• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Alkohol absolutny

  Przeczytaj także...
  Destylacja azeotropowa – jeden z rodzajów destylacji z użyciem czynnika rozdzielającego, zmieniającego względne lotności pierwotnych składników rozdzielanej mieszaniny. W przypadku destylacji azeotropowej czynnik rozdzielający tworzy ze składnikiem lub składnikami rozdzielanej mieszaniny taki azeotrop, że staje się możliwe rozdzielenie związków bliskowrzących lub tworzących inne azeotropy. Jest korzystne, jeżeli w powstających układach azeotropowych występuje obszar ograniczonej mieszalności cieczy, co ułatwia rozdzielanie. Do grupy procesów destylacji z użyciem czynnika rozdzielającego należy również destylacja ekstrakcyjna i destylacja zeotropowa.ppm (ang. parts per million) - sposób wyrażania stężenia bardzo rozcieńczonych roztworów związków chemicznych. Stężenie to jest pochodną ułamka molowego i określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 milion cząsteczek roztworu.
  Spirytus rektyfikowany – destylat lub wodny roztwór alkoholu etylowego o zawartości alkoholu (objętościowo) około 96%. Ponieważ alkohol etylowy tworzy z wodą mieszaninę azeotropową, jest to maksymalne stężenie, które można otrzymać przez rektyfikację spirytusu surowego.

  Spirytus bezwodny (alkohol absolutny) – alkohol etylowy o niewielkiej zawartości wody (<0,2%). Ilość wody można ograniczyć do wartości liczonych w ppm. Dawniej otrzymywany był przez destylację azeotropową mieszaniny spirytusu rektyfikowanego z benzenem. Obecnie, ze względu na dużą toksyczność benzenu (nawet w stężeniu rzędu 1 ppm w powietrzu), tę metodę stosuje się tylko przy oczyszczaniu spirytusu do celów laboratoryjnych.

  Benzen – organiczny związek chemiczny z grupy arenów. Jest to najprostszy karbocykliczny, obojętny węglowodór aromatyczny. Jego nieorganicznym analogiem jest borazyna.

  Spirytus bezwodny stosowany jest m.in. w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym oraz jako biokomponent do ropopochodnych paliw płynnych.

  Zobacz też[]

 • inne spirytusy
 • Przypisy

  1. August Bernthsen, Raj K. Bansal: A Textbook of Organic Chemistry. Dehli: New Age International Publishers, 2003, s. 402. ISBN 81-224-1459-1.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.