• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aluminotermia

  Przeczytaj także...
  Żelazostopy, ferrostopy, stopy wstępne żelaza - to stopy przejściowe zawierające pewne ilości żelaza i jeden lub więcej pierwiastków należący do metali nieżelaznych bądź półmetali i są to najczęściej – krzem, mangan i chrom, będące składnikami stopowymi. Są one dodatkami w produkcji stali. Wprowadzenie pierwiastków stopowych za pomocą żelazostopów zapewnia nadanie odpowiednich właściwości produkowanej stali stopowej. Spełniają one funkcje modyfikatorów i odtleniaczy.Termit (thermit, termat, ferrmit) mieszanina złożona ze sproszkowanego glinu i tlenku żelaza w proporcjach stechiometrycznych. W niektórych odmianach termitu zamiast tlenków żelaza stosowane są też tlenki innych metali.
  Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem. Aby cząsteczka substratu zamieniła się w cząsteczkę produktu konieczne jest rozerwanie przynajmniej jednego z obecnych w niej wiązań chemicznych pomiędzy atomami, bądź też utworzenie się przynajmniej jednego nowego wiązania. Reakcje chemiczne przebiegają z reguły z wydzieleniem lub pochłonięciem energii cieplnej, promienistej (alfa lub beta) lub elektrycznej.

  Aluminotermia – proces metalurgiczny otrzymywania metali poprzez redukcję ich tlenków sproszkowanym lub zgranulowanym glinem. Substraty tworzą mieszankę termitową, która reaguje z wydzieleniem dużych ilości ciepła, na skutek czego jej temperatura dochodzi do 3773 K (3500C), jest to wyższa temperatura niż ta podczas palenia magnezu (3100C)

  Ciepło w fizyce – jeden z dwóch, obok pracy, sposobów przekazywania energii wewnętrznej układowi termodynamicznemu. Jest to przekazywanie energii chaotycznego ruchu cząstek (atomów, cząsteczek, jonów).Żelazo (Fe, łac. ferrum) – metal z VIII grupy pobocznej o dużym znaczeniu gospodarczym, znane od czasów starożytnych.

  Przykładowe reakcje: 3Fe3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Fe + 3327 kJ Cr2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Cr + energia

  Aluminotermię wykorzystuje się w hutnictwie do otrzymywania wielu metali, w tym chromu, wanadu, manganu, a także niektórych żelazostopów.

  Ze względu na wysoką temperaturę reakcji aluminotermii jest ona wykorzystywana również w celach pirotechnicznych. Najpopularniejszą taką mieszaniną jest tzw. termit.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Termit.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Stefan Sękowski, Efektowna chemia, 8 czerwca 2020.
  Metalurgia – nauka o metalach, obejmująca m.in. obróbkę plastyczną, odlewnictwo, metaloznawstwo i metalurgię ekstrakcyjną. Przedmiotem badań metalurgii jest obróbka rud metali aż do produktu końcowego (np. kabel miedziany, drzwi samochodowe, profile aluminiowe). W języku potocznym utożsamiana jest często z hutnictwem, przy czym hutnictwo zajmuje się wyłącznie metalurgią ekstrakcyjną. Obecnie procesy ekstrakcji metali stanowią niewielki odsetek przedmiotów badań metalurgii, która skupia się głównie na przetwórstwie metali, czyli wytwarzaniu przedmiotów użytkowych.Tlenki – nieorganiczne związki chemiczne, zbudowane z tlenu i innego pierwiastka chemicznego. Powstają w wyniku reakcji pierwiastków z tlenem (utlenianie, spalanie) oraz rozkładu związków zawierających tlen. Najbardziej rozpowszechnionymi tlenkami są: woda (H2O), krzemionka, czyli główny składnik piasku kwarcowego (SiO2), dwutlenek węgla (CO2).
  Warto wiedzieć że... beta

  Tritlenek diglinu (nazwa Stocka: tlenek glinu(III), pot. tlenek glinu), Al2O3 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym glin występuje na III stopniu utlenienia. Występuje w wielu odmianach polimorficznych, z których najważniejsze to:
  Mangan (Mn, łac. manganum) – pierwiastek chemiczny należący w układzie okresowym do grupy metali przejściowych.
  Hutnictwo – gałąź przemysłu zajmująca się wytapianiem metali i ich stopów z rud z domieszką złomu oraz ich obróbką:
  Redukcja (inna nazwa elektronacja) – proces, w trakcie którego atom lub ich grupa przechodzi z wyższego na niższy stopień utlenienia.
  Chrom (Cr, łac. chromium) – pierwiastek chemiczny, metal przejściowy z bloku d układu okresowego. Ma 13 izotopów, od Cr do Cr, z czego trwałe są izotopy 50, 52, 53 i 54. Został odkryty w roku 1797 przez Louisa Nicolasa Vauqellina.
  Tlenek chromu(III) (Cr2O3, inaczej: tlenek chromowy, zieleń chromowa) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków chromu, w którym chromu znajduje się na III stopniu utlenienia.
  Tlenek żelaza(II) diżelaza(III), Fe3O4 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym żelazo występuje na II i III stopniu utlenienia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.645 sek.