• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Almanach

  Przeczytaj także...
  The New York Times Almanac jest almanachem, popularną publikacją informacyjną wydawaną w Stanach Zjednoczonych, tworzoną przez zespół wpływowej gazety The New York Times. Pierwsze wydanie ukazało się pod koniec 1997 jako New York Times Almanac 1998.The World Factbook jest coroczną publikacją Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych zawierającą podstawowe informacje o wszystkich krajach świata. Factbook na kilku stronach podsumowuje najważniejsze informacje o danym kraju: jego historię, geografię, demografię, rząd, gospodarkę, telekomunikację, transport, wojsko i kwestie międzynarodowe. Redakcja mieści się w Waszyngtonie. Z chwilą wydania I wydania w 1980 tytuł publikacji był następujący: National Basic Intelligence Factbook, lecz już w kolejnym roku nosił bieżący tytuł. Obecnie informator wydawany jest przez 2 niezależne (w dwóch nakładach) od siebie firmy:
  Periodyk (fr. périodique) – czasopismo o regularnej częstotliwości ukazywania się (np. dziennik, tygodnik, miesięcznik, kwartalnik, rocznik). Ze względu na to, że część czasopism wydawana jest regularnie, periodyk jest w praktyce synonimem czasopisma.
  Almanach z 1739 roku
  Calendarium cracoviense

  Almanach – termin ma kilka znaczeń:

  Cecha statystyczna – właściwość populacji, która jest przedmiotem badania statystycznego. Zgodnie z definicją cecha statystyczna jest to funkcja przypisująca elementom populacji elementy zbioru wartości cechy statystycznej.Almanach Gotajski (Almanach de Gotha) – rocznik genealogiczny wydawany przez wydawnictwo "Justus Perthes" w językach niemieckim i francuskim w niemieckim mieście Gotha w latach 1763 – 1944. Od 1956 wydawany jest (tylko w języku niemieckim) przez SA Starke Verlag w Limburgu a.d.Lahn pod nową nazwą Genealogisches Handbuch des Adels, (GHdA) i obejmuje rodziny, których godność szlachecka została niegdyś uznana/nadana przez panujących w państwach języka niemieckiego, podzielone na "A" – prastara szlachta (niem Uradel), i "B" – szlachectwo z nadania (Briefadel).
  1. Publikacja periodyczna (najczęściej rocznik) lub jednorazowa, zawierająca zebrane artykuły i informacje dotyczące wielu lub jednej dziedziny życia, nauki, sztuki, np. dane kalendarzowe, fakty historyczne, porady, artykuły z określonej dziedziny nauki lub sztuki, alfabety i języki świata, genealogie, biografie, dane statystyczne, informacje ekonomiczne i polityczne.
  2. Almanach oficerski – informacje z dziedziny wojskowości.
  3. W satelitarnych technikach pomiarowych oznacza statyczne i dynamiczne parametry orbity satelity, określające przybliżoną pozycję satelity oraz pochodne położenia po czasie (prędkość i przyspieszenie).

  Najbardziej popularne almanachy ogólne[ | edytuj kod]

 • The New York Times Almanac
 • TIME Almanac
 • Whitaker's Almanack
 • The World Factbook
 • The World Almanac and Book of Facts
 • Der Fischer Weltalmanach
 • Najbardziej popularne almanachy branżowe[ | edytuj kod]

 • The Old Farmer's Almanac
 • National Geographic Almanac of American History
 • Sports Illustrated Almanac
 • Stock Trader's Almanac
 • Library and Book Trade Almanac
 • Horsekeeping Almanac
 • The Nautical Almanac
 • Inne almanachy[ | edytuj kod]

 • Almanach Gotajski
 • Almanach Mediów i Reklamy
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Almanach oficerski: praca zbiorowa, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1923
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Almanach Historyczny
 • Wykaz almanachów
 • TIME Almanac jest almanachem, publikacją informacyjną wydawaną w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza edycja almanachu została opublikowana w 1947 przez Dana Golenpaul jako Information Please Almanac. Nazwę zmieniono w 1999, kiedy prawa wydawnicze kupił Time.The World Almanac and Book of Facts (Almanach świata i książka faktów) jest popularną wielonakładową, 1-tomową amerykańską publikacją informacyjną. Jest przysłowiową kopalnią wiedzy informującą o zmianach zachodzących w poszczególnych państwach świata, najbardziej spektakularnych wydarzeniach oraz wyczynach sportowych. Znaczną część poświęcono sprawom mogącym zainteresować czytelnika północnoamerykańskiego. Dla wielu pełni rolę najbardziej esencjonalnej współczesnej encyklopedii. Jej nabywcami są biblioteki, szkoły, przedsiębiorstwa jak i czytelnicy indywidualni w Stanach Zjednoczonych i w bardziej ograniczonym stopniu w innych częściach świata. Łącznie sprzedano ponad 80 mln egzemplarzy.
  Warto wiedzieć że... beta

  Biografia (gr. bíos – życie i gráphō – pisze) – opis życia postaci o charakterze naukowym, literackim lub popularyzatorskim. Opisywana postać zwykle jest wybitna.
  The Nautical Almanac jest popularnym tytułem dla serii oficjalnych brytyjskich almanachów opublikowanych pod różnymi tytułami od pierwszego wydania Nautical Almanac i Astronomical Ephemeris w 1767. Był to pierwszy w historii almanach morski zawierający dane ułatwiające określenie długości geograficznej na morzu. Pierwotnie był publikowany przez Królewskie Obserwatorium Astronomiczne w Greenwich (Royal Observatory Greenwich) pod Londynem.
  Der Fischer Weltalmanach jest almanachem, popularną publikacją informacyjną wydawaną w Niemczech, we Frankfurcie nad Menem, tworzoną corocznie od końca 1959 przez zespół Fischer Taschenbuch Verlag.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.