• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Alicja Pihan-Kijasowa

  Przeczytaj także...
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Alicja Pihan-Kijasowa (ur. 1950) - filolog polski, językoznawca, studia, doktorat i habilitacja w Instytucie Filologii Polskiej UAM, profesor zwyczajny.

  W latach 2003-2005 przewodnicząca jury (sekcji językoznawczej) w Ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę Czesława Zgorzelskiego. Od 2004 członek Komitetu Redakcyjnego "Poznańskich Studiów Polonistycznych" (Seria Językoznawcza). Od 2004 do 2009 członek zespołu ekspertów i zespołu oceniającego Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Od 2005 do 2012 prodziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. W latach 2005-2011 główny redaktor wydawnictw Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, od 2011 wiceprezes tegoż Towarzystwa. Żona prof. Artura Kijasa.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Artur Kijas (ur. 7 września 1940 w Częstochowie) – polski historyk, zajmujący się dziejami wschodniej słowiańszczyzny w okresie kształtowania się państwowości kijowskiej, dziejami społeczno-politycznymi i kulturą Rusi, stosunkami polsko-ruskimi i polsko-rosyjskimi od czasów najdawniejszych do 1917 i historią ZSRR. Członek Komitetu Nauk Historycznych PAN. Od 1 stycznia 2011 r. emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Publikacje[ | edytuj kod]

 • Studia o języku J. I. Kraszewskiego : słowotwórstwo i leksyka drugiego okresu twórczości, Poznań 1991.
 • Literacka polszczyzna kresów północno-wschodnich XVII wieku: fonetyka, Poznań 1999.
 • Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, pod red. H. Zgółkowej, współautor tomów X-XX.
 • Poczet członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1857-2007. Materiały do Słownika biograficznego Wielkopolan, Poznań 2008, pod red. A. Pihan-Kijasowej.
 • Pamięci Profesora Tadeusza Skuliny w 15. rocznicę śmierci, Poznań 2008, red. A. Pihan-Kijasowa, I. Sarnowska-Giefing.
 • " Starania o polski uniwersytet w Poznaniu. Augusta hr. Cieszkowskiego wnioski składane w sejmie pruskim 1851-1855", Poznań 2009, red. Alicja Pihan-Kijasowa
 • ks. Stanisław Kozierowski, "Wybór kazań", Poznań 2010, pod red. A. Pihan-Kijasowej
 • "Rys dziejów Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z bibliografią publikacji Towarzystwa 1856-2008", t. 1-2, Poznań 2011, red. D. Gucia, A. Pihan-Kijasowa
 • "Słownictwo z zakresu handlu w prozie Bolesława Prusa (na tle XIX-wiecznej leksyki handlowej). Studia, Poznań 2012
 • "Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1857-2011. Zarys dziejów", Poznań 2012 (współautorzy: Ryszard Marciniak, Dobrosława Gucia)
 • "Nie zagaśnie pamięć o Waszej pracy". Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 2016, red. A. Pihan-Kijasowa, D. Konieczka-Śliwińska
 • Redaktor naczelny serii wydawniczych:

  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
 • "Klasycy Nauki Poznańskiej"
 • "Poznańskie Spotkania Językoznawcze" (jako seria do 2010 r.)
 • Redaktor naczelny czasopism: "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza"; "Poznańskie Spotkania Językoznawcze" (jako czasopismo od 2011 r.)

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2008-05-14].
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zakład Historii Języka Polskiego
  2. ("Poczet członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1857-2007, Poznań 2008; www.staff.amu.edu.pl/~hjp/struktura/apk.html)  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.