• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Alfred Meyer

  Przeczytaj także...
  Bonn, Bundesstadt Bonn – miasto federalne, miasto na prawach powiatu w zachodnich Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, po obu stronach rzeki Ren. Bonn leży ok. 30 km na południe od Kolonii. Liczy 324 899 mieszkańców (2010). W połowie drogi do Kolonii leży port lotniczy Köln/Bonn. Historia miasta liczy ponad 2 000 lat i sięga do czasów germańskich i rzymskich osad. Od 1597 do 1794 Bonn było rezydencją książąt kolońskich, a w 1770 r. przyszedł tu na świat Ludwig van Beethoven.Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.
  11 kwietnia jest 101. (w latach przestępnych 102.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 264 dni.
  Alfred Meyer

  Alfred Meyer (ur. 5 października 1891 w Getyndze; zm. 11 kwietnia 1945 w Hesji Oldendorf) – zbrodniarz hitlerowski, zastępca Alfreda Rosenberga i sekretarz stanu w Ministerstwie Rzeszy do spraw Okupowanych Terytoriów Wschodnich.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Urodzony w Getyndze, osiągnął stopień oficerski w armii niemieckiej jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. W trakcie wojny walczył na froncie zachodnim, uzyskując dwukrotnie odznaczenie Żelaznym Krzyżem. W roku 1917 Meyer dostał się do francuskiej niewoli, z której wypuszczony został w roku 1920. Następnie studiował nauki polityczne na Uniwersytetach w Bonn i Würzburgu oraz pracował w firmie górniczej. W kwietniu 1928 roku wstąpił do NSDAP, a w 1930 został wybrany posłem do Reichstagu. W styczniu 1931 roku Meyer został gauleiterem partii nazistowskiej w północnej Westfalii, zaś w sierpniu 1936 powołano go na szefa rządu federalnego (tzw. Staatsminister) w Lippe.

  III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).Alfred Rosenberg (ur. 12 stycznia 1893 w Rewlu (obecnie Tallinn), Estonia, stracony 16 października 1946 w Norymberdze) – zbrodniarz niemiecki, jeden z najbardziej wpływowych nazistów, twórca najważniejszych teorii rasistowskich narodowego socjalizmu oraz Minister Rzeszy do spraw Okupowanych Terytoriów Wschodnich. Był członkiem tajnego Towarzystwa Thule. Jest uważany za twórcę takich założeń ideologicznych NSDAP, jak skrajny antysemityzm, przekonanie o wyższości rasy aryjskiej, teoria Lebensraumu (przestrzeni życiowej dla narodu niemieckiego na obszarach wschodnich) czy dążenie do obalenia traktatu wersalskiego. Pierwszą żoną Rosenberga była rodowita Estonka Hilda Leesmann, a drugą – Niemka Hedwig Kramer.
  Pierwsza strona protokołu z konferencji w Wannsee. Znaleziona w aktach podsekretarza stanu Martina Luthera.

  W roku 1941, po ataku III Rzeszy na ZSRR, Meyer otrzymał stanowisko zastępcy Alfreda Rosenberga jako szefa Ministerstwa Rzeszy do spraw Okupowanych Terytoriów Wschodnich (Reichministerium für die Besetzten Ostgebiete or Ostministerium) oraz został sekretarzem stanu (Staatssekretär) w tym ministerstwie (zarządzało ono okupowanymi przez hitlerowców terytoriami rosyjskiemi). Meyer był odpowiedzialny za departamenty zajmujące się polityką, administracją i ekonomią. W związku z pełnioną przez siebie funkcją ponosi on pełną odpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez Niemców na terytoriach okupowanych, w szczególności za masową eksterminację rosyjskich Żydów (przez tzw. Einsatzgruppen), egzekucje i inne represje stosowane wobec pozostałej ludności cywilnej, deportacje do pracy przymusowej w Rzeszy czy organizowanie grabieży majątku i kultury podbitych państw.

  Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) – niemiecka partia polityczna, zwana potocznie nazistowską, sprawująca totalitarną władzę w III Rzeszy w latach 1933–1945 z Adolfem Hitlerem jako kanclerzem Rzeszy (od 30 stycznia 1933), a od sierpnia 1934 Führerem i kanclerzem Rzeszy. Podczas norymberskich procesów korpusu kierownictwa politycznego została uznana za organizację zbrodniczą odpowiedzialną za szereg zbrodni przeciwko ludzkości.Westfalia (niem. Westfalen) – kraina historyczna w Niemczech, między miastami Dortmund, Münster, Bielefeld i Osnabrück. Obecnie część kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia. Północno-wschodnia część historycznej Westfalii leży w obrębie Dolnej Saksonii.

  W 1942 roku brał udział w osławionej konferencji w Wannsee, jako reprezentant Rosenberga, w związku z czym należy także do osób odpowiedzialnych za Holokaust. Ministerstwo Rzeszy do spraw Okupowanych Terytoriów Wschodnich wykazywało ogromną energię w przeprowadzaniu masowej eksterminacji Żydów na okupowanych terenach ZSRR.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. 5 października jest 278. (w latach przestępnych 279.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 87 dni.

  Alfred Meyer został znaleziony martwy 11 kwietnia 1945 roku nad brzegiem rzeki Wezery. Najprawdopodobniej popełnił samobójstwo.

  Literatura[ | edytuj kod]

 • Heinz-Jürgen Priamus, Meyer. Zwischen Kaisertreue und NS-Täterschaft: Biographische Konturen eines deutschen Bürgers. Klartext Verlag, Essen 2011, ​ISBN 978-3-8375-0592-4​.
 • Frank Werner (Hrsg.), Schaumburger Nationalsozialisten, Täter, Komplizen, Profiteure. 2. Auflage, Bielefeld 2010, ​ISBN 978-3-89534-877-8​.
 • Ernst Kienast (Hrsg.), Handbuch für den Preußischen Landtag. Ausgabe für die 5. Wahlperiode, Berlin 1933, s. 364.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Andreas Zellhuber: „Unsere Verwaltung treibt einer Katastrophe zu …“ Das Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete und die deutsche Besatzungsherrschaft in der Sowjetunion 1941–1945. Vögel, München 2006, ​ISBN 3-89650-213-1​, s. 73
  Getynga (niem. Göttingen, dolnoniem. Chöttingen) – akademickie miasto powiatowe w Niemczech, nad rzeką Leine, na południowym krańcu kraju związkowego Dolna Saksonia, siedziba powiatu Getynga. W roku 2008 miasto liczyło 121 455 mieszkańców. Jeden z głównych ośrodków naukowych kraju (ponad 30 tys. studentów). Liczące się centrum turystyczne oraz kulturalne.Hessisch Oldendorf - miasto w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Hameln-Pyrmont. Hessisch Oldendorf leży nad rzeką Wezerą.
  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Samobójstwo (łac. suicidium, od sui caedere, „zabić się”) – celowe działanie mające na celu odebranie sobie życia. Samobójstwo wynika często z uczucia smutku, które w wielu przypadkach jest rezultatem zaburzeń psychicznych takich jak depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia, alkoholizm lub uzależnienie od środków odurzających. Stresory takie jak problemy finansowe lub problemy w zakresie relacji międzyludzkich również odgrywają istotną rolę. Próby zapobiegnięcia samobójstwu obejmują ograniczenie dostępu do broni palnej, leczenie zaburzeń psychicznych, w tym uzależnienia od środków odurzających, a także poprawę sytuacji ekonomicznej.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Zbrodnia nazistowska (w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu) – czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa (w rozumieniu Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, przyjętej w dniu 9 grudnia 1948 r.), a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Czyn ten, stanowiący według prawa międzynarodowego zbrodnię przeciwko pokojowi, zbrodnię przeciwko ludzkości lub zbrodnię wojenną, nie ulega przedawnieniu.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Einsatzgruppen (Grupy Operacyjne) – grupy operacyjne hitlerowskiej policji bezpieczeństwa (Sipo) i służby bezpieczeństwa (SD) działające w czasie II wojny światowej, a organizowane przez Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy RSHA.
  Wezera (niem. Weser) – rzeka w Niemczech, powstała z połączenia rzek Werry i Fuldy. Ma długość 733 km (od źródeł Werry), a powierzchnia dorzecza wynosi 45,5 tys. km².

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.747 sek.