• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Alternatywa wykluczająca  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Funktor zdaniotwórczy – wyrażenie, które wraz z innymi wyrażeniami, nazywanymi argumentami funktora, tworzy zdanie lub funkcję zdaniową.Arytmetyka modularna, arytmetyka reszt – w matematyce system liczb całkowitych, w którym liczby „zawijają się” po osiągnięciu pewnej wartości nazywanej modułem, często określanej terminem modulo (skracane mod). Pierwszy pełny wykład arytmetyki reszt przedstawił Carl Friedrich Gauss w Disquisitiones Arithmeticae („Badania arytmetyczne”, 1801).
  Symbol bramki logicznej alternatywy wykluczającej

  Alternatywa wykluczająca (inne używane nazwy: alternatywa rozłączna, różnica symetryczna, suma poprzeczna, suma modulo 2, kontrawalencja, XOR, Exclusive OR, EOR) – logiczny funktor zdaniotwórczy (dwuargumentowa funkcja boolowska). Różnica symetryczna zdań jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy dokładnie jedno ze zdań jest prawdziwe:

  Przestrzeń metryczna – zbiór z zadaną na nim metryką, tj. funkcją, która określa odległość między każdą parą elementów tego zbioru.Kareta (ang. caret) – nazwa symbolu ^ (czasami nazywanego daszkiem lub dzióbkiem). W Standardzie Unicode ma kod U+005E, a w ASCII ma szesnastkowy kod 5E.

  Odpowiada wyrażeniu „albo ... albo ...”. Innym oznaczeniem jest .

  Logika (gr. λόγος, logos – rozum, słowo, myśl) – wedle klasycznej definicji – nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Jako taka wraz z retoryką logika stanowiła część filozofii. Współczesna logika wykorzystując metodę formalną znacznie rozszerzyła pole badań włączając w to badania nad matematyką (metamatematyka, logika matematyczna), konstruowanie nowych systemów logicznych (np. logiki wielowartościowe), czysto teoretyczne badania o matematycznym charakterze (np. teoria modeli), zastosowania logiki w informatyce i sztucznej inteligencji (logic for computer science).Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.

  gdzie: 1 – zdanie prawdziwe 0 – fałszywe

  Przy użyciu funkcji XOR dla więcej niż dwóch argumentów wynik jest prawdziwy, gdy nieparzysta liczba argumentów jest prawdą.

  Spis treści

 • 1 Informatyka
 • 2 Własności
 • 3 Przykłady
 • 4 Zobacz też


 • Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Różnica symetryczna zbiorów A {displaystyle A} i B {displaystyle B} to zbiór, do którego należą te elementy zbioru A {displaystyle A} , które nie należą do zbioru B {displaystyle B} oraz te, które należą do zbioru B {displaystyle B} , ale nie należą do zbioru A {displaystyle A} .
  Działanie dwuargumentowe a. binarne – w algebrze działanie algebraiczne o argumentowości równej 2, czyli funkcja przypisująca dwóm elementom inny; wszystkie elementy mogą pochodzić z innych zbiorów.
  Zbiór – pojęcie pierwotne teorii zbiorów (znanej szerzej jako teoria mnogości; za jej twórcę uważa się Georga Cantora) leżące u podstaw całej matematyki; intuicyjnie jest to nieuporządkowany zestaw różnych obiektów, czy też kolekcja niepowtarzających się komponentów bez wyróżnionej kolejności.
  Grupa przemienna (abelowa) – grupa, w której działanie jest przemienne. Zwyczajowo, w przypadku grup przemiennych stosuje się zapis addytywny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.