• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Alkaloid

  Przeczytaj także...
  Alkaloidy (arabskie alkali – potaż i stgr. εἶδος eidos – postać = „przyjmujący postać zasady”) – według rekomendacji IUPAC z 1995 roku jest to grupa naturalnie występujących zasadowych związków chemicznych (na ogół heterocyklicznych), głównie pochodzenia roślinnego, zawierających azot. Aminokwasy, peptydy, białka, nukleotydy, kwasy nukleinowe, aminocukry i antybiotyki nie są zwykle zaliczane do alkaloidów. Dodatkowo do tej grupy włączone są niektóre obojętne związki chemiczne biogenetycznie związane z alkaloidami zasadowymi.
 • alkaloid - substancja z grupy alkaloidów
 • Alkaloid – północnomacedońskie przedsiębiorstwo farmaceutyczne
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.003 sek.