• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aleksy Falconieri

  Przeczytaj także...
  Bractwo religijne (konfraternia) – zrzeszenie religijne, posiadające osobowość prawną. Jego celem jest pogłębianie religijnego życia członków, wzajemna pomoc oraz prowadzenie działalności religijnej lub społecznej.Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.
  Wydawnictwo WAM, znane jako: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (WAM) (1872-1918, 1935-1994), Wydawnictwo Księży Jezuitów (1918-1935), Wydawnictwo WAM (od 1994) – najstarsze polskie wydawnictwo katolickie, założone w 1872 przez ks. Stanisława Stojałowskiego SJ w Krakowie.

  Aleksy Falconieri, wł. Alessio Falconieri (ur. po 1200 we Florencji, zm. 17 lutego 1310 w klasztorze na Monte Senario) – założyciel serwitów (OSM), święty Kościoła katolickiego.

  Do grona współzałożycieli Zakonu Najświętszej Maryi Panny należeli ponadto: Bartłomiej Amidei, Benedykt Antella, Buonfiglio Monaldi, Gerardino Sostegni, Hugo Lippi-Uguccioni oraz Jan Buonagiunta Monetti.

  Aleksy był synem bogatego kupca i członka Gwelfów Bernarda Falconieri, oraz wujem św. Juliany. Były to czasy rozdarcia kraju i bratobójczych walk. Po dwukrotnym objawieniu się Matki Bożej we Florencji, które miały mieć miejsce w 1215 i 1233 roku, Aleksy wraz z sześcioma rówieśnikami, również florenckimi kupcami, porzucili dotychczasowe zajęcia i zaczęli wieść życie w ubóstwie i pokucie. Założyli bractwo religijne, które podejmowało zadośćuczynienie za życie i grzechy współbraci. Z czasem jego członkowie przenieśli się na wzgórze Monte Senario, gdzie rozważali Mękę Pańską i oddawali cześć Matce Bożej Bolesnej. Za jej to natchnieniem w roku 1233 powołali nowy zakon sług Najświętszej Maryi Panny zatwierdzony przez Stolicę Apostolską w 1304 roku (tzw. serwici). Jako wędrowni kaznodzieje przemierzyli wiele krajów: Italię, Francję, Niemcy i Węgry, również Polskę.

  Kult świętych – w katolicyzmie i prawosławiu szczególny szacunek do osób uważanych za zbawione, oraz do świętych aniołów, którzy stawiani są za wzór dla wszystkich żyjących. Do świętych można zwracać się z prośbą o wstawiennictwo do Boga.Lourdes (oks. Lorda) – miasto i gmina w południowo-zachodniej Francji, u podnóża Pirenejów, nad rzeką Gave de Pau, w regionie Midi-Pyrénées, w departamencie Pireneje Wysokie.

  Aleksy Falconieri zmarł dożywszy ponad 100 lat.

  Wspomnienie liturgiczne Siedmiu Świętych Założycieli Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny obchodzono najpierw 11 lutego w dzień pamięci Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, w późniejszym okresie 12 lutego, obecnie 17 lutego.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kult świętych
 • wstawiennictwo świętych
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Saint Alexis Falconieri (ang.). Saints.SQPN.com. [dostęp 2013-09-07].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Aleksy Falconieri. DEON.pl z inicjatywy SJ i Wydawnictwa WAM. [dostęp 2013-09-07].
 • Siedmiu Świętych Założycieli Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny. Internetowa Liturgia Godzin, www.brewiarz.pl. [dostęp 2013-09-07].
 • Kupiec – dawna nazwa wędrownego handlarza, który przemieszczał się pomiędzy różnymi miastami i sprzedawał (ewentualnie kupował) towar. W średniowieczu kupcy wraz z innymi rzemieślnikami tworzyli mieszczaństwo, w tym samym czasie zrzeszali się również w organizacjach zwanych cechami. Jednym z obowiązków, który mieli spełniać w określonych przez króla miastach, było prawo składu. W Polsce okresu międzywojennego pojęcie kupca oznaczało podmiot, który we własnym imieniu prowadził przedsiębiorstwo zarobkowe (art.2§1 Kodeksu handlowego). W roku 1965 zgodnie z art. VI Przepisów wprowadzających Kodeks cywilny,art.2 KH został uchylony, w związku z czym zniknęło pojęcie kupca z prawa polskiego, a zamiast niego pojawiło się pojęcie jednostka gospodarki uspołecznionej i jednostka gospodarki nieuspołecznionej. W roku 1988 ustawa o działalności gospodarczej wprowadza pojęcie "podmiot gospodarczy", które w 1999 roku zostaje zastąpione pojęciem "przedsiębiorca".Matka Boża (skr. MB), Theotokos (gr. Θεοτόκος), pot. Matka Boska, Boża Rodzicielka, Bogurodzica a. Bogarodzica – jeden z dwóch (obok „Najświętsza Maryja Panna”) oficjalnych tytułów Marii z Nazaretu, matki Jezusa, używany m.in. w Kościele katolickim i Kościołach prawosławnych (cs. Boharodzica). W wersji współczesnej tytuł ten brzmiałby Matka Boga.
  Warto wiedzieć że... beta

  Stolica Apostolska, Stolica Święta (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – siedziba papieży (także papiestwo, władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego) mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.
  Serwici, Słudzy Najświętszej Maryi Panny (Ordo Servorum Mariae) – katolickie zgromadzenie zakonne założone w 1233 r. we Włoszech.
  Kaznodzieja – duchowny zajmujący się wygłaszaniem kazań. Do najwybitniejszych kaznodziejów w dziejach Polski należą:
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.638 sek.