• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Allaeochelys crassesculpta

  Przeczytaj także...
  Allaeochelys – wymarły rodzaj żółwi skrytoszyjnych z rodziny miękkoskórkowatych (Carettochelyidae). Skamieniałe szczątki przedstawicieli żyjącego w eocenie rodzaju były odkrywane w Messel Pit, kamieniołomie powstałym w miejscu dawnego jeziora wulkanicznego zlokalizowanym pomiedzy Darmstadt i Frankfurtem w Niemczech, oraz w okolicy wsi Cazurra w hiszpańskiej prowincji Zamora.Miękkoskórkowate, żółwie dwupazurzaste, żółwie miękkoskóre (Carettochelyidae) – monotypowa rodzina żółwi skrytoszyjnych. Jedynym żyjącym przedstawicielem jest żółw dwupazurzasty (Carettochelys insculpta) żyjący w Nowej Gwinei i północnej Australii.
  Żółwie skrytoszyjne (Cryptodira) – podrząd gadów z rzędu żółwi. Nazwa ich wzięła się od sposobu w jaki chowają głowę. Kiedy chcą to uczynić wyginają szyję w płaszczyźnie pionowej w kształcie litery S i chowają ją do środka pancerza. Żółwie skrytoszyjne obejmują 11 rodzin, które opanowały różne środowiska: są gatunki całkowicie lądowe, ziemnowodne, wodne żyjące w wodach słodkich jak i w morskich. Występują na całym świecie oprócz Antarktydy i Grenlandii.

  Allaeochelys crassesculptawymarły gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny miękkoskórkowatych (Carettochelyidae). Skamieniałe szczątki przedstawicieli żyjącego w eocenie gatunku znaleziono w Messel Pit, zlokalizowanym pomiędzy Darmstadt i Frankfurtem w Niemczech – w kamieniołomie powstałym w miejscu dawnego jeziora wulkanicznego.

  Australia (Związek Australijski, Commonwealth of Australia) – państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Jedyny kraj, który obejmuje cały kontynent. Siłą rzeczy nie posiada granic lądowych z żadnym państwem.Dymorfizm płciowy, dwupostaciowość – rodzaj dymorfizmu przejawiający się różnicami w morfologii samicy i samca jednego gatunku. Zjawisko to jest widoczne u wielu grup zwierząt, np.:

  Historia odkryć[]

  Gatunek został opisany po raz pierwszy w 1922 roku przez niemieckiego paleontologa Hermanna Harrassowitza. Harrassowitz ulokował gatunek w rodzaju Anosteira i nadał nazwę Anosteira gracilis. W 1977 roku France de Broin zaliczył gatunek do rodzaju Allaeochelys. W 2012 roku paleontolodzy z Uniwersytetu w Tybindze znaleźli szczątki pary A. crassesculpta, która najprawdopodobniej przed 47 milionami lat zatruła się jednocześnie w ówczesnym jeziorze Messel substancjami wydobywającymi się z wyziewów wulkanicznych. Sensację wzbudził fakt, że zwierzęta zmarły podczas kopulacji. Był to pierwszy udokumentowany przypadek odkrycia kopalnych śladów pary kręgowców zmarłych równocześnie podczas aktu płciowego.

  Wymieranie, ekstynkcja – proces zanikania gatunków lub innej grupy taksonomicznej. Najczęściej naturalny proces związany z istnieniem życia na Ziemi i towarzyszący jego istnieniu od samego początku. W skali milionów lat szacuje się tempo wymierania gatunków na zaniknięcie jednego gatunku co rok do pięciu lat. Na wielkość tę ogromny wpływ mają jednak okresowo następujące masowe wymierania. Pomiędzy nimi tempo wymierania jest niewielkie, szacowane na wymarcie jednego gatunku co kilkaset lat. Wpływem cywilizacji ludzkiej tłumaczy się zwiększone tempo wymierania gatunków dokumentowane od kilkudziesięciu tysięcy lat, zwłaszcza w okresie ostatnich kilkuset lat. Współcześnie, według różnych ocen, wymiera od 5 tysięcy do 500 tysięcy gatunków rocznie.Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.

  Morfologia[]

  Karapaks żółwia miał około 30 cm długości. Naukowcy odnotowali wyraźne cechy dymorfizmu płciowego. Samce były mniejsze od samic o około 17% i miały wyraźnie dłuższy ogon, który w przeciwieństwie do ogonów samic przekraczał krawędź karapaksu.

  Rozmieszczenie geograficzne[]

  Żółwie z rodzaju Allaeochelys rozpowszechniły się w trzeciorzędzie na terenie Ameryki Północnej, Azji i Europie. A. crassesculpta znany jest wyłącznie z kopalnych śladów odkrytych w kopalni Messel. Łącznie odkryto tam skamieniałe szczątki 51 przedstawicieli gatunku. Ich najbliższymi współczesnymi krewnymi są prawdopodobnie wyraźnie większe żółwie dwupazurzaste (Carettochelys insculpta), żyjące w wodach Australii i Nowej Gwinei.

  Gady (Reptilia, od łac. repto – czołgać się) – parafiletyczna grupa zmiennocieplnych owodniowców. Współczesne gady są pozostałością po znacznie większej grupie zwierząt, której największy rozkwit przypadł na erę mezozoiczną. Obecnie żyją tylko cztery rzędy gadów, ich pozostałe znane linie ewolucyjne wymarły. Niektóre kopalne gady naczelne, czyli archozaury (takie jak pterozaury i dinozaury), były prawdopodobnie zwierzętami stałocieplnymi.Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km² (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.

  Przypisy[]

  1. Hermann Harrassowitz. Die Schildkrötengattung Anosteira von Messel bei Darmstadt und ihre stammesgeschichtliche Bedeutung. „Abhandlungen der Hessischen Geologischen Landesanstalt zu Darmstadt”. 8, s. 137–226, 1922 (niem.). 
  2. Paleobiology Database: Allaeochelys (ang.). paleodb.org. [dostęp 2012-06-20].
  3. France de Broin: Contribution à l'étude des chélonienschéloniens continentaux du crétacé et du tertiaire de France. Paryż: Éditions du muséum - Paris, 1977, seria: Mémoires du Muséum national d'histoire naturelle. ISBN 2856530257.
  4. Walter G. Joyce, Norbert Micklich, Stephan F. K. Schaal, Torsten M. Scheyer. Caught in the act: the first record of copulating fossil vertebrates. „Biology Letters”, 2012-06-20. DOI: 10.1098/rsbl.2012.0361. ISSN 1744-9561 (ang.). 
  5. Hans-Volker Karl. Über Reptilienreste aus dem Alttertiär des nördlichen Alpenvorlandes bei Siegsdorf/Oberbayern. „Joannea - Geologie und Paläontologie”. 4, s. 69–81, 2002. Institut für Geologie und Paläontologie. ISSN 1562-9449 (niem.). 
  6. Detailed Messel Eocene Fossil Turtle (ang.). fossilmuseum.net. [dostęp 2012-06-20].
  Azja (gr. Ἀσία Asía, łac. Asia) – część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi. Z powodów historycznych i kulturowych sama Azja bywa również nazywana kontynentem (zob. alternatywne listy kontynentów).Miękkoskórek dwupazurzasty, źółw dwupazurzasty, żółw miękkoskóry, żółw nowogwinejski (Carettochelys insculpta) – gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny miękkoskórkowatych (Carettochelyidae), jedyny przedstawiciel rodziny.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kopalnia Messel – dawna kopalnia odkrywkowa łupków bitumicznych koło miejscowości Messel, w powiecie Darmstadt-Dieburg w Hesji w Niemczech. Jedno z najbardziej znanych na świecie stanowisk paleontologicznych typu Konservat-Lagerstätte. W łupkach bitumicznych występują bardzo dobrze zachowane skamieniałości ssaków, ptaków, gadów, ryb, owadów i roślin z eocenu (datowanych na około 47 mln lat). Zespół skamieniałości wyróżnia się także dużą różnorodnością (ponad tysiąc gatunków). Podczas gdy większość znajdowanych w świecie skamieniałości zawiera jedynie fragmenty szkieletów, w złożach Messel zachowały się kompletne okazy z piórami, sierścią, a nawet i z zawartością żołądka. Najsłynniejszą skamieniałością wydobytą na terenie kopalni Messel są szczątki pierwotnego konia Hyracotherium. Kolejnymi unikatowymi znaleziskami są szczątki gatunku Darwinius masillae – wczesnego ssaka naczelnego z rodziny Notharctidae oraz Messelornis cristata – wymarłego ptaka z rodziny Messelornithidae.
  Darmstadt – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Hesja, siedziba rejencji Darmstadt oraz powiatu Darmstadt-Dieburg, liczy 149 728 mieszkańców (VI 2012).
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Trzeciorzęd – według starszych wersji periodyzacji jest to starszy okres ery kenozoicznej, od 65 do 1,8 mln lat temu. Dzieli się na:
  Nowa Gwinea (ang. New Guinea, indonez. Irian) – wyspa w zachodniej części Oceanu Spokojnego, w Melanezji. Druga, po Grenlandii, pod względem wielkości wyspa świata. Od zachodu przylega do niej Archipelag Malajski, od wschodu – Archipelag Bismarcka i Wyspy Salomona, a od południa – Australia oddzielona od niej Cieśniną Torresa. Wnętrze wyspy zajmują potężne, pokryte lodowcami, wznoszące się na blisko 5000 m n.p.m. Góry Śnieżne.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.