• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Alkohole wielowodorotlenowe

  Przeczytaj także...
  Reakcja charakterystyczna – w chemii analitycznej reakcja chemiczna umożliwiająca łatwą identyfikację określonego indywiduum chemicznego (atomu, jonu, grupy funkcyjnej, grupy związków chemicznych). Reakcje charakterystyczne prowadzą zwykle do zmiany barwy roztworu lub jego zmętnienia.Sacharoza, C12H22O11 – organiczny związek chemiczny z grupy węglowodanów będący zasadniczym składnikiem cukru trzcinowego i cukru buraczanego. Cząsteczka tego disacharydu zbudowana jest z D-fruktozy i D-glukozy połączonych wiązaniem (1→2)-β-O-glikozydowym.
  Mannitol, mannit – organiczny związek chemiczny, polihydroksylowy alkohol cukrowy. Występuje w formie dwóch enancjomerów – D i L. Stanowi bogate źródło przyswajalnego węgla i dlatego jest dodawany do podłoży hodowlanych (np. podłoże Chapmana służące izolacji i identyfikacji bakterii z rodzaju Staphylococcus).

  Alkohole wielowodorotlenowe, alkohole polihydroksylowe, poliolealkohole posiadające w swojej cząsteczce więcej niż jedną grupę hydroksylową (-OH). Są one zbliżone właściwościami do alkoholi monohydroksylowych. Można je podzielić, w zależności od liczby grup OH, na diole, triole i tak dalej.

  Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp.Glukoza (dokładniej: D-glukoza) – organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz. Jest białym, drobnokrystalicznym ciałem stałym, z roztworów wodnych łatwo krystalizuje jako monohydrat. Jest bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie (nie zmienia pH roztworu). Ma słodki smak, nieco mniej intensywny od sacharozy.

  Alkohole wielowodorotlenowe roztwarzają niebieski osad wodorotlenku miedzi(II) tworząc granatowy kompleks z jonem Cu. Jest to reakcja charakterystyczna.

  Podział[ | edytuj kod]

  Alkohole cukrowe (cukrole):

 • glikol (C2)
 • glicerol (C3)
 • erytrytol (C4)
 • ksylitol (C5)
 • inozytol (C6)
 • mannitol (C6)
 • sorbitol (C6)
 • perseitol (C7)
 • wolemitol (C7)
 • beta-sedoheptiol (C7)
 • Węglowodany:

 • glukoza (C6)
 • fruktoza (C6)
 • sacharoza (C12)
 • Występowanie poza Ziemią[ | edytuj kod]

  Pod koniec roku 2001 zespół badaczy z Ames Research Center w Kalifornii ogłosił, że meteoryt z Murchison zawiera poliole.

  Gliceryna, glicerol (łac. Glycerolum) – organiczny związek chemiczny z grupy cukroli; najprostszy trwały alkohol trójwodorotlenowy (triol).Diole (R(OH)2) – grupa organicznych związków chemicznych, alkohole zawierające dwie grupy hydroksylowe. Reaktywność dioli jest zbliżona do innych alkoholi.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. The Origin of Life, users.rcn.com [dostęp 2017-11-21].
  Warto wiedzieć że... beta

  Inozytol (łac. myo-Inositolum) – nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu – cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol). Najczęściej spotykaną w przyrodzie formą występowania jest mio-inozytol. Bywa określany jako "witamina B8", nie jest jednak witaminą, gdyż może być syntetyzowany przez organizm.
  Alkohol cukrowy (cukrol) – alkohol polihydroksylowy (poliol), w którego cząsteczce występują grupy hydroksylowe (-OH), po jednej przy każdym atomie węgla. Ogólny wzór cukroli to CnHn+2(OH)n.
  Wodorotlenek miedzi(II), Cu(OH)2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, związek miedzi na stopniu utlenienia II.
  Sorbitol (sorbit), C6H8(OH)6 – organiczny związek chemiczny z grupy cukroli, alkohol heksahydroksylowy; bezbarwna substancja krystaliczna o słodkim smaku, dobrze rozpuszczalna w wodzie. Otrzymywany jest poprzez redukcję glukozy. Stosowany jako dodatek do żywności E420.
  β-Sedoheptitol, (2R,3R,4S,5R,6S)-heptano-1,2,3,4,5,6,7-heptaol, C7H16O7 – alkohol polihydroksylowy o słodkim smaku (cukrol).
  Murchison – meteoryt z grupy chondrytów węglistych, znaleziony po spadku w stanie Wiktoria w południowej Australii. Zebrano szereg kawałków o łącznej wadze przeszło 100 kg, w tym największy o wadze 7 kg. Słynny z odkrycia w nim 18 (według innych źródeł 19) aminokwasów białkowych pozaziemskiego pochodzenia. Holenderscy, brytyjscy i amerykańscy uczeni znaleźli w nim cząsteczki zasad azotowych uracylu i ksantyny wchodzących w skład nukleotydów, prekursorów molekuł tworzących RNA i DNA. Było to pierwsze potwierdzone odkrycie pozaziemskich aminokwasów białkowych, które zapoczątkowało badania i poszukiwania tych substancji w innych chondrytach węglistych, a potem także w kosmosie.
  Ksylitol (C5H12O5) – organiczny związek chemiczny, pięciowęglowy alkohol polihydroksylowy słodki w smaku (cukrol), zredukowana pochodna ksylozy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.614 sek.