• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Alex Grey

  Przeczytaj także...
  Dietyloamid kwasu D-lizergowego (LSD, LSD-25) – organiczny związek chemiczny, psychodeliczna substancja psychoaktywna, pochodna ergoliny.Medytacja (łac. meditatio - zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł) – praktyki mające na celu samodoskonalenie, stosowane zwłaszcza w jodze oraz w religiach i duchowości Wschodu (buddyzm, taoizm, konfucjanizm, hinduizm, dżinizm), a ostatnio także przez niektóre szkoły psychoterapeutyczne. Elementy medytacji dają się również zauważyć w chrześcijaństwie (hezychazm) i islamie (sufizm).
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Alex Grey

  Alex Grey, właśc. Alex Velzy (ur. 29 października 1953 w Columbus) – amerykański artysta specjalizujący się w duchowej i psychodelicznej sztuce (lub sztuce wizjonerskiej), która jest czasami kojarzona z ruchem New Age. Grey jest wyznawcą Wadżrajany. Podstawa jego pracy obejmuje wiele form w tym sztukę widowiskową, sztukę procesualną, instalacje, rzeźby, sztukę wizjonerską oraz obrazy. Grey jest członkiem Integral Institute. Jest także jednym z doradców w Center for Cognitive Liberty and Ethics (Centrum Wolności Poznawczej i Etyki) i jest przewodniczącym Wisdom University's Sacred Art Department. On i jego żona Alysson Grey są współzałożycielami Chapel of Sacred Mirrors (Kaplicy Luster Sakralnych), instytucji non-profit wspierającej Kulturę Wizjonerską w Nowym Jorku.

  Archetyp ( z gr. arche – "początek", typos – "typ" ) – pierwotny wzorzec (pierwowzór) postaci, zdarzenia, motywu lub schematu. Najbardziej znany w definicji psychoanalitycznej, gdzie archetypy oznaczają elementy strukturalne nieświadomości wspólne wszystkim ludziom na świecie. Archetypy występują w nieświadomości zbiorowej i nieświadomości indywidualnej. Są wielkościami dynamicznymi: zdolne są do przemian i rozwoju.Poród (również rozwiązanie, narodziny) – u samic ssaków łożyskowych oraz torbaczy wydalenie płodu i łożyska z macicy samicy kończące ciążę.

  Biografia[]

  Jego ojciec był grafikiem i wspierał syna w jego plastycznych zdolnościach. Tematy śmierci i transcendencji przeplatają się w jego pracach artystycznych, od najwcześniejszych rysunków do późniejszych występów, obrazów i rzeźb. Przez dwa lata (1971–1973) uczęszczał do Columbus College of Art and Design, następnie opuścił studia i przez rok (1973–1974) tworzył billboardy w Ohio. Następnie na rok przystąpił do School of the Museum of Fine Arts w Bostonie, aby studiować z artystą konceptualnym Jay Jroslavem.

  Barok (z por. barocco – "perła o nieregularnym kształcie" lub z fr. baroque – "bogactwo ozdób") – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII wieku. Uznany za oficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: "sztuka jezuicka" czy "sztuka kontrreformacyjna". W odróżnieniu od humanizmu antropocentrycznego doby renesansu, barok reprezentował humanizm teocentryczny. W znaczeniu węższym, barok to jeden z nurtów literackich XVII wieku, koegzystujący z klasycyzmem i manieryzmem; od niego XX-wieczni literaturoznawcy wyprowadzili jednak nazwę dla całej epoki.Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.

  W Boston Museum School poznał swoją żonę, artystkę Allysson Rymland Grey. Podczas tego okresu doświadczył serii enteogenicznie wywołanych doświadczeń mistycznych, które zmieniły jego agnostyczny egzystencjalizm na radykalny transcendentalizm. Następnie Grey spędził 5 lat w Harvard Medical School pracując na wydziale Anatomii, gdzie badał i przygotowywał zwłoki do sekcji. Pracował także w harvardzkim wydziale Medycyny Umysłu i Ciała z dr. Herbertem Bensonem i dr. Joan Borysenko prowadząc eksperymenty w celu zbadania uzdrawiających energii subtelnych. Szkolenie anatomiczne przygotowało go do namalowania Sacred Mirrors (Lustra Sakralne) i do zrobienia ilustracji medycznych. Grey przez dziesięć lat był wykładowcą w Artistic Anatomy and Figure Sculpture (Anatomia Artystyczna i Rzeźba) w New York University a obecnie razem z Allyson daje kursy w Visionary Art w The Open Centre w Nowym Jorku.

  Wadżrajana – kierunek buddyzmu związany z praktyką tantr, który wyodrębnił się w II wieku n.e. w Indiach w ramach tradycji mahāyāny, w której ideałami były postawa bodhisattwy, który rozwija miłujące współczucie (skt. bodhiczitta) dla pożytku wszystkich istot oraz zrozumienie natury rzeczywistości siunjata i wiedzy o naturze Buddy. Wadżrajana to system tantr umożliwiający bezpośrednie doświadczenie natury rzeczywistości, na temat której tylko "wnioskuje się" (według tzw. prawomocnego poznawania, sanskryt. pramana, ang. logic/valid cognition) w teoriach mahajany.Monografia – praca naukowa omawiająca jakieś zagadnienie w sposób wyczerpujący. Zebranie i omówienie wszystkich dostępnych informacji dotyczących bezpośrednio danego zagadnienia.

  W 1972 r. Grey rozpoczął serię działań artystycznych, przypominających obrzęd przejścia (rites of passage), w których przedstawia etapy rozwoju psychiki. Około 50 występów obrzędowych prowadzonych przez ponad 30 lat doprowadziły do transformacji z egocentrycznej do bardziej socjocentrycznej i coraz bardziej światocentrycznej i teocentrycznej tożsamości. Najnowszym jego projektem był World Spirit (Duch Świata), słowa i muzyka powstały we współpracy z Kenji Williams, wydany w 2004 r. na DVD.

  Modlitwa – czynność kultowa, występująca w wielu religiach. Polega na skierowaniu swoich myśli do istoty lub istot, mogących być lub będących przedmiotem kultu (bogowie, święci, aniołowie).W psychologii egzystencjalizm to holistyczna teoria osobowości i szkoła terapeutyczna, zrodzona na gruncie ruchu humanistycznego w psychologii. Psychologiczny egzystencjalizm postuluje przede wszystkim podmiotowe podejście poznawcze, zarzucając tradycyjnym szkołom (behawioryzm, psychoanaliza) sztuczne czynienie podziału na psychikę i organizm.

  Seria 21 obrazów naturalnej wielkości człowieka tzw. Sacred Mirrors (Lustra Sakralne), wystawionych w the Chapel of Sacred Mirrors (Kaplicy Św. Luster) w Wappingers Falls, zabierają widza na wycieczkę w głąb jego boskiej natury poprzez szczegółowe badanie ciała, umysłu i ducha. Sacred Mirrors przedstawiają fizyczną i subtelną anatomię jednostki w kontekście kosmicznej, biologicznej i technologicznej ewolucji. Rozpoczęta w 1979 r. seria po 10 latach została ukończona. Podczas tego okresu Grey przedstawił opisy ludzkiego ciała, które „prześwietliły” wiele warstw rzeczywistości i ujawniły oddziaływanie anatomicznych i duchowych sił. Po stworzeniu Sacred Mirrors zastosował tę wielowymiarową perspektywę do takich archetypowych ludzkich doznań jak modlitwa, medytacja, pocałunki, współżycie, ciąża, narodziny, pielęgnacja i śmierć. Ostatnie prace Greya badały temat świadomości z perspektywy „uniwersalnych bytów”, których ciała są sieciami ognia, oczu i nieskończonych galaktycznych wirów.

  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.Nowy Jork (ang. City of New York, również New York, New York City) – najludniejsze miasto w Stanach Zjednoczonych, a zarazem centrum jednej z najludniejszych aglomeracji na świecie. Nowy Jork wywiera znaczący wpływ na światowy biznes, finanse, media, sztukę, modę, badania naukowe, technologię, edukację oraz rozrywkę. Będąc między innymi siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowi ważne centrum spraw międzynarodowych i jest powszechnie uważany za kulturalną stolicę świata.

  Znane uzdrowicielki Olga Worral i Rosalyn Bruyere wyraziły uznanie za umiejętne sportretowanie wizji jasnowidza w jego obrazach przezroczystych promieniejących ciał. Obrazy Greya odgrywały istotną rolę w tak różnych miejscach jak albumy zespołów: Tool, The String Cheese Incident, Beastie Boys oraz Nirvana, w magazynie Newsweek, na kanale Discovery Channel, Rave flyers a także na kartonikach nasączonych kwasem. Alex był głównym mówcą na konferencjach m.in. w Tokio, Amsterdamie, Bazylei, Barcelonie i w Manaus. Międzynarodowa społeczność psychodeliczna wyznaczyła Greya jako ważnego kartografa i mówcę w sferze wizjonerskiej.

  Aura (łac. wyziew, para, podmuch z gr. podmuch, wiaterek, bryza) jest zjawiskiem polegającym na obserwacji niematerialnych kolorów oraz kształtów otaczających ludzi i przedmioty.Ćakra lub ćakram (skr. „koło”, „okrąg”) – według wierzeń religii dharmicznych oraz ezoteryków, ośrodek energetyczny w ciele, czyli miejsce, gdzie krzyżuje się wiele kanałów energetycznych (nadi) i gromadzi się energia prana. Ośrodek ten odbiera, magazynuje i promieniuje energię o wibracji właściwej dla swojej funkcji (zob. ćakry główne), która konieczna jest do życia istot (w szczególności ludzi). Rozwijanie ćakr prowadzi do rozwoju wewnętrznego i duchowego wyzwolenia.

  Instalacja Heart Net (Sieć Serca) stworzona przez Alexa i jego żonę Allyson, była wystawiona w American Visionary Art Museum (Amerykańskim Muzeum Sztuki Wizjonerskiej) w Baltimore w 1998–1999. Retrospekcja prac Greya z półmetka jego kariery była wystawiona w Museum of Contemporary Art (Muzeum Sztuki Współczesnej) w San Diego w 1999 r. Książka "Sacred Mirrors: The Visionary Art of Alex Grey" została przetłumaczona na pięć języków i została sprzedana w nakładzie 100 tys. egzemplarzy. Książka "The Mission of Art" śledzi ewolucję ludzkiej świadomości poprzez historię sztuki, odkrywając rolę intencji i sumienia artysty a także rozważa proces twórczy jako duchową ścieżkę.

  Śmierć (łac. mors, exitus letalis) – stan charakteryzujący się ustaniem oznak życia, spowodowany nieodwracalnym zachwianiem równowagi funkcjonalnej i załamaniem wewnętrznej organizacji ustroju.Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  "Transfigurations" jest jego drugą monografią, zawierającą ponad 300 kolorowych i czarno-białych kopii jego prac. Sounds True opublikowało The Visionary Artist, płytę CD, która zawiera rozmyślania Greya na temat praktyki duchowej, ARTmind jest najnowszym filmem video artysty, odkrywającym leczniczy potencjał sztuki sakralnej. Grey był współwydawcą książki "Zig Zag Zen: Buddhism and Psychedelics" (Chronicle Books, 2002). Wydane w 2004 r. "Visions" (Wizje) Greya zawierały zestaw nowych prac a także znanych z Sacred Mirrors i "Transfigurations". The Chapel of Sacred Mirrors (Kaplica Luster Sakralnych) to długoterminowa wystawa pięćdziesięciu prac sztuki transformacyjnej Alexa Greya otwarta na jesień 2004 r. w Nowym Jorku, a kilka lat później przeniesiona do Hudson Valley.

  Columbus – miasto w Stanach Zjednoczonych, stolica stanu Ohio, położona w środkowej części stanu, stolica hrabstwa Franklin.Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Grey w 2006 r. wystąpił w filmie dokumentalnym Entheogen: Awakening the Divine Within o ponownym odkrywaniu magicznego kosmosu we współczesnym świecie.

  Obrazy[]

  Obrazy Greya mogą być opisane jako mieszanka sakralnej, wizjonerskiej i postmodernistycznej sztuki. Jego sztuka to połączenie ciała, umysłu i ducha. Sacred Mirrors (Sakralne Lustra), seria 21 obrazów naturalnej wielkości człowieka, której skończenie zajęło mu 10 lat, szczegółowo badają fizyczną i metafizyczną anatomię jednostki. „Ciało wewnętrzne jest starannie wyrażone – nie tylko precyzyjne anatomicznie, ale krystaliczne w swojej przejrzystości”. Wiele z jego obrazów zawiera szczegółowy obraz szkieletu, układu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego i układu limfatycznego. Grey stosuje tę wielowymiarową perspektywę do malowania uniwersalnych ludzkich doświadczeń. Jego postaci są ukazane w pozycjach takich jak modlitwa, medytacja, pocałunki, współżycie, ciąża, narodziny i śmierć. Jego praca łączy wiele symboli religijnych takich jak aury, chakry i ikony z figurami geometrycznymi oraz teselacje w naturalnych, przemysłowych i wielokulturowych sytuacjach. Obrazy Greya są przesiąknięte intensywnym i subtelnym światłem, co jest rzadkie w historii sztuki. „To właśnie światło jest fascynujące w twórczości Greya – jest ono najważniejszą innowacją w świetle religijnym od czasów baroku – i sprawia, że istoty przyziemne wydają się majestatyczne, w każdym realistycznym detalu ich znakomitej egzystencji”.

  Pielęgnacja – w medycynie stosowanie zasad medycznych i humanitarnych przez odpowiednio przeszkolone osoby w celu utrzymania zdrowia i sprawności chorego, pomocy choremu w powrocie do zdrowia oraz zmniejszenia dolegliwości bólowych i strachu u chorego.Transcendentalizm - nurt filozofii amerykańskiej zapoczątkowany między innymi przez R.W. Emersona i H.D. Thoreau. Głosi ideę równości, niezależności oraz samodzielności. Podkreśla autonomiczność każdego człowieka w dochodzeniu do prawd moralnych, duchowych oraz społecznych. Za pierwszy tekst traktujący o transcendentalizmie, uważany jest "Nature" Emersona. Jego samego uważa się za prekursora ruchu.

  Filozofia[]

  Grey ma także swój wkład w filozofię sztuki poprzez swoją książkę "The Mission of Art" (1998). Promuje w niej możliwość mistycznego potencjału sztuki: twierdzi, że proces twórczości artystycznej może (i powinien) odgrywać rolę w oświeceniu artysty. Według niego proces twórczości artystycznej daje możliwość przekraczania ograniczeń umysłu i w pełni wyrażania boskiego ducha. Wierzy również, że sztuka może wywoływać u widza wzniosły stan, w którym duchowe stany istnienia są osiągnięte.

  W wywiadzie z Kenem Wilberem dla Integral Naked, Grey Opisał doświadczenie wspólnej halucynacji między nim a jego żoną, co sprawiło, że uwierzył w duchowość i duchową praktykę.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.042 sek.