• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Alfred Hitchcock poleca

  Przeczytaj także...
  Publicystyka (łac.) – Subiektywne gatunki wypowiedzi w środkach komunikacji społecznej (prasa, radio, telewizja, Internet, książka, wydawnictwa jednorazowe) na publicznie interesujące w danym momencie tematy. Typowe rodzaje publicystyki:Miesięcznik jest to czasopismo, które ukazuje się regularnie raz w miesiącu. Przeważnie miesięczniki poświęcone są jakiejś konkretnej problematyce, np. z zakresu sztuki, nauki, techniki, sportu, turystyki czy gier komputerowych, a także konkretnym regionom oraz problematyce politycznej i społecznej. Niektóre miesięczniki wydawane są też w formie poradników.
  Piotr Grzegorzewski (ur. 1969 w Płocku), tłumacz literacki i dialogista. Autor około pięćdziesięciu przekładów książkowych oraz wersji polskiej blisko dwustu filmów dokumentalnych i fabularnych.

  "Alfred Hitchcock poleca" to ukazujący się w roku 2006 miesięcznik literacki poświęcony literaturze sensacyjnej i kryminalnej. Był licencyjną wersją amerykańskiego "Alfred Hitchcock's Mystery Magazine". Funkcję redaktora naczelnego pełnił Arkadiusz Nakoniecznik.

  W miesięczniku publikowane były opowiadania sensacyjno-kryminalne autorów zagranicznych (głównie amerykańskich) oraz polskich. W dziale publicystyki znaleźć można było między innymi recenzje filmów oraz powieści sensacyjnych i kryminalnych.

  Redaktor naczelny – osoba odpowiadająca za całość czasopisma (dziennika lub innego periodyku) albo programu telewizyjnego. W praktyce jest to osoba, która kieruje całością działań redakcji od strony merytorycznej i odpowiada za kształt oraz zawartość czasopisma. Redaktor naczelny kieruje także pracą zespołu dziennikarzy, często odpowiadając także za ich przyjmowanie i zwalnianie.Powieść kryminalna – to odmiana powieści charakteryzująca się fabułą zorganizowaną wokół zbrodni, okoliczności dojścia do niej, dochodzenia oraz ujawnienia osoby sprawcy. Współcześnie, w najbardziej zasadniczym podziale przyjmuje się, że powieść kryminalna dzieli się na cztery pododmiany.

  Na łamach miesięcznika opublikowano opowiadania między innymi takich autorów zagranicznych jak: Dino Buzzati, John H. Dirckx, Doc Finch, John M. Floyd, S. L. Franklin, Sherrard Gray, I. J. Parker, Brian Robinson, Ian Rowan, Anne Weston, a także między innymi takich autorów polskich jak: Kamil Gołaszewski, Ludwik Janion, Krzysztof Kochański, Jerzy Kozłowski, Kazimierz Kyrcz jr. & Łukasz Śmigiel, Karol Laskowski, Jacek Skowroński, Mateusz Spychała, Adrianna Ewa Stawska, Lucyna Sterniuk-Gronek, Marek Świerczek.

  Kazimierz Kyrcz Jr. (ur. 1970 w Człopie), polski pisarz fantastyki i horroru, poeta i recenzent. Swoją twórczość − pisaną często w duecie z młodszymi autorami fantastyki − określa mianem "miejskiej grozy".Opowiadanie to krótki utwór epicki o prostej akcji, niewielkich rozmiarach, najczęściej jednowątkowej fabule, pisany prozą. Opowiadanie nie ma tak zwartej budowy jak nowela, o czym decydują postacie drugoplanowe, opisy i refleksje. Od noweli różni się luźną konstrukcją i brakiem obowiązujących w niej rygorów.

  Z "Alfred Hitchcock poleca" współpracowali między innymi tłumacze: Paulina Braiter, Tomasz S. Gałązka, Joanna Grabarek, Piotr Grzegorzewski, Anna Dorota Kamińska, Piotr Lewiński, Agnieszka Lipska-Nakoniecznik, Adam Pluszka, Marianna Płusa, Sylwia Sosińska, Małgorzata Strzelec, Joanna Wajs, a także między innymi publicyści: Agnieszka Haska, Manula Kalicka, Anna Paczuska-Kudzia, Adam Pluszka, Jerzy Stachowicz, Jerzy Sullivan.

  Recenzja (z łac. recensio oznaczającego ‘spis ludności, przegląd’, w jęz. pol. za pośrednictwem niem. Recension) – analiza i ocena dzieła artystycznego, publikacji naukowej, projektu, przewodnika, poradnika, wystawy, przedstawienia teatralnego, publikacji multimedialnej, filmu, przemówienia, meczu, mszy itp. Pełni funkcję informacyjną, wartościującą i postulatywną, nakłaniającą lub zniechęcającą.Powieść sensacyjna - gatunek literacki wywodzący się m.in. ze średniowiecznych rycerskich romansów, od XIX wieku stanowiący jeden z typowych gatunków literatury rozrywkowej.

  W numerze 12. pisma, z grudnia 2006 roku, ukazała się informacja, że wydawca "postanowił wstrzymać publikowanie pisma".
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Arkadiusz Nakoniecznik – polski tłumacz literatury fantastycznej, sensacyjnej, ale także z głównego nurtu. Autor kilkudziesięciu przekładów z języka angielskiego.
  Joanna Wajs (ur. 1979 w Warszawie) – polska poetka, prozaik, krytyk literacki, tłumacz literatury pięknej z języka włoskiego, dziennikarka.
  Tłumacz – osoba, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy. Tłumaczenie wymaga nie tylko rozumienia tekstu, ale również sprawnego wyrażania jego treści w języku, na który ma być tłumaczony. Oprócz wysokich kompetencji językowych, dobry tłumacz powinien cechować się umiejętnością szybkiego uczenia się i wszechstronną wiedzą, a przynajmniej dobrą orientacją w swojej specjalizacji. Tłumacz musi także być osobą wzbudzającą zaufanie obu stron, którym umożliwia komunikację.
  Dino Buzzati-Traverso (ur. 16 października 1906 w Belluno, zm. 28 stycznia 1972 w Rzymie) - włoski pisarz i dziennikarz.
  Publicystyka (łac.) – Subiektywne gatunki wypowiedzi w środkach komunikacji społecznej (prasa, radio, telewizja, Internet, książka, wydawnictwa jednorazowe) na publicznie interesujące w danym momencie tematy. Typowe rodzaje publicystyki:
  Wydawca – osoba bądź instytucja (ta druga zwana również wydawnictwem), za której pieniądze przygotowywane, opracowywane, a następnie drukowane jest czasopismo, książka, lub publikowana podobna rzecz, np. komercyjny portal internetowy.
  Paulina Braiter-Ziemkiewicz (ur. 4 sierpnia 1968) – polska tłumaczka z języka angielskiego, autorka felietonów i recenzji, zajmująca się głównie fantastyką.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.