• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • American Astronomical Society


  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Przeczytaj także...
  Division for Planetary Sciences (DPS) jest odddziałem American Astronomical Society (AAS) ukierunkowanym na badania układu słonecznego.Newton Lacy Pierce Prize in Astronomy – coroczna nagroda przyznawana przez American Astronomical Society (AAS) młodym astronomom w wieku do 36 lat w Ameryce Północnej w uznaniu za ich wybitne badania lub poczynione obserwacje.
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Logo American Astronomical Society

  American Astronomical Society (AAS, Amerykańskie Towarzystwo Astronomiczne) – organizacja zrzeszająca zawodowych astronomów, jak również inne osoby zainteresowane jej działalnością. Mieści się w Waszyngtonie (USA). Pierwotnie (przed rokiem 1915) nosiła nazwę Astronomical and Astrophysical Society of America.

  Supergromada – zgrupowanie setek lub tysięcy grup i gromad galaktyk. Supergromady są jednymi z największych znanych struktur we Wszechświecie. Istnienie supergromad wskazuje na to, że galaktyki są rozłożone we Wszechświecie nierównomiernie, nawet w dużych skalach. Większość z nich łączy się w grupy i gromady, przy czym grupy zawierają do 50 galaktyk, a gromady do kilku tysięcy. Te grupy i gromady, a także dodatkowe odizolowane galaktyki, tworzą razem większe struktury zwane właśnie supergromadami.Astrofizyka – dziedzina nauki leżąca na pograniczu fizyki i astronomii, zajmująca się badaniem procesów fizycznych w skali astronomicznej oraz budową i prawami rządzącymi obiektami astronomicznymi. Tematem badań astrofizyki są procesy fizyczne we Wszechświecie dotyczące takich obiektów jak gwiazdy, galaktyki, materia międzygwiezdna oraz ich wzajemne oddziaływanie.

  Głównym celem Towarzystwa jest promowanie odkryć z zakresu astronomii i powiązanych nauk. Inne cele to edukacja i popularyzacja. Towarzystwo zostało założone w roku 1899 staraniem George'a E. Hale'a. Wspierali go w tym George Comstock, Edward Morley, Simon Newcomb oraz Edward Pickering. Weszli oni (wraz z czterema innymi) do pierwszego Komitetu Wykonawczego Towarzystwa, a Newcomb został jego pierwszym prezesem. Początkowo AAS liczyło 114 członków.

  Dannie Heineman Prize for Astrophysics - coroczna nagroda przyznawana przez American Astronomical Society i American Institute of Physics za wybitne osiągnięcia w astrofizyce. Nagrodę dla uczonych o dojrzałej karierze naukowej sponsoruje Heineman Foundation.Ogólna teoria względności (OTW) – popularna nazwa teorii grawitacji formułowanej przez Alberta Einsteina w latach 1907–1915, a opublikowanej w roku 1916.

  Obecnie (2009) AAS liczy 7700 członków i składa się z pięciu oddziałów promujących zróżnicowane gałęzie astronomii i nauk pokrewnych. Oddziały te są w pewnym stopniu niezależne. Należą do nich:

 • Division for Planetary Sciences (DPS, 1968) - wspierający naukę o planetach i Układzie Słonecznym;
 • Division on Dynamical Astronomy (DDA, 1969) - wspiera badania nad dynamiką i ewolucją (a także historią) układów gwiezdnych, od Układu Słonecznego po supergromady galaktyk w skali kosmologicznej;
 • High Energy Astrophysics Division (HEAD, 1969) - wspiera badania nad zastosowaniem fizyki cząstek elementarnych i ogólnej teorii względności w astronomii;
 • Solar Physics Division (SPD, 1969) - wspiera badania nad astrofizyką Słońca i jego oddziaływaniem na cały Układ Słoneczny;
 • Historical Astronomy Division (HAD, 1980) - wspiera badania nad historią astronomii i wykorzystaniem historycznych danych w bieżących problemach astronomicznych.
 • AAS przyznaje również nagrody:

  High Energy Astrophysics Division (HEAD) jest oddziałem American Astronomical Society (AAS) utworzonym w 1969 roku w celu wspierania badań nad zastosowaniem fizyki cząstek elementarnych i ogólnej teorii względności w astronomii.Solar Physics Division (SPD) - jest oddziałem American Astronomical Society (AAS), którego celem jest rozwój badań Słońca.
 • Henry Norris Russell Lectureship za życiowe osiągnięcia w astronomii;
 • Newton Lacy Pierce Prize in Astronomy za osiągnięcia w astronomii obserwacyjnej;
 • Helen B. Warner Prize for Astronomy za osiągnięcia w astronomii teoretycznej;
 • Beatrice M. Tinsley Prize za innowacje w astronomii;
 • Joseph Weber Award for Astronomical Instrumentation za rozwijanie przyrządów astronomicznych;
 • Dannie Heineman Prize for Astrophysics (razem z American Institute of Physics) za osiągnięcia w astrofizyce;
 • George Van Biesbroeck Prize za szczególną działalność wspomagającą astronomię;
 • Annie J. Cannon Award in Astronomy (z American Association of University Women) promującą kobiety w astronomii;
 • Chambliss Astronomical Writing Award za literaturę astronomiczną;
 • Chambliss Astronomy Achievement Student Award dla wyróżniających się studentów;
 • Chambliss Amateur Achievement Award dla wyróżniających się astronomów-amatorów;
 • AAS Education Prize (poprzednio zwana: Annenberg Foundation Award) - za szczególny wkład w nauczanie astronomii.
 • Podobne nagrody nadają także poszczególne oddziały AAS:

  Planeta (późnołac. planeta, od gr. πλανήτ- planét-, πλανής planés, nowogr. πλανήτης planétes; dosł. „wędrowiec” od πλανάσθαι planásthai, wędrować) – zgodnie z definicją Międzynarodowej Unii Astronomicznej – obiekt astronomiczny okrążający gwiazdę lub pozostałości gwiezdne, w którego wnętrzu nie zachodzą reakcje termojądrowe, wystarczająco duży, aby uzyskać prawie kulisty kształt oraz osiągnąć dominację w przestrzeni wokół swojej orbity. W odróżnieniu od gwiazd, świecących światłem własnym, planety świecą światłem odbitym.Henry Norris Russell Lectureship jest nagrodą przyznawaną corocznie przez American Astronomical Society (AAS) w uznaniu zasług za wybitne osiągnięcia w badaniach astronomicznych.
 • Gerard P. Kuiper Prize (DPS) za życiowe osiągnięcia w astronomii planetarnej;
 • Harold C. Urey Prize (DPS) za badania w zakresie astronomii planetarnej;
 • Harold Masursky Meritorious Service Award (DPS) za działalność w dziedzinie astronomii planetarnej;
 • Dirk Brouwer Award (DDA) za życiowe osiągnięcia w zakresie dynamiki astronomicznej;
 • Bruno Rossi Prize (HEAD) za wkład do astrofizyki wysokich energii;
 • LeRoy E. Doggett Prize (HAD) za prace nad historią astronomii;
 • George Ellery Hale Prize (SPD) za życiowe osiągnięcia w astronomii słonecznej;
 • Karen Harvey Prize (SPD) za badania w dziedzinie astronomii słonecznej.
 • AAS przyznaje także granty na badania i wyjazdy naukowe.

  Edward Williams Morley (ur. 29 stycznia 1838 w Newark, stan New Jersey; zm. 24 lutego 1923 w West Hartford, Connecticut) - amerykański naukowiec, fizyk i chemik.Fizyka cząstek elementarnych, fizyka wielkich energii – dział fizyki, którego celem jest badanie cząstek atomowych oraz oddziaływań zachodzących między nimi.

  Bibliografia[]

 • Strona główna AAS • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Astronomia (gr. ἀστρονομία astronomía) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem ciał niebieskich (np. gwiazd, planet, komet, mgławic, gromad i galaktyk) oraz zjawisk, które zachodzą poza Ziemią, jak również tych, które oddziałują w jej atmosferze, wnętrzu lub na powierzchni, a są pochodzenia pozaplanetarnego (np. neutrina, wtórne promieniowanie kosmiczne). Skoncentrowana jest na fizyce, chemii, meteorologii i ruchu ciał niebieskich, zajmuje się także powstaniem i rozwojem (ewolucją) Wszechświata.
  Układ Słoneczny – układ planetarny składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich. Ciała te to osiem planet, ponad 160 znanych księżyców planet, pięć znanych (a prawdopodobnie kilkadziesiąt) planet karłowatych i miliardy (a być może nawet biliony) małych ciał Układu Słonecznego, do których zalicza się planetoidy, komety, meteoroidy i pył międzyplanetarny.
  Słońce (łac. Sol, Helius, gr. Ἥλιος Hḗlios) – gwiazda centralna Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia, inne planety tego układu, planety karłowate oraz małe ciała Układu Słonecznego. Słońce to najjaśniejszy obiekt na niebie i główne źródło energii docierającej do Ziemi.
  Edward Charles Pickering (ur. 19 lipca 1846 w Bostonie, zm. 3 lutego 1919 w Cambridge, Massachusetts) – astronom amerykański.
  Simon Newcomb (ur. 12 marca 1835 w Wallace w Kanadzie, zm. 11 lipca 1909 w Waszyngtonie) - kanadyjski astronom i matematyk, autor efemeryd.
  Astronomia obserwacyjna – dział astronomii zajmujący się obserwacjami nieba jako podstawowym źródłem danych. Obserwacje astronomiczne prowadzone są za pomocą instrumentów naziemnych, oraz satelitów wyposażonych w przyrządy obserwacyjne. Do instrumentów naziemnych zalicza się przede wszystkim teleskopy, oraz radioteleskopy.
  Grant – wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla osoby bądź organizacji, mające za zadanie realizację określonego celu (najczęściej naukowego, artystycznego lub społecznego), które najczęściej jest przyznawane przez poszczególne państwa, ich organy (głowy państw, rządy, samorządy, agencje państwowe), organizacje międzynarodowe (UNESCO, ONZ, Unia Europejska), instytucje organizacji międzynarodowych (Komisja Europejska, Rada Europy), uczelnie wyższe, związki wyznaniowe, rozmaite fundacje, stowarzyszenia. Często granty są oferowane przez poszczególne firmy (np. Apple, Nokia, Deloitte, Sony Ericsson, Volkswagen) najczęściej na realizację projektów, które dotyczą przedmiotu działalności tych firm. Znacznie rzadziej granty są udzielane przez osoby prywatne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.167 sek.