AlgaeBase

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

AlgaeBaseserwis internetowy zawierający bazę danych dotyczących taksonów glonów założony 20 marca 1996 r. przez Michaela D. Guiry’ego. Oprócz organizmów współcześnie zaliczanych do glonów, zawiera również informacje o niektórych roślinach nasiennych niegdyś łączonych z glonami. Serwis AlgaeBase jest na bieżąco aktualizowany, przez co po kolejnych publikacjach naukowych zawarte w nim informacje zmieniają się.

Wiciowce kołnierzykowe (Choanoflagellata) – jednokomórkowe, jednojądrowe, wodne, wolno żyjące organizmy eukariotyczne wyposażone w pojedynczą, długą wić otoczoną podobnym do choanocytu gąbek wysokim kołnierzykiem z wypustek cytoplazmatycznych (microvilli), tworzącym rodzaj aparatu filtrującego.Rośliny nasienne (Spermatophyta Britton & Brown, dawniej Anthophyta) – grupa (klad) roślin o różnej randze systematycznej w zależności od systemu klasyfikacji. W nomenklaturze filogenetycznej jest wyróżniana jako klad siostrzany dla grupy Monilophyta, obejmującej niemal wszystkie rośliny zarodnikowe określane dawniej mianem paprotników, z wyjątkiem wcześniej oddzielonej linii rozwojowej widłaków. W hierarchicznych systemach klasyfikacji wyróżniana na poziomie nadgromady należącej do podkrólestwa roślin naczyniowych, królestwa roślin.

Michael Guiry, irlandzki fykolog morski, rozpoczął gromadzenie danych o wodorostach zasiedlających morza wokół Irlandii i północno-wschodniej Europy na witrynie internetowej www.seaweed.ie w 1996 r. Następnie do nowo powstającej bazy AlgaeBase dodano informacje o innych morskich makroglonach Europy, a potem o pozostałych grupach glonów z całego świata. W 2005 r. w bazie znajdowało się ok. 65 000 nazw taksonów, z czego połowa miała status „zaakceptowana”. Liczba zaakceptowanych nazw gatunkowych z podziałem na grupy przedstawiała się następująco: Baccillariophyta – 9000, Chlorophyta – 5000, Cyanophyta – 2000, Dinophyta – 1500, Euglenophyta – 1000, Phaeophyta – 1600, Rhodophyta – 6500, pozostałe – 4000. Tak szeroki zasięg oznaczał, że AlgaeBase stała się bazą typu Global Species Database. W związku z rozwojem bazy, w czerwcu 2012 r. część taksonów występowała pod nowymi nazwami (np. dawniejsze Cyanophyta jako Cyanobacteria), a taksonów o poziomie gatunku lub niższym zarejestrowano w większych grupach: Charophyta – 3470, Chlorarachniophyceae – 12, Chlorophyta – 4548, Choanozoa – 79, Cryptophyta – 148, Cyanobacteria – 3300, Euglenozoa – 1189, Glaucophyta – 14, Haptophyta – 510, Myzozoa – 2277, Ochrophyta – 11571, Percolozoa – 3, Rhodophyta – 6131, co łącznie daje 33 260 gatunków o zaakceptowanym statusie. W niektórych grupach, zdaniem twórcy bazy, niemal wyczerpuje to szacowaną liczbę wszystkich współcześnie występujących gatunków, podczas gdy w innych to mniej niż połowa. W AlgaeBase są również zarejestrowane nazwy niebędące zaakceptowane, wśród nich są synonimy taksonomiczne nazw zaakceptowanych, jak również inne nazwy budzące wątpliwości. W 2012 r. było ich około 100 000.

Fykologia lub fikologia (gr.), zwana też algologią (łac.) – dział botaniki, nauka o glonach (Algae), zajmujący się opisywaniem gatunków, ich biologią, ekologią i znaczeniem gospodarczym.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

W ciągu roku między 31 maja 2011 a 1 czerwca 2012 najwięcej odwiedzin serwisu pochodziło ze Stanów Zjednoczonych (115 703), na dalszych miejscach były: Brazylia (38 991) i Meksyk (31 874).

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. M.D. Guiry, G.M. Guiry: About AlgaeBase (ang.). W: AlgaeBase. World-wide electronic publication [on-line]. National University of Ireland. [dostęp 2014-07-07].
 2. Michael D. Guiry. AlgaeBase – listing the world’s algae. „The Irish Scientist”, s. 74–75, 2005 (ang.). 
 3. Michael D. Guiry. How many species of algae are there?. „Journal of Phycology”. 48 (5), s. 1057–1063, 2012. Phycological Society of America. DOI: 10.1111/j.1529-8817.2012.01222.x (ang.). 

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona internetowa serwisu (ang.). [dostęp 2014-07-07].
 • Synonim w taksonomii (skrót syn.) – nierównoważne określenia odnoszące się do tego samego taksonu. Wyróżnia się synonimy nomenklatoryczne (homotypowe) i taksonomiczne (heterotypowe). Taksony opisane synonimami pierwszego rodzaju oparte są na tym samym typie nomenklatorycznym. Zgodnie z międzynarodowymi kodeksami nomenklatorycznymi tylko jedna nazwa może być ważna, tj. zgodna z tymi przepisami. W sytuacji, gdy dwie lub więcej nazw opisują ten sam takson, ustalana jest nazwa ważna (pierwsza prawidłowo opisana), pozostałe stają się synonimami nomenklatorycznymi. Synonimy taksonomiczne powstają, gdy w wyniku rozwoju wiedzy, pewne taksony są dzielone, łączone lub przenoszone. Nazwy określane jako synonimy taksonomiczne odnoszą się do taksonów posiadających różne typy nomenklatoryczne i stają się synonimami w wyniku taksonomicznego osądu.Myzozoa (znany również jako Miozoa) – typ należący do nadtypu Alveolata, oraz królestwa Neozoa, stworzony przez Thomasa Cavaliera-Smitha. Żywią się metodą mizocytozy (ang. myzocytosis). W 2004 roku rozważano przekształcenie Myzozoi na nadtyp.
  Warto wiedzieć że... beta

  Meksyk (Meksykańskie Stany Zjednoczone, hiszp. México, Estados Unidos Mexicanos, Méjico, nah. Mēxihco) – kraj w Ameryce Północnej. Sąsiaduje ze Stanami Zjednoczonymi (na północy), z Oceanem Spokojnym (na zachodzie i południu), Zatoką Meksykańską i Morzem Karaibskim (na wschodzie) oraz z Gwatemalą i Belize (na południu i południowym wschodzie).
  Kryptomonady, kryptomonadowe, kryptofity (Cryptophyta, Cryptista, Cryptomonadea, Cryptophyceae) – glony zaliczane niegdyś do gromady tobołków, jedna z grup wiciowców. Większość kryptomonad to organizmy jednokomórkowe, choć czasami można spotkać je w postaci palmelloidalnych kolonii.
  Makroglony, makroalgi – określenie glonów widocznych gołym okiem, w większości potocznie nazywanych wodorostami. Są to glony stosunkowo duże (jednak pojęcie jest to nieostre), wielokomórkowe. Mają plechy o różnej morfologii – glony nitkowate, skorupiaste, tworzące maty, a także przypominające pokrojem wodne rośliny naczyniowe lub liście. Część makroglonów jest jednocześnie uznawana za makrofity. Stan biocenoz makroglonów i tzw. traw morskich jest jednym z elementów biologicznych wykorzystywanych do oceny i klasyfikacji stanu ekologicznego przybrzeżnych wód morskich wskazywanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej (w polskim systemie monitoringu wód jest to element „makroglony i okrytozalążkowe” odpowiadający elementowi „fitobentos” badanemu w wodach słodkich, podczas gdy ocena stanu makroglonów słodkowodnych wchodzi w skład wskaźników makrofitowych (Makrofitowy Indeks Rzeczny, Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego). Niektóre makroglony mogą tworzyć zbiorowiska roślinne klasyfikowane zgodnie z zasadami fitosocjologii dotyczącej roślin naczyniowych, np. ramienice tworzą łąki ramienicowe.
  Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.
  Charophyta – takson glonów w randze gromady wyróżniany niekiedy jako równorzędny wobec gromady Chlorophyta, czyli zielenic. Współczesne ujęcie tego taksonu zaproponował Thomas Cavalier-Smith, choć nazwa ta funkcjonowała już wcześniej w nieco węższym znaczeniu. Również włączanie nowych grup do taksonu, którego nazwa pochodzi od rodzaju Chara, miało miejsce już wcześniej, w pracy Karla R. Mattoxa i Kennetha D. Stewarta z roku 1984, jednak używano wówczas nazwy Charophyceae. W polskiej literaturze nazwie Charophyta najczęściej odpowiada nazwa ramienice, choć jest ona niejednoznaczna, gdyż może odpowiadać również taksonom niższych rang, aż do rodzaju, nie obejmując z kolei niektórych grup obecnie zaliczanych do Charophyta, np. sprzężnic.
  Glony, algi (łac. Algae, gr. Phykos) – grupa morfologiczno-ekologiczna, składająca się tradycyjnie z kilku niespokrewnionych linii ewolucyjnych organizmów plechowych, tj. beztkankowych.
  Serwis internetowy, witryna internetowa (ang. website) – grupa powiązanych ze sobą, w celu poszerzenia funkcjonalności, stron internetowych. Serwisy internetowe, poza treścią statyczną, mają często sekcję wiadomości oraz możliwość logowania się i zapamiętywania preferencji odbiorców w celu dostosowania treści do indywidualnych upodobań. W serwisie mogą występować obiekty interaktywne np. formularze, przyciski czy aplikacje.

  Reklama