• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Alfred Mathieu Giard

  Przeczytaj także...
  Etologia (gr. ήθος - obyczaj) – dziedzina zoologii, zajmująca się szeroko pojętymi badaniami zachowań zwierząt, zarówno dziedziczonych jak i nabytych, ich aspektem przystosowawczym, rozwojem osobniczym, orientacją przestrzenną, zachowaniami społecznymi.Neotenia (neo- + gr. teínein – napinać, rozciągać) – zdolność płciowego rozmnażania się larw niektórych zwierząt, występująca w następstwie przyspieszonego w stosunku do reszty ciała rozwoju narządów rozrodczych (neotenia pełna albo zupełna), a także zatrzymanie u osobników dorosłych pewnych cech infantylnych (neotenia niepełna albo niezupełna). Neotenia jest szczególnym przypadkiem pedogenezy.
  Darwinizm – teoria ewolucji wyjaśniająca mechanizm zmian organizmów na przestrzeni milionów lat oraz powstawanie gatunków zgodnie ze stanem wiedzy w połowie XIX wieku (1858r). Sformułowana została przez brytyjskiego przyrodnika Karola Darwina na podstawie wieloletnich obserwacji różnych gatunków roślin i zwierząt, w tym kopalnych, przede wszystkim jednak gołębi hodowlanych. Powszechnie panujący pogląd, że inspirowana była wyglądem tak zwanych zięb Darwina, jest błędny, choć wielce zakorzeniony w świadomości zarówno laików, jak i specjalistów.

  Alfred Mathieu Giard (ur. 8 sierpnia 1846 roku, um. 8 sierpnia 1908 roku) — francuski zoolog.

  Edukacja[]

  W latach 1867-1872 studiował w paryskiej École Normale Supérieure. W roku 1872 uzyskał tytuł doktora broniąc pracy Badania nad złożonymi osłonicami albo żachwami (fr. Recherches sur les ascidies composées ou synascidies).

  Anabioza (gr. anabíosis - ożywianie) – stan krańcowego obniżenia aktywności życiowej organizmu, zwykle w odpowiedzi na niekorzystne warunki środowiska naturalnego, jak np. zbyt wysoka albo niska temperatura, niedostatek tlenu czy też wody. Można ją zaobserwować głównie u organizmów prostych, takich, jak nicienie czy wrotki spośród zwierząt, mszaki w królestwie roślin czy też symbiotyczne porosty, a także bakterie tworzące formy przetrwalnikowe czy też protisty, a dokładniej pierwotniaki wytwarzające cysty. Zachodzi także u bardziej złożonych organizmów, takich jak dżdżownice.Progeneza - najprostsza forma neotenii, jest to proces polegający na przyspieszeniu gametogenezy, która może zachodzić już u zarodków, lub na przyspieszeniu rozwoju układu rozrodczego, znacznie wyprzedzającego morfologiczną i fizjologiczną zdolność młodocianego organizmu do rozrodu. Przykładem występowania pedogenezy mogą być ssaki naczelne np. u człowieka w gonadach żeńskich zarodków komórki prapłciowe przekształcają się w oocyty I rzędu i wchodzą w profazę pierwszego podziału mejotycznego. Natomiast przyspieszenie rozwoju układu rozrodczego w porównaniu z rozwojem układów somatycznych są niektóre postacie młodociane salamander bezpłucnych.

  Kariera zawodowa[]

  W początkowych latach swojego życia zawodowego związany był z Uniwersytetem w Lille. Po przybyciu w styczniu 1873 roku do Lille objął katedrę historii naturalnej, która pod jego kierownictwem zyskała we Francji wysoką pozycję w dziedzinie zoologii. Jednocześnie był też wykładowcą Instytutu Przemysłowego, Rolniczego i Handlowego Północnej Francji (fr. Institut industriel agronomique et commercial du Nord de la France). Za własne fundusze, ze wsparciem Francuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nauki (fr. Association française pour l'avancement des sciences), stworzył w 1874 roku w Wimereux laboratorium do badań nad biologią morza.

  Pierwotniaki, protisty zwierzęce (Protozoa) – drobne (według tradycyjnych definicji – jednokomórkowe) organizmy eukariotyczne, zaliczane tradycyjnie (do XX w.) do królestwa zwierząt, w randze typu lub podkrólestwa. W nowszych systemach klasyfikacji włączane są do królestwa Protista jako sztuczny takson (dział). Według jednej z propozycji taksonomicznych, pierwotniaki są wydzielane jako odrębne królestwo Protozoa, obejmując również wielokomórkowe śluzowce, nie obejmując z kolei licznych grup jednokomórkowców zaliczanych do roślin, grzybów lub chromistów.Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.

  W roku 1889 objął kierownictwo pierwszej we Francji katedry historii ewolucji organizmów żywych utworzonej przy Sorbonie w celu prowadzenia badań nad teoriami Lamarcka i Darwina.

  W latach 1904-1908 stał na czele francuskiego Towarzystwa Biologicznego (fr. Société de biologie)

  Osiągnięcia zawodowe i naukowe[]

  W roku 1882 opisał posiadające wici pierwotniaki, które powiązano później z częstą chorobą biegunkową. Jego nazwisko upamiętnia nazwa rodzaju tych pierwotniaków - Giardia.

  Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.

  Giard był jednym z pionierów badań nad ewolucją biologiczną. Ponadto w swych pracach skupiał się na zagadnieniach anhydrobiozy, embriologii (sformułował prawo kondensacji embrionalnej), zjawiskiem poecilogonii (sytuacji w której osobniki dorosłe tego samego gatunku są do siebie podobne, podczas gdy ich postaci larwalne różnią się od siebie w zależności od środowiska, w jakim żyją), progenezy i neotenii. Jest też twórcą nowej gałęzi nauki, jaką jest etologia.

  Giardioza (łac. giardiosis) – choroba pasożytnicza jelita cienkiego wywoływana przez pierwotniaki z gatunku Giardia intestinalis. Inne zamienne nazwy pasożyta to Giardia duodenalis oraz stosowana głównie w USA nazwa Giardia lamblia. Słowo lamblioza dla określenia choroby jest uznawane za niewłaściwe nazewnictwo. Występuje w umiarkowanych szerokościach geograficznych, tak samo często w krajach wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się.Lamarkizm – pierwsza materialistyczna teoria ewolucji, kwestionująca stałość cech gatunkowych i uznająca za fakt powstawanie nowych gatunków w wyniku naturalnych procesów oraz usiłująca tłumaczyć mechanizm i przyczyny powstawania zmian.

  Kariera polityczna[]

  W latach 1882-1885 był posłem Zgromadzenia Narodowego; należał do koła Radykalnej Lewicy (fr. Gauche radicale). Wcześniej pełnił funkcję wicemera Lille.

  Przypisy

  Bibliografia[]

 • Base de donnés des députés français depuis 1789: Alfred, Mathieu GIARD (1846 - 1908) (fr.). Assemblée Nationale. [dostęp 2015-08-24].
 • William S. Haubrich. Giard of Giardiasis. „Gastroenterology”. 129 (4), 2005 (ang.). 
 • Archives: Alfred Giard (1846-1908) (fr.). Institut Pasteur. [dostęp 2015-08-25].
 • Michel Parreau: La Faculté des Sciences de Lille (fr.). ASA-Université Lille 1, 1996. [dostęp 2015-08-20].
 • Linki zewnętrzne[]

 • Praca doktorska Giarda z 1872 roku
 • Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  La Sorbonne - tradycyjna nazwa historycznego uniwersytetu paryskiego założonego w 1257 roku, jednego z najstarszych i najbardziej znanych w Europie.
  École Normale Supérieure, nazywana także ENS Ulm, ENS de Paris, Normale Sup lub Ulm – francuska grande école mieszcząca się w Paryżu przy ul. Ulm, podległa Ministerstwu Edukacji. Jest jedną z trzech obecnie istniejących Écoles normales supérieures we Francji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.