• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Alexander Shulgin

  Przeczytaj także...
  Tryptamina − organiczny związek chemiczny amina biogenna powszechnie występujący w organizmach żywych. In vivo jest ona syntetyzowana z tryptofanu, jako etap pośredni wytwarzania indolu oraz wielu alkaloidów.Ann Shulgin (ur. 22 marca 1931) – żona Alexandra Shulgina, która brała udział w jego badaniach nad tryptaminami i fenetylaminami. Razem z mężem napisali dwie książki – "TiHKAL" i "PiHKAL".
  Empatogeny i entaktogeny to nazwy tej samej grupy substancji psychoaktywnych powodujących charakterystyczne dla MDMA efekty emocjonalno-społeczne. Inne substancje zaliczane do tej grupy to MDA, MDEA, MBDB, BDB, AET i 5-MeO-DALT. Czasami słowo empatogeny używane jest do okreslania grupy pochodnych fenyloetyloaminy "MDxx", jednak MDPV jest tylko stymulantem. Empatogeny często mylone są z psychodelikami i stymulantami.

  Alexander "Sasha" Shulgin (ur. 17 czerwca 1925, zm. 2 czerwca 2014) – amerykański chemik i farmakolog pochodzenia rosyjskiego, wynalazca leków, znany z prowadzenia kampanii na rzecz legalizacji wybranych substancji psychoaktywnych, autor, wspólnie z żoną Ann Shulgin, dwóch książek: "PiHKAL" i "TiHKAL", w których opisał osobiste doświadczenia z eksperymentami nad fenyloetyloaminami i tryptaminami.

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Psychofarmakologia - nauka o tych aspektach działania leków, które dotyczą umysłu, czyli przede wszystkim o wywoływanych przez nie zmianach nastroju, percepcji, myślenia i zachowania. Choć dziedzina ta bada wszystkie substancje o działaniu psychoaktywnym, prowadzone w jej obrębie badania skupiają się zwłaszcza na tych, które mają zastosowanie medyczne.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Po uzyskaniu stopnia doktora biochemii na Uniwersytecie Berkeley w 1954 r, rozpoczął pracę jako kierownik grupy badawczej w BioRad Laboratories i równolegle pracował też dla Dow Chemical Company. Jest on autorem ponad 200 publikacji naukowych, 20 patentów i 20 rozdziałów w książkach naukowych.

  2C-I – organiczny związek chyemiczny, psychodeliczna substancja psychoaktywna z rodziny 2C, pochodna fenyloetyloaminy.2C – nazwa rodziny psychodelicznych substancji psychoaktywnych opartych na strukturze 2C-H, pochodnych fenyloetyloaminy. Fenetylaminy 2C przy pierścieniu benzenowym w pozycjach 2 i 5 mają podstawione grupy metoksylowe. Wszystkie oprócz bazowego 2C-H mają również lipofilowy podstawnik w 4 pozycji, co w przypadku większości substancji z tej grupy skutkuje silniejszym i dłuższym działaniem oraz stabilnością metaboliczną. Większość związków 2C została otrzymana po raz pierwszy przez Alexandra Shulgina w latach 70. i 80. i dokładnie przez niego opisana w książce PiHKAL. To on nazwał odkrytą grupę związków „2C”, co jest akronimem od „2 carbon”, terminu oznaczającego 2 atomy węgla znajdujące się między pierścieniem benzenowym a grupą aminową.

  Znany z propagowania medycznego użycia MDMAempatogennej substancji psychoaktywnej – w środowisku psychologów i psychiatrów w latach 70. i 80. XX wieku, a także z opracowania nowej metody jej syntezy w roku 1976. Razem z żoną napisał dwie książki popularnonaukowe "TiHKAL" i "PiHKAL", prezentujące wyniki ich wspólnych badań nad różnymi substancjami zmieniającymi świadomość. Opisał w nich metody ich syntezy i ich działanie. Był zwolennikiem podjęcia szeroko zakrojonych badań nad znalezieniem takich substancji, które byłyby bezpieczne dla zdrowia.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Pracował jako doradca amerykańskiej Drug Enforcement Administration (DEA), otrzymawszy od niej licencję na posiadanie nielegalnych substancji psychoaktywnych. Jednak w 1994 roku agencja ta przeprowadziła niezapowiedzianą kontrolę laboratorium Shulgina i odebrała mu licencję na podstawie rzekomych nieprawidłowości w prowadzonej przez niego dokumentacji. Dostał też karę grzywny 25 tysięcy dolarów za posiadanie anonimowych próbek nielegalnych substancji nadesłanych mu do przetestowania.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley (University of California, Berkeley), skrótowo nazywany UC Berkeley lub po prostu Berkeley czy Cal – najstarszy i najważniejszy spośród dziesięciu kampusów Uniwersytetu Kalifornijskiego. Położony w Berkeley w Kalifornii nad Zatoką San Francisco.

  Prowadził na własną rękę badania nad nowymi substancjami psychoaktywnymi. Jego prace koncentrowały się głównie na pochodnych fenyloetyloaminy i tryptaminy. Szczególnie dobrze przebadane są pochodne fenyloetyloaminy z grupy 2C, z których najbardziej znane to 2C-B i 2C-I.

  Mieszkał i pracował przez większość życia w Lafayette w Kalifornii.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. TiHKAL – książka napisana w 1997 roku przez dr. Alexandra Shulgina i jego żonę Ann Shulgin. Pełna nazwa książki brzmi – Tryptamines I Have Known And Loved: The Continuation. (Tryptaminy, które poznałem i pokochałem: Kontynuacja). Opisuje ona badania nad substancjami psychoaktywnymi z grupy tryptamin – ich syntezę, dawkowanie i działanie.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Erowid Alexander Shulgin Vault : 1994 Raid of Shulgin Lab, www.erowid.org [dostęp 2017-11-21].
  Drug Enforcement Administration — amerykańska agencja rządowa utworzona w 1973, której zadaniem jest egzekwowanie prawa zawartego w Controlled Substances Act z 1970 roku i "walka z narkotykami", w tym sprawy narkotykowe związane z USA, odbywające się poza granicami kraju.Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Substancja psychoaktywna, substancja psychotropowa – substancja chemiczna (związek chemiczny) oddziałująca na ośrodkowy układ nerwowy przez bezpośredni wpływ na funkcje mózgu, czego efektem są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania.
  National Library of Australia (pol. Biblioteka Narodowa Australii) – australijska biblioteka narodowa w Canberrze, założona w 1960 roku.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  BIBSYS – katalog centralny dwóch norweskich bibliotek uniwersyteckich, przekształcony w organizację non-profit, która skupia norweskie biblioteki uniwersyteckie i naukowe wraz z Biblioteką Narodową.
  LIBRIS (Library Information System, pol. System Informacyjny Bibliotek) szwedzki katalog rozproszony utrzymywany przez Narodową Bibliotekę Szwecji w Sztokholmie. Umożliwia wyszukiwanie 6,5 milionów tytułów.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.808 sek.