• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Algorytmy kwantowe

  Przeczytaj także...
  Szybka transformacja Fouriera (ang. FFT od Fast Fourier Transform) to algorytm liczenia dyskretnej transformaty Fouriera oraz transformaty do niej odwrotnej.Algorytm Deutscha–Jozsy - algorytm kwantowy utworzony przez Dawida Deutscha i Richarda Jozsę w 1992 poprawiany później przez Richarda Cleve, Artura Ekerta, Chiarę Macchiavello i Michele Mosca w 1998. Sam algorytm nie ma dużej wartości praktycznej - jest to jeden z pierwszych przykładów algorytmu kwantowego, który jest wykładniczo szybszy od każdego możliwego deterministycznego, klasycznego algorytmu. Algorytm Deutscha-Jozsy jest również deterministyczny, to znaczy zawsze zwraca poprawną odpowiedź.
  Algorytm Grovera – algorytm kwantowy przeznaczony do działania na komputerze kwantowym opublikowany w 1996 przez Lova K. Grovera.

  Algorytm kwantowy – rodzaj algorytmu przeznaczonego do działania na maszynie kwantowej (komputerze kwantowym). Dotychczas powstało kilkanaście algorytmów wykorzystujących możliwości oferowane przez maszyny kwantowe. Należą do nich algorytmy Grovera, Deutscha, Simona, Shora, Kitaeva i Bernsteina-Vaziraniego.

  Komputer kwantowy – układ fizyczny do opisu którego wymagana jest mechanika kwantowa, zaprojektowany tak, aby wynik ewolucji tego układu reprezentował rozwiązanie określonego problemu obliczeniowego.Informatyka kwantowa – dziedzina łącząca informatykę i mechanikę kwantową, zajmująca się wykorzystaniem własności układów kwantowych do przesyłania i obróbki informacji (patrz też informacja kwantowa).
 • algorytm Deutscha-Jozsy (odróżniania funkcji zrównoważonej od stałej) 1992,
 • algorytm Shora (faktoryzacji, czyli rozkładu liczb na czynniki pierwsze) 1994,
 • algorytm Kitajewa (szybkiej kwantowej transformacji Fouriera) 1995,
 • algorytm Grovera (przeszukiwania bazy danych) 1995,
 • algorytm Simona (znajdowania maski XOR funkcji 2-na-1) 1997.
 • Zobacz też[]

 • informatyka kwantowa
 • komputer kwantowy
 • kryptologia kwantowa
 • Przypisy

  1. On the Power of Quantum Computation by Daniel R. Simon (1994)
  2. Quantum computations: Algorithms and error correction by A Kitaev (1997)
  3. Quantum Complexity Theory by Ethan Bernstein, Umesh Vazirani (1997)
  4. David Deutsch, Richard Jozsa (1992). "Rapid solutions of problems by quantum computation". Proceedings of the Royal Society of London A 439: 553

  Bibliografia[]

 • Mika Hirvensalo, Algorytmy kwantowe, WSiP, Warszawa 2004, ISBN 83-02-09155-3
 • Krzysztof Giaro, Marcin Kamiński, Wprowadzenie do algorytmów kwantowych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003, ISBN 83-87674-57-5
 • Kwant – najmniejsza porcja, jaką może mieć lub o jaką może zmienić się dana wielkość fizyczna w pojedynczym zdarzeniu; np. kwant energii, kwant momentu pędu, kwant strumienia magnetycznego, kwant czasu.Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kwantowy algorytm Shora – algorytm kwantowy umożliwiający rozkład na czynniki pierwsze liczby naturalnej N w czasie O((log N)) i pamięci O(log N), przy wykorzystaniu komputera kwantowego. Algorytm ten stanowi teoretyczne zagrożenie dla powszechnie używanego w internecie kryptosystemu RSA. Klucz publiczny w RSA jest iloczynem dwóch dużych liczb pierwszych. Możliwość efektywnego odtworzenia tych liczb na podstawie klucza publicznego pozwalałaby poznać klucz prywatny i tym samym złamać cały szyfr.
  Algorytm – w matematyce skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. Słowo "algorytm" pochodzi od starego angielskiego słowa algorism, oznaczającego wykonywanie działań przy pomocy liczb arabskich (w odróżnieniu od abacism – przy pomocy abakusa), które z kolei wzięło się od nazwiska, które nosił Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi (أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي), matematyk perski z IX wieku.
  Czynnik pierwszy danej liczby naturalnej złożonej – to dowolna liczba pierwsza, która dzieli daną. Na przykład jednym z czynników pierwszych liczby 20 jest 5.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.