• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Alphonse Louis Pierre Pyrame de Candolle

  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Berlińsko-Brandenburska Akademia Nauk (dawniej: Pruska Akademia Nauk, niem. Preußische Akademie der Wissenschaften) – akademia założona w Berlinie 11 lipca 1700.
  Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa (lit. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) – litewska biblioteka narodowa założona w 1919 roku w Kownie, przeniesiona w 1963 roku i działająca do dziś w Wilnie.

  Alphonse Louis Pierre Pyrame de Candolle (ur. 28 października 1806 w Paryżu, zm. 4 kwietnia 1893 w Genewie) – botanik szwajcarski, zajmował się taksonomią roślin, prekursor geografii roślin.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Alphonse Louis Pierre Pyrame de Candolle urodził się 28 października 1806 roku w Paryżu. Był synem botanika Augustina de Candolle (1778–1841).

  Fitogeografia (geografia roślin) – dział biogeografii i botaniki (dokładniej geobotaniki) zajmujący się badaniem rozmieszczenia roślin na kuli ziemskiej i jego przyczynami.Botanika (biologia roślin; gr. botanē = zieleń, owoc, roślina) – dział biologii zajmujący się roślinami. Obejmuje całokształt wiedzy o świecie roślin i związanych z nimi zjawiskach. Szeroki zakres problematyki jest przyczyną wyodrębniania licznych, w różnym stopniu samodzielnych działów, wymagających stosowania swoistych metod i technik badawczych.

  W 1829 roku zdobył doktorat z prawa. W 1831 roku uzyskał honorową profesurę z botaniki na uniwersytecie w Genewie, gdzie po ojcu objął katedrę botaniki i poprowadził tamtejszy ogród botaniczny (1835–1850). Jego syn Casimir Pyrame de Candolle (1836–1918) został również botanikiem i kontynuwal prace ojca w zakresie taksonomii roślin.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.

  Alphonse de Candolle zmarł 4 kwietnia 1893 w Genewie.

  Działalność naukowa[ | edytuj kod]

  W latach 1844–1873 we współpracy z innymi botanikami kontynuował prace nad systematyką roślin rozpoczętą przez ojca w 1824 roku. Pozostawał w kontakcie listownym z wieloma biologami, m.in. z Charles'em Darwinem (1809–1882).

  Był prekursorem geografii roślin i zajmował się badaniem pochodzenia roślin uprawnych. Odkrył wiele gatunków.

  Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Publikacje[ | edytuj kod]

  Kontynuował wydawanie dzieła zapoczątkowanego przez ojca Prodomus systematis naturalis regni vegetablis, dodał do niego Monographiae phanerogamarum (1878–1883). Napisał również:

 • 1855 – Géographie botanique raisonnée
 • 1882–1886 – L'origine des plantes cultivées
 • 1873 – Histoire des sciences et des savants depuis deux siècles
 • Członkostwa, wyróżnienia i odznaczenia[ | edytuj kod]

 • Order Narodowy Zasługi (Francja)
 • 1836 – wybrany na członka Niemieckiej Akademii Przyrodników „Leopoldina” (niem. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina)
 • 1874 – członek korespondencyjny Pruskiej Akademii Nauk
 • Członek korespondencyjny Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. The International Plant Names Index: A.DC. – Alphonse Louis Pierre Pyramus de Candolle 1806–1893 (ang.). [dostęp 2016-10-26].
  2. Luc Lienhard: Candolle, Alphonse de. W: Historisches Lexikon der Schweiz. [dostęp 2016-10-30]. (niem.)
  3. Heinz Balmer: Candolle, Casimir de. W: Historisches Lexikon der Schweiz. [dostęp 2016-10-30]. (niem.)
  4. The International Plant Names Index: Lista roślin opisanych przez A.DC. (ang.). [dostęp 2016-10-26].
  5. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina: Mitgliederverzeichnis (niem.). [dostęp 2016-10-30].
  6. BERLIN-BRANDENBURGISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN: Mitglieder der Vorgängerakademien: Alphonse-Louis-Pierre-Pyramus de Candolle (niem.). [dostęp 2016-10-30].
  7. Российская академия наук: Декандоль Альфонс-Луи-Пьер-Пирамю (ros.). [dostęp 2016-10-30].
  Taksonomia roślin – dział systematyki roślin obejmujący teorię i praktykę klasyfikowania organizmów roślinnych, zajmujący się techniką wyróżniania i opisywania taksonów roślinnych, a więc ich klasyfikacją, nazewnictwem i hierarchizacją. Rozdzielenie systematyki biologicznej na roślinną i zwierzęcą jest zaszłością historyczną pochodzącą jeszcze od Linneusza, ale ze względu na konserwatyzm środowiska naukowego wciąż jeszcze ma wpływ na stan aktualny. Taksonomia roślin (także glonów i grzybów) regulowana jest zasadami określonymi w Międzynarodowym Kodeksie Nomenklatury Botanicznej.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Warto wiedzieć że... beta

  Karol Robert Darwin (ang. Charles Robert Darwin; ur. 12 lutego 1809 w Shrewsbury, zm. 19 kwietnia 1882 w Downe) – angielski przyrodnik, twórca teorii ewolucji, zgodnie z którą wszystkie gatunki pochodzą od wcześniejszych form, autor publikacji, w których przedstawił argumenty na poparcie swej tezy. Darwin uważał, że rozgałęziony schemat ewolucji wynika z procesu, który nazwał doborem naturalnym. Prawdziwość teorii ewolucji została zaakceptowana przez wielu naukowców przyrodników i dużą część społeczeństwa już za życia Darwina; jednak dopiero po pojawieniu się współczesnej syntezy ewolucji (którą opracowano w okresie od początku lat 30. do końca lat 50. XX wieku) naukowcy powszechnie zgodzili się, że dobór naturalny jest podstawowym mechanizmem ewolucji, a sam proces ciągłych zmian, z których wyłaniają się nowe jakości, niezaprzeczalnym faktem. W swojej zmodyfikowanej formie odkrycia naukowe Darwina są teorią unifikującą nauki o życiu i wyjaśniającą różnorodność biologiczną.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Paryż (fr. Paris) – stolica i największa aglomeracja Francji, położona w centrum Basenu Paryskiego, nad Sekwaną (La Seine). Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju. Znajdują się tu liczne zabytki i atrakcje turystyczne, co powoduje, że Paryż jest co roku odwiedzany przez ok. 30 milionów turystów.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Uniwersytet Genewski (fr. Université de Genève) – państwowy uniwersytet założony przez Jana Kalwina w 1559 w Genewie w Szwajcarii.
  Ogród botaniczny – urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, będący miejscem ochrony ex situ, uprawy roślin różnych stref klimatycznych i siedlisk, uprawy roślin określonego gatunku oraz prowadzenia badań naukowych i edukacji.
  Niemiecka Akademia Przyrodników Leopoldina także Leopoldina (niem. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina) – najstarsze niemieckie towarzystwo naukowe, założone w 1652 roku w Schweinfurcie na wzór renesansowych akademii włoskich, specjalizujące się w naukach przyrodniczych i medycznych. Jest to najstarsze działające nieprzerwanie towarzystwo tego typu na świecie. W 2017 roku członkami akademii było 1576 osób.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.