• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aluminium utwardzane dyspersyjnie

  Przeczytaj także...
  Utwardzanie wydzieleniowe lub umocnienie wydzieleniowe (nieściśle nazywane też umocnieniem/utwardzeniem dyspersyjnym) - metoda obróbki cieplnej metali, prowadząca do zwiększenia ich wytrzymałości mechanicznej. Wzmocnienie/umocnienie jest efektem wydzielenia rozpuszczonego składnika z przesyconego roztworu stałego, co w temperaturze niższej prowadzi w efekcie do zmiany struktury i właściwości stopu.Reaktor jądrowy – urządzenie, w którym przeprowadza się z kontrolowaną szybkością reakcje jądrowe; na obecnym etapie rozwoju nauki i techniki są to przede wszystkim reakcje rozszczepienia jąder atomowych. Reakcje te mają charakter łańcuchowy – produkty reakcji (w tym głównie neutrony) mogą zainicjować kilka następnych. Aby uniknąć lawinowego wzrostu szybkości reakcji, reaktor dzieli się na strefy wypełnione na przemian paliwem, chłodziwem oraz moderatorem, czyli substancją spowalniającą neutrony. Szybkość reakcji kontrolowana jest m.in. przez zmianę wzajemnego położenia lub proporcji tych składników, a także przez wprowadzanie dodatkowych substancji pochłaniających lub spowalniających neutrony, zawartych w tzw. prętach regulacyjnych (służących do normalnej regulacji parametrów reakcji) oraz prętach bezpieczeństwa (stosowanych do awaryjnego wyłączania reaktora). Substancjami używanymi do pochłaniania neutronów termicznych są m.in. bor i kadm, natomiast jako moderatorów używa się m.in. berylu, grafitu, a także wody, pełniącej równocześnie rolę chłodziwa.
  Aluminium – glin o czystości technicznej, zawierający różne ilości zanieczyszczeń, zależnie od metody otrzymywania. W wyniku rafinacji elektrolitycznej otrzymuje się aluminium zawierające 99,95–99,955% Al. Aluminium hutnicze, otrzymywane przez elektrolizę tlenku glinu w stopionym kriolicie, zawiera 99,0–99,8% Al.

  Aluminium utwardzane dyspersyjnie (ang. sintered aluminium powder, SAP) – spiek aluminium i jego tlenku, w ilości do 20% Al2O3. Dzięki obecności tlenku w strukturze materiału (hamuje proces rekrystalizacji), utrzymuje on dobre własności wytrzymałościowe do temperatur bliskich 500 °C.

  Otrzymywany przez mieszanie Al i Al2O3 lub przez mielenie proszkowanego Al z jednoczesnym kontrolowanym utlenianiem ziaren. Mieszanina podlega prasowaniu, spiekaniu pod ciśnieniem i wytłaczaniu. Gatunki SAP 865, 895 i 930 zawierają odpowiednio 13-14, 10-11 i ~7% tlenku.

  Wykorzystywane w produkcji koszulek elementów paliwowych i konstrukcyjnych rdzeni reaktorów jądrowych.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. red. nacz. tomu Jan Zienkiewicz: red. nacz. Heliodor Chmielewski: Encyklopedia Techniki. T. Energia jądrowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1970, s. 16, seria: Encyklopedia Techniki.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • utwardzanie dyspersyjne
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Charakterystyka spieków SAP (ang.)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.614 sek.