• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Alians

  Przeczytaj także...
  Alians Ewangeliczny w RP – polska organizacja międzykościelna zrzeszająca kościoły, zbory i inne organizacje (np. fundacje) związane z ewangelikalnym protestantyzmem. Członkami zwyczajnymi Aliansu są ewangeliczne kościoły protestanckie, podczas gdy członkiem stowarzyszonym może być także inna organizacja.Światowy Alians Kościołów Reformowanych – wspólnota 214 Kościołów reformowanych wyrosłych na gruncie XVI-wiecznej reformacji, a w szczególności teologii Jana Kalwina. Siedziba organizacji znajduje się w Genewie.
  Alians strategiczny - połączenie współpracy i konkurencji w pewnej grupie przedsiębiorstw dostarczających gamę produktów częściowo komplementarnych; umowa między konkurentami, na zasadach partnerstwa. Czasami alians odbywa się bez umowy. Alians strategiczny pomaga wprowadzić firmę na nowy rynek, wymienić doświadczenia i wiedzę pomiędzy współpracującymi firmami. Obecnie jego popularność jest związana z procesem internacjonalizacji przedsiębiorstw, jest bowiem alternatywą dla innych form podejmowania działalności poza granicami kraju. Stąd też najczęstszą formą współczesnych aliansów to alianse międzynarodowe. Alians strategiczny ma na celu rozszerzenie działalności firmy i poprawę jej konkurencyjności. Są to porozumienia zawierane wówczas, gdy na łączenie się firm nie pozwalają przepisy antymonopolowe. Opierają się w dużym stopniu na integracji działalności, co sprzyja ich trwałości.
 • sojusz
 • Alians – grupa muzyczna
 • alians strategiczny – w ekonomii
 • Prawy Alians – młodzieżowa organizacja pozarządowa na Białorusi
 • Alians Ewangeliczny w RP – polska organizacja międzykościelna
 • Światowy Alians Kościołów Reformowanych – wspólnota Kościołów reformowanych
 • Światowy Alians Ewangeliczny – stowarzyszenie zrzeszające kościoły ewangelickie
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

  Artykuły i przekierowania do artykułów zaczynające się od „Alians

  Sojusz – porozumienie o wspólnym działaniu mającym doprowadzić do osiągnięcia określonego celu. W zależności od liczby sojuszników możemy mówić o sojuszach dwustronnych lub trójstronnych. W przypadku większej niż trzech liczby sojuszników mówimy po prostu o sojuszu. Jako synonimy używane są pojęcia: koalicja, przymierze, pakt, alians.Światowy Alians Ewangeliczny – międzynarodowa organizacja stanowiąca porozumienie ewangelikalnych kościołów protestanckich z całego świata a także innych ewangelikalnych organizacji, z siedzibą w Vancouver w Kanadzie.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.