• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Altanniki

  Przeczytaj także...
  Okres godowy – u zwierząt jest to najbardziej korzystny okres, zazwyczaj w porze obfitości pokarmu i wody, w którym zwierzęta te łączą się w pary i przystępują do rozrodu. Jest on różny u różnych gatunków. Występowanie okresów godowych można uzasadnić ewolucyjnym przystosowaniem do występujących w naturze pór roku i mniejszych szans przeżycia młodych zimą niż latem.Pióro (łac. penna) – twory nabłonkowe pokrywające ciała ptaków , a w czasach prehistorycznych niektórych dinozaurów, przede wszystkim z grupy teropodów, zwłaszcza celurozaurów. Podobnie jak łuski u gadów, pióra zachodzą na siebie dachówkowato. Wyrastają z brodawek skórnych zbudowanych z komórek mezodermalnych, w których formują się najpierw pióra embrionalne (puchowe), a następnie pióra ostateczne (penna).
  Korołazy (Climacteridae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca kilka gatunków małych ptaków, występujących wyłącznie w Australii i na Nowej Gwinei.

  Altanniki (Ptilonorhynchidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), najbliżej spokrewniona z korołazami (Climacteridae). Występują w Nowej Gwinei i Australii. Większość żyje na terenach leśnych, niektóre na otwartych obszarach buszu. Żywią się przede wszystkim owocami.

  Altannik lśniący, altannik fioletowy (Ptilonorhynchus violaceus) – gatunek ptaka z rodziny altanników (Ptilonorhynchidae) występujący w dżunglach deszczowych i innych lasach w dwóch regionach wschodniej Australii, od północnego Queensland na północy po Wiktorię na południu. Jest jedynym przedstawicielem rodzaju Ptilonorhynchus.Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).

  Są to ptaki średniej wielkości o mocnych dziobach. Upierzenie ma zwykle kolorystykę płowobrązową, zieloną lub szarą; u samców połowy z gatunków jest jaskrawsze niż u samicy.

  W porze godów samce większości gatunków budują strojne altanki służące wabieniu samic. Właściwe gniazdo ma czarkowaty kształt i jest budowane tylko przez samicę. W lęgu 1–2 jaja, wysiadywane przez 19–24 dni. Po około 18–21 dniach pisklęta opuszczają gniazdo.

  Systematyka[]

  Do rodziny zaliczane są następujące rodzaje:

  Australia (Związek Australijski, Commonwealth of Australia) – państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Jedyny kraj, który obejmuje cały kontynent. Siłą rzeczy nie posiada granic lądowych z żadnym państwem.Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.
 • Ailuroedus
 • Scenopoeetes – jedynym przedstawicielem jest Scenopoeetes dentirostris – zębatek
 • Archboldia – jedynym przedstawicielem jest Archboldia papuensis – parkietnik
 • Amblyornis
 • Prionodura – jedynym przedstawicielem jest Prionodura newtoniana – budnik
 • Sericulus
 • Ptilonorhynchus – jedynym przedstawicielem jest Ptilonorhynchus violaceus – altannik lśniący
 • Chlamydera
 • Pusta altanka altannika lśniącego

  Przypisy

  1. Ptilonorhynchidae, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Systematyka i nazwy polskie za: Paweł Mielczarek, Marek Kuziemko: Rodzina: Ptilonorhynchidae Gray,GR, 1841 - altanniki - Bowerbirds (wersja: 2015-25-27). W: Kompletna lista ptaków świata [on-line]. Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. [dostęp 2015-11-01].
  3. Frank Gill, David Donsker (red.): Lyrebirds, scrubbirds, bowerbirds & Australasian wrens (ang.). IOC World Bird List: Version 5.4. [dostęp 2015-11-01].

  Bibliografia[]

  1. Zwierzęta : encyklopedia ilustrowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. ISBN 83-01-14344-4.

  Linki zewnętrzne[]

 • Artykuł na temat dymorfizmu płciowego oraz zmiennych cech u osobników jednego gatunku w rodzinie altanników (ang.)
 • Gniazdo – różnego typu konstrukcje, wykonane przez zwierzęta jako schronienie, a zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych. Gniazda budują stawonogi, ryby, żaby, ptaki, a także gady. Gniazda pełniące funkcje inkubatorów budowały także dinozaury. Ssaki budują zwykle gniazda mieszkalne lub legowiska.Chlamydera – rodzaj ptaków z rodziny altanników (Ptilonorhynchidae), obejmujący gatunki występujące na Nowej Gwinei i w Australii.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sericulus – rodzaj ptaków z rodziny altanników (Ptilonorhynchidae), obejmujący gatunki występujące na Nowej Gwinei i w Australii.
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Amblyornis – rodzaj ptaków z rodziny altanników (Ptilonorhynchidae), obejmujący gatunki występujące na Nowej Gwinei.
  Lęg, ląg – w znaczeniu ogólnym: wylęganie się, wyklucie się, czyli wydobycie się zwierząt z jaj. W zoologii mianem lęg określane są wszystkie jaja danego zwierzęcia wysiadywane jednocześnie, a w ornitologii również wszystkie pisklęta pochodzące z jednego zniesienia, wychowywane przez jednych rodziców lub jeden cykl rozrodczy obejmujący okres od budowy gniazda po uzyskanie samodzielności przez pisklęta. W tym ostatnim znaczeniu termin lęg może być użyty w odniesieniu do pary ptaków lub do całego gatunku.
  Parkietnik, altannik Archbolda (Archboldia papuensis) – gatunek ptaka z rodziny altanników (Ptilonorhynchidae), jedynego przedstawiciela rodzaju Archboldia. Przez niektórych autorów umieszczany w rodzaju Ailuroedus. Jest rzadkim ptakiem endemicznym, charakterystycznym tylko dla wewnętrznych, wyżej położonych obszarów Nowej Gwinei. Jego nazwa rodzajowa została nadana na cześć amerykańskiego zoologa i badacza Nowej Gwinei, Richarda Archbolda. Jako jedyny przedstawiciel altanników tworzy w okresie godowym zamiast altanek ozdobne dywany mające na celu przywabić samice. Wyróżnia się dwa podgatunki, czasem podnoszone do rangi osobnych gatunków:
  Ailuroedus – rodzaj ptaków z rodziny altanników (Ptilonorhynchidae), obejmujący gatunki występujące w Australii i Nowej Gwinei.
  Dziób (rostrum) – rogowy twór u ptaków oraz niektórych innych zwierząt. Tworzą go przekształcone kości szczęki górnej, kości międzyszczękowej oraz kości żuchwy. Kości te tworzą zrąb kostny pokryty pochwą rogową – ramfoteką (rhamphotheca). Część dzioba najbardziej wysunięta do przodu to wierzchołek (culmen).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.044 sek.