• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Alfabet niemiecki

  Przeczytaj także...
  Alfabet łaciński, łacinka, alfabet rzymski – alfabet, system znaków służących do zapisu większości języków europejskich oraz wielu innych. Jest najbardziej rozpowszechnionym alfabetem na świecie – posługuje się nim ok. 35% ludzkości. Wywodzi się z systemu służącego do zapisu łaciny.Tsch – tetragraf występujący w języku niemieckim i odpowiadający polskiemu "cz" a także czeskiemu i słowackiemu "č". W cyrylicy "tsch" zapisuje się za pomocą znaku "ч".
  Alfabet (nazwa pochodzi od starogreckich nazw pierwszych liter alfabetu: alfa i beta) – najpopularniejszy system zapisywania mowy. Terminu używany w trzech głównych, powiązanych ze sobą i niekiedy mylonych znaczeniach, co jest źródłem licznych nieporozumień w dziedzinie historii i teorii pisma, oraz w jednym znaczeniu pochodnym. Piąty sens obejmuje użycie niepoprawne, czyli nazywanie "alfabetami" systemów nie będących nimi (pseudoalfabetów).

  Alfabet niemieckialfabet oparty na alfabecie łacińskim, służący do zapisu języka niemieckiego. Składa się z 30 liter, lecz w Szwajcarii i w Liechtensteinie z 29 liter, gdzie ẞß jest zawsze zastępowane przez SS/ss. Duża litera od końca 2016 r. jest częścią oficjalnej pisowni niemieckiej.

  Alfabet polski, abecadło (dawniej: obiecadło, obiecado) – alfabet dwuszeregowy oparty na piśmie łacińskim używany do zapisu języka polskiego. Ch (Ch, ch) - dwuznak występujący w języku polskim i wielu innych. Zapożyczony z łaciny, gdzie służył do zapisywania greckiego <χ>. Stąd w wyrazach obcych etymologicznie odpowiada łacińskiemu i niemieckiemu, często także francuskiemu czy angielskiemu <ch> oraz esperanckiemu, wychodzącemu z użycia <ĥ>.

  Litery w alfabecie niemieckim i ich nazwy[ | edytuj kod]

  Wieloznaki[ | edytuj kod]

  Do zapisu języka niemieckiego stosowane są następujące wieloznaki:

  Sch występuje w języku niemieckim i jest odpowiednikiem polskiego "sz" a także czeskiego i słowackiego "š". W cyrylicy "sch" zapisuje się za pomocą znaku "ш".Tzsch – litera alfabetu (pentagraf) występujący w języku niemieckim i odpowiadający polskiemu "cz". Współcześnie nieużywany. Zachował się jedynie w nazwach własnych jak np.: w nazwisku Friedrich Wilhelm Nietzsche albo w nazwie gminy Kötzschau w Saksonii-Anhalcie.
 • Wieloznaki oznaczające pojedynczą głoskę, która nie wynika z wymowy poszczególnych liter lub wynika z niej tylko częściowo: ch, sch, ph, ng, ie, ou oraz dodatkowo dla zastąpienia liter ä, ö, ü, ß i w nazwach własnych: ae, oe, ue, ss;
 • Wieloznaki oznaczające pojedynczą głoskę, która wynika z ogólnej ustalonej w języku niemieckim zasady odczytywania kombinacji liter: bb, dd, ff, ..., ss, ck, tz, dt, aa, ee, oo, ah, äh, eh, ih, ..., th, gh, dh, ..., oraz tylko w sylabach nieakcentowanych: el, em, en, er;
 • Wieloznaki i inne kombinacje liter, oznaczające kilka głosek, które nie wynikają z ogólnej ustalonej w języku niemieckim zasady odczytywania kombinacji liter: äu, ei, eu, chs, dsch, tsch tylko w nazwach własnych: tzsch, zsch, tylko w nagłosie: sp i st, tylko w środku wyrazu przed samogłoską: ti, tylko w nieakcentowanym wygłosie wyrazu: ig
 • Alfabet niemiecki a alfabet polski[ | edytuj kod]

  23 litery występują zarówno w alfabecie polskim, jak i niemieckim. Są to: A, a, B, b, C, c, D, d, E, e, F, f, G, g, H, h, I, i, J, j, K, k, L, l, M, m, N, n, O, o, P, p, R, r, S, s, T, t, U, u, W, w, Y, y, Z, z

  Zsch – tetragraf występujący w języku niemieckim i odpowiadający polskiemu "cz". Występuje wyłącznie na początku wyrazów. Współcześnie nieużywany. Zachował się jedynie w nazwach własnych jak np. w nazwach niemieckich gmin: Zschorlau, Zschepplin i Zschopau oraz rzeki Zschopau.Dsch – tetragraf występujący w języku niemieckim i odpowiadający polskiemu . Używany w niektórych wyrazach obcego pochodzenia. Np. Dschungel – dżungla, Dschibuti - Dżibuti lub Dschingis Khan - Czyngis-chan.

  7 liter występuje w alfabecie niemieckim, ale nie występuje w alfabecie polskim. Są to: Ä, ä, Ö, ö, Q, q, ẞ, ß, Ü, ü, V, v, X, x

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • fonetyka i fonologia a pisownia niemiecka
 • symbole specjalne
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. A z przegłosem.
  2. O z przegłosem.
  3. U z przegłosem.
  4. Choć w języku polskim samogłoska ta jest wymawiana inaczej.
  5. Choć w języku polskim spółgłoska ta jest wymawiana inaczej.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. rfdr_Bericht_2011.
  2. Germany’s century-long debate over a missing letter in its alphabet – Quartz, qz.com [dostęp 2018-09-13] (ang.).
  3. Stanisław Walewski: Słownik kieszonkowy, Niemiecki alfabet. Wydawnictwo Langenscheidt Monachium 2002, s. 626, ​ISBN 3-468-11262-9​.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Wymowa bez znaków diakrytycznych
 • Szwajcaria, Konfederacja Szwajcarska (Confoederatio Helvetica, Schweiz, Schweizerische Eidgenossenschaft) – państwo federacyjne w Europie Zachodniej. Jest jednym z niewielu państw, w których obowiązuje demokracja bezpośrednia. Szwajcaria od kongresu wiedeńskiego w 1815 roku jest państwem neutralnym. Do Organizacji Narodów Zjednoczonych przystąpiła dopiero 10 września 2002 po przegłosowaniu tej decyzji w referendum minimalną większością 52% głosów.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.993 sek.