• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Amarillo

  Przeczytaj także...
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.
  Buddyzm (inna nazwa to: sanskr. Buddha Dharma; pāli. Buddha Dhamma lub Buddha Sasana – "Nauka Przebudzonego") – nonteistyczny system filozoficzny i religijny, którego założycielem i twórcą jego podstawowych założeń był żyjący od około 560 do 480 roku p.n.e. Siddhārtha Gautama (pāli. Siddhattha Gotama), syn księcia z rodu Śākyów, władcy jednego z państw-miast w północnych Indiach. Buddyzm bywa zaliczany do religii dharmicznych oraz do religii nieteistycznych.

  Amarillomiasto w Stanach Zjednoczonych, w północno-zachodniej części Teksasu.

  Dane ogólne[ | edytuj kod]

  Ośrodek wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, pozyskiwania helu; przemysł petrochemiczny, zbrojeniowy (do niedawna montaż głowic atomowych), środków transportu, spożywczy (produkcja mięsa wołowego). Ważny węzeł komunikacyjny.

  Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (ang. Seventh-day Adventist Church, w skrócie SDA Church) – kościół chrześcijański, wywodzący się z grona wyznań protestanckich, będących wynikiem przebudzenia adwentowego, jakie nastąpiło w pierwszej połowie XIX wieku na terenie Ameryki Północnej.Zielonoświątkowy Kościół Świętości (ang. Pentecostal Holiness Church - PHC), lub Międzynarodowy Zielonoświątkowy Kościół Świętości (International Pentecostal Holiness Church - IPHC) – wyznanie chrześcijańskie o charakterze zielonoświątkowym, które zostało założone w 1911 roku z połączenia dwóch starszych wyznań: Baptysyczny Kościół Świętości, oraz Kościół Zielonoświątkowy "Świętość". W 1915 roku dolączył również Kościół Zielonoświątkowy "Tabernakulum". Kościół ma swoje teologiczne korzenie w naukach Jana Wesleya o uświęceniu.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Kościoły i związki wyznaniowe[ | edytuj kod]

  Spis na 2010 rok, obejmuje aglomerację miasta:

 • Południowa Konwencja Baptystyczna: 75 380 członków w 72 zborach
 • Protestantyzm bezdenominacyjny: 31 950 członków w 56 zborach
 • Kościół katolicki: 18 093 członków w 15 kościołach
 • Zjednoczony Kościół Metodystyczny: 10 334 członków w 19 zborach
 • Kościoły Chrystusowe: 9825 członków w 36 zborach
 • Muzułmanie: 5084 wyznawców w 2 meczetach
 • Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich: 2991 członków w 5 świątyniach
 • Kościół Prezbiteriański USA: 2731 członków w 5 kościołach
 • Zbory Boże: 2064 członków w 15 zborach
 • Buddyzm: 1348 wyznawców w 4 świątyniach
 • Kościół Nazareński: 1254 członków w 6 zborach
 • Kościół Luterański Synodu Missouri: 1247 członków w 4 kościołach
 • Kościół Episkopalny: 1244 członków w 3 kościołach
 • Kościół Boży w Chrystusie (Stany Zjednoczone): 1189 członków w 7 zborach
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego: 1183 członków w 3 zborach
 • Zielonoświątkowy Kościół Świętości: 1125 członków w 5 zborach
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona miasta
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.
  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Zbory Boże (ang. Assemblies of God, dosłownie: Zgromadzenia Boże) – największa spośród zielonoświątkowych denominacji na świecie. W Stanach Zjednoczonych pierwsza lub druga (różne szacunki) co do ilości zrzeszonych w niej zielonoświątkowców.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Kościół episkopalny – w szerszym znaczeniu wspólnota chrześcijańska, w której władza spoczywa w rękach biskupów (episkopatu); taka definicja objęłaby także Kościół katolicki czy Cerkiew Prawosławną. Najczęściej jednak termin ten oznacza niektóre kościoły wchodzące w skład wspólnoty anglikańskiej:
  Kościoły Chrystusowe – to nurt protestantyzmu utworzony na początku XIX wieku przez Thomasa Campbella - irlandzkiego prezbiterianina, który poszukiwał sposobów przywrócenia jedności chrześcijaństwa.
  Kościół Luterański Synodu Missouri (ang. Lutheran Church – Missouri Synod, skrót: LCMS) – chrześcijański kościół protestancki tradycji staroluterańskiej działający w Stanach Zjednoczonych, należący do konserwatywnej rodziny kościołów luterańskich (tzw. wyznaniowego luteranizmu), stanowczo odrzucający teologię liberalnego chrześcijaństwa, a przez to wpisujący się w nurt protestantyzmu ewangelikalnego. Zorganizowany jest według modelu kongregacjonalnego; każdy zbór posiada autonomię.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.