• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Alicja Maria Klimaszewska

  Przeczytaj także...
  Nowa Wilejka (lit. Naujoji Vilnia) − lewobrzeżna dzielnica administracyjna Wilna, do 1957 miasto, do 1945 w Polsce, w województwie wileńskim, w powiecie wileńsko-trockim.Odznaka honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej" – odznaka przyznawana osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, ustanowiona w 1969 roku. Jest wyróżnieniem za szczególne zasługi położone w działalności społecznej stanowiącej istotny wkład w rozwój literatury, teatru, fotografii, malarstwa i innych dziedzin kultury. Obecne zasady nadawania odznaki, jej wzór i sposób noszenia określiło rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5 stycznia 2012 r.
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.

  Alicja Maria Klimaszewska (ur. 23 stycznia 1936 w Wilnie) – filolog, działacz społeczny na Litwie.

  Absolwentka Szkoły Średniej nr 5, jedynej po II wojnie światowej wileńskiej placówki oświatowej z polskim językiem nauczania. W 1956 roku ukończyła Instytut Nauczycielski w Nowej Wilejce, w 1960 zaocznie – Instytut Pedagogiczny w Wilnie. Pracowała jako nauczycielka w szkołach Wileńszczyzny i Wilna, a także w księgarniach polskich. Z inicjatywy Jerzego Waldorffa wspólnie z Haliną Jotkiałło, Olgierdem Korzenieckim i Jerzym Surwiło założyła Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą, którego jest od 1990 roku prezesem.

  Wileńska Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela (lit. Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinė mokykla) - polskojęzyczna szkoła średnia utworzona w 1946 roku w Wilnie.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  W 2002 roku odznaczona przez ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego RP odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

  O swoim życiu opowiadała w programach cyklu dokumentalnego "Notacje" emitowanych w TVP (pt. Dusza i serce zostaną w Wilnie i Zostaliśmy w Wilnie, reż. Krzysztof Tadej).

  W 2014 roku odnaczona przez Fundację Kronenberga Nagrodą im. Profesora Aleksandra Gieysztora.

  Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.Olgierd Korzeniecki (ur. 1931 r w Wilnie, zm. 18 kwietnia 1998 roku w Wilnie) – lekarz–oftalmolog, doktor nauk medycznych, działacz społeczny na Litwie. Egzaminy maturalne zdał w 1950 roku ze srebrnym medalem, w słynnej Szkole Średniej Nr 5, jedynej placówce oświaty po II wojnie światowej z polskim językiem nauczania w Wilnie. Medycynę studiował na Uniwersytecie Wileńskim. Dyplom lekarza-okulisty uzyskał w 1956 roku. W 1966 roku zorganizował laboratorium szkieł kontaktowych przy wileńskim szpitalu klinicznym „Czerwonego Krzyża” i jako pierwszy na Litwie zaczął stosować wśród pacjentów szkła kontaktowe. Z inicjatywy Jerzego Waldorffa wspólnie z Haliną Jotkiałło, Alicją Marią Klimaszewską i Jerzym Surwiło założył Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą. Należał do Polskiego Klubu Dyskusyjnego w Wilnie oraz Uniwersytetu III wieku. Zmarł 18 kwietnia 1998 roku w Wilnie. Pochowany został w rodzinnym grobowcu na wileńskiej Starej Rossie.

  Bibliografia[]

 • Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą
 • Wileńska encyklopedia 1939-2005, oprac. M. Jackiewicz, Warszawa 2007.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Program "Notacje" (TVP) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jerzy Waldorff-Preyss h. Nabram (ur. 4 maja 1910 w Warszawie, zm. 29 grudnia 1999 tamże) – polski pisarz, publicysta, krytyk muzyczny i działacz społeczny, w XX-leciu międzywojennym luźno związany z obozem "młodokonserwatystów".
  Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą – stowarzyszenie zawiązane w 1990 z inicjatywy mieszkających w Wilnie Polaków: dziennikarza Jerzego Surwiły, lekarza Olgierda Korzenieckiego, filolożki Alicji Klimaszewskiej oraz działaczki społecznej i dziennikarki Haliny Jotkiałło, przy wydatnym wsparciu Jerzego Waldorffa. Głównym celem statutowym stowarzyszenia jest opieka nad pomnikami nagrobnymi na wileńskim Cmentarzu Na Rossie. Zajmuje się głównie ich renowacją i odbudową. W ciągu ponad 20 lat stowarzyszenie odnowiło ponad 50 pomników oraz wzniosło 4 nowe. Komitet jest organizacją non-profit, a środki materialne potrzebne na wypełnianie celów statutowych są zbierane podczas zbiórek społecznych, organizowanych przede wszystkim w Warszawie i Wilnie. Darczyńcami są też osoby prywatne i stowarzyszenia. Stowarzyszenie współpracuje z Ministerstwem Kultury Republiki Litewskiej, Akademią Sztuk Pięknych w Wilnie oraz wileńskimi architektami. Wśród polskich partnerów organizacji są m.in.: Społeczny Komitet Opieki Nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, Wydział Rzeźby ASP w Warszawie i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Stowarzyszenie należy do najważniejszych polskich organizacji prowadzących działalność edukacyjną i naukową na Litwie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.