przedstawiania głosek wszystkich języków. Składają się na niego zarówno symbole alfabetyczne jak i symbole niealfabetyczne oraz ok. 30 znaków diakrytycznych.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Spółgłoski nosowe (sonanty nosowe) to nosowe spółgłoski zwarto-otwarte, których artykulacyjną cechą jest utworzenie zwarcia w jamie ustnej, jednak w odróżnieniu od spółgłosek zwartych otworzony zostaje równocześnie tor nosowy, tj. podniebienie miękkie zostaje opuszczone. Wśród spółgłosek zwartych występują spółgłoski, które różnią się tylko opozycją ustna vs. nosowa.

  Angielszczyzna amerykańska (AmE, American English) – odmiana języka angielskiego używana w Stanach Zjednoczonych przez osoby, dla których język angielski jest językiem ojczystym. Podobną formą angielszczyzny nazywaną angielszczyzną kanadyjską (CaE, Canadian English) posługują się również mieszkańcy Kanady.

  Indyjska odmiana języka angielskiego (ang. Indian English) – wariant standardowego języka angielskiego, używany na subkontynencie indyjskim, powstały w okresie kolonialnych rządów brytyjskich. Jest zasadniczo oparty na angielszczyźnie brytyjskiej, lecz obecnie ulega także pewnym wpływom slangu amerykańskiego. Pisownia amerykańska dominuje także w publikacjach naukowych. Odmiana ta wykazuje dodatkowo pewne zróżnicowanie w zależności od regionu i języka-substratu.Akcent (od łac. accentus, zaśpiew), właśc. akcent wyrazowy – wyróżnienie za pomocą środków fonetycznych niektórych sylab w obrębie wyrazu.

  Istnieje ogólnoamerykański wzorzec poprawnego języka angielskiego (General American) i dialekty regionalne: kalifornijski, utahński, bostoński, środkowo-zachodni i południowo-zachodni. Afroamerykanie posługują się własnym dialektem, znanym jako African American Vernacular English (AAVE) lub Ebonics.

  Termin spółgłoska przedniojęzykowo-dziąsłowa odnosi się do sposobu artykulacji spółgłosek polegającego na zbliżeniu przedniej części języka do dziąseł. W ten sposób wymawia się np. /l/, /r/ i angielskie /t/, /d/, /n/.Noah Webster (ur. 16 października 1758 w West Hartford w stanie Connecticut, zm. 28 maja 1843 w New Haven) – amerykański leksykograf, autor podręczników, reformator ortografii.

  Pierwszy słownik angielszczyzny amerykańskiej został wydany w 1828 r. przez Noah Webstera.

  Fonetyka[]

  Wymowa amerykańska jest bardziej konserwatywna niż brytyjska, tzn. zachowało się w niej wiele cech XVIII-wiecznej angielszczyzny brytyjskiej.

  Poniższe cechy wymowy są charakterystyczne dla amerykańskiej odmiany języka angielskiego:

  Jamajska odmiana języka angielskiego - dialekt języka angielskiego używany na Jamajce, charakteryzujący się pewnymi swoistymi cechami. Nie należy go mylić z patois (językiem kreolskim na bazie angielskiego) będącym również w powszechnym użyciu na tej wyspie. Te dwa etnolekty nie są jednak od siebie wyraźnie oddzielone. Standardowy język angielski tworzy z kreolskim tzw. kontinuum kreolskie. Odmiany te przechodzą jedna w drugą w sposób płynny poprzez liczne warianty pośrednie.Received Pronunciation (RP), zwany również BBC English lub King’s (Queen’s) English – wymowa i akcent standardowego języka angielskiego używanego w Anglii. Stosunek języka standardowego do dialektów jest zbliżony do istniejącego w innych językach europejskich. Choć RP nie jest w żaden sposób uprzywilejowany, czynniki socjolingwistyczne sprawiają, że używanie tego wariantu języka nadaje mówiącemu prestiż na terytorium Anglii i Walii. Od czasów II wojny światowej istnieje coraz większe przyzwolenie na nauczanie i używanie języka angielskiego w innej formie niż standardowa. Przyjmuje się, że wariantem RP w najczystszej postaci operuje ok. 2 procent Brytyjczyków. Według Abercrombiego używanie wersji RP daje pewne przywileje w stosunku do dialektów lokalnych, nie daje ich jednak za granicą. Wariant RP jest z natury formalny, toteż jego używanie w sytuacjach potocznych może stwarzać wrażenie zbytniego patosu i sztuczności.
 • retrofleksyjne r (IPA: [ɻ]), słyszalne we wszystkich pozycjach. Przed [ɻ] różne samogłoski często przechodzą w szwa, np. curious może brzmieć [ˈkjəɻiəs]
 • spółgłoski [t] i [d] są wymawiane po akcentowanej samogłosce jako [ɾ]. W podobnej pozycji fonet /n/ lub połączenie /nt/ może być wymawiane jako [ɾ̃] lub [n] (drugi przypadek). Tak więc wyrazy „winter” ′zima′ i „winner” ′zwycięzca′ są homonimami
 • brak samogłoski [ɒ] – zastępuje ją [ɑ] lub [ɔ].
 • zanik spółgłoski [j] po spółgłoskach dziąsłowych: „tune” ′melodia′ wymawia się [tu:n]
 • samogłoska [æ] w niektórych pozycjach ulega dyftongizacji do [eə] (szególnie przed spółgłoskami nosowymi.
 • zamiana [sk] na [ks] (na przykład „ax” zamiast „ask” ′zapytać, pytanie′); dialekt nowojorski
 • w niektórych dialektach (np. pacyficznym północno zachodnim): wymowa /eɪ/ i /oʊ/ jako [e] i [o] w sylabach innych niż otwarte
 • Słownictwo i ortografia[]

  Poniższa tabelka jest tylko zbiorem przykładów, a nie kompletną listą.

  Język ojczysty (pierwszy język) - język, którego człowiek uczy się jako pierwszego. Jego przyswojenie następuje w dzieciństwie, odbywa się w sposób naturalny, a ma miejsce w środowisku, które w głównej mierze zajmuje się opieką nad małym człowiekiem. Najczęściej jest to jego środowisko rodzinne.Samogłoska przymknięta przednia niezaokrąglona – typ samogłoski spotykany w językach naturalnych. Symbol, który przedstawia ten dźwięk w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym, to i (zwykła litera i).

  Przypisy

  Zobacz też[]

 • Received Pronunciation
 • australijska odmiana języka angielskiego
 • nowozelandzka odmiana języka angielskiego
 • indyjska odmiana języka angielskiego
 • szkocka odmiana języka angielskiego
 • jamajska odmiana języka angielskiego
 • Samogłoska przymknięta tylna zaokrąglona – typ samogłoski spotykany w językach naturalnych. Symbol, który przedstawia ten dźwięk w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym, to u (zwykła litera u).Kanada (ang. i fr. Canada) – państwo położone w Ameryce Północnej, rozciągające się od Oceanu Atlantyckiego na wschodzie do Oceanu Spokojnego na zachodzie i Oceanu Arktycznego na północy. Na południu i północnym zachodzie graniczy ze Stanami Zjednoczonymi, granice morskie: na północy z Danią (Grenlandia) i na wschodzie z Francją (wyspy Saint-Pierre i Miquelon). Drugie państwo świata pod względem powierzchni (po Rosji) oraz 36. pod względem ludności. Kanada jest członkiem ONZ, NAFTA, Wspólnoty Narodów, Frankofonii, NATO, G8, APEC.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Afroamerykanie (ang. African Americans, również Afro-Americans, Black Americans) – czarnoskórzy Amerykanie pochodzenia subsaharyjskiego. W głównej mierze są potomkami sprowadzanych od XVII do XIX wieku jako niewolnicza siła robocza Afrykanów, niektórzy wywodzą się z późniejszej imigracji z krajów Afryki oraz Karaibów i Ameryki Łacińskiej (gł. z Jamajki, Haiti i Dominikany).
  Afro-amerykańska odmiana języka angielskiego (ang. African American Vernacular English, AAVE, potocznie: Ebonics) - socjolekt amerykańskiej odmiany języka angielskiego, charakteryzujący się odmienną wymową, wpływami składni języków afrykańskich oraz różnicami leksykalnymi w stosunku do standardowej angielszczyzny. Wykazuje niewielkie zróżnicowanie geograficzne.
  Dyftong, dwugłoska (stgr. δίφθογγος diphthongos – "dwubrzmiący") – pojedyncza samogłoska (na ogół długa) o zmiennym przebiegu artykulacji, co sprawia, że ucho ludzkie słyszy dwa dźwięki, mimo że są one zespolone niejako w jeden i mają właściwości pojedynczej samogłoski.
  Nowozelandzka odmiana języka angielskiego (NZE, en-NZ) – forma języka angielskiego używana głównie w Nowej Zelandii, wyróżniająca się pewnymi charakterystycznymi cechami fonetycznymi, gramatycznymi i leksykalnymi.
  Szkocka odmiana języka angielskiego – dialekt angielski używany przez mieszkańców Szkocji, w odróżnieniu od języka scots, będącego w użyciu na tym samym obszarze i wywierającego nań znaczny wpływ. Niektórzy badacze włączają scots w to pojęcie, inni uznają go za odrębny język. Standardowy wariant szkockiej angielszczyzny oraz język scots stanowią krańce kontinuum, obejmującego różne formy pośrednie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.